Endelig fik jeg jer!!!

TÆNK HVAD FAMILIEN SKAARUP FRA HORNBÆK GØR BARE FOR AT FÅ JYSKE BANKS OPMÆRKSOMHED :-) EN SAMTALE MED CEO ANDERS DAM VILLE SIKKERT KUNNE GØRE DET. MEN LEDEREN AF JYSKE BANK ANDERS DAM, VIL BARE IKKE DIALOG, I SAG OM JYSKE BANKS HÆDERLIGHED. :-) Anders du kunne have lukket sagen i maj 2016. Men frem for dialog Valgte Anders Dam at jyske bank vil forsøge bekæmpe bankens kunder / offer, ved forsat at lyve og villede, dette for at skuffe i retsforhold, som jyskebank jo kontinuerligt har gjort det siden 2008/2009 :-( :-( DET SYNTES AT VÆRE YDERST MAGTPÅLIGGENDE, FOR JYSKE BANK & DETES LEDER ANDERS DAM AT LYVE KONTINUERLIGT. SIDEN JYSKE BANK BARE IKKE VIL TALE SANDT, OM LÅN 4.328.000 kr. I NYKREDIT LAD OS STARTE MED FØRSTE PUNKT. :-) Du som fatter mistanke at enten lyver vi ellers lyver jyske bank. Vi fremlægger gerne alt og gennemgå alle bilag med dig også. Spørg om jyske bank vil gøre det samme. :-) :-) Så derfor Anders Dam http://boligsikring.dk/dagbogs-bemaerkning-med-billeder-for-at-raabe-jyske-bank-op-til-dialog-og-at-stoppe-bedrageri/ :-) Dette opslag kan du Anders Dam takke dig og din måde at lede banken på. Familien er klar til kamp op imod både dig og din uhæderlige bank Jyske bank Vi skal nok få de svar vi kæmper for. :-) Om nogle så læse dette her opslag vides ikke. men hvad fanden :-) historien er skide god, og det hjælper på humøret at skrive. :-) Jyske bank i kan tænke hvad i vil. Nar, idiot, klovn, spadser. Fald DØD om, lorte kunde som opdagede svindlen. Familien skriver kun fordi jyske Banks leder og DIRIKTØR CEO Anders Dam nægter at svare og holde op med at lave bedrageri. :-) :-) Og naturligvis fordi jyske bank nægter at dokumenter at vi i NYKREDT skulle have lånt de 4.328.000 kr. som vi siger jyske bank lyver om. Og som Nykredit iøvrigt heller ikke kender noget til. :-) Familien siger at jyske bank lyver om dette her lån på 4.328.000 kr. i Nykredit, for at jyske bank kan lave bedrageri af kunde. Hvad siger jyske bank og deres leder så til disses anklager. DE SIGER INGEN TING, UDOVER AT SIGE DET HANDLER I HØJ GRAD OM JURA uden at nærmer vil forklare hvad jyske bank så mener om det. :-) :-) Anders Dam vi tilbød dig altså din bank / jyske bank 250.000 kroner. Du skal bare bevise hvilket dato, og ved hvilket låne bilag, hvilket obgliationer der er solgt mm Så er vi jo igang med dialogen, er det noget den ærlige jyske bank har problemer med :-) :-) Dagbogs notat. Om jyske bank 20 april Da det er et privat notat, til dagbogen http://banknyt.dk og lidt af vores private tanker. Forbehold for fejl. Jyske bank hvis i ikke er enig, så svar og vi kan gennemgå sag, og sammen rette eventuelle fejl. :-) :-) HUSK NU JYSKE BANK LYVER Men husk også at NYKREDIT OGSÅ LYVER. :-) :-) Det handler om beviser, og hertil skal kunder vide at banker som Nykredit og Jyske Bank helst lyver mundtligt. Således du som kunde ikke kan bevise det. - Og du tænker så :-) Jamen kan familien Skaarup bevise AT NYKREDIT LYVER OVER FOR DERES KUNDER. AT JYSKE BANK LYVER OVER FOR DERES KUNDER. ? Ja det kan familien godt bevise Familien som har efterforsket jyske bank for svindel mod kunde i 2 år, og har samlet flere beviser for dette. :-) Hmmm ja det var svært, da jyske bank både lyver, og har bortskaffet bilag, tilbageholdt vigtige bilag, ændret i bilag, nægtet at svare, løget i retsforhold osv. Men vi mener. ALIGEVEL VI HAR EN GOD SAG IMOD JYSKE BANK FOR SVINDEL / SVIG / DOKUMENTFALSK / FALSK :-) Vi kunne ikke få fri proces da processtyrelsen ikke mente sagen har offenlighedens intresse. - Politiet har ikke ville efterforske sagens beviser i mod jyske bank for bedrageri. Politiet ville ikke engang afhører hoved vidnet bag anmeldelsen. OM SAGEN ER FOR STOR OG KOMPLEX ? Vides ikke. Men at jyske bank har højtstående venner, er ikke ubekendt. - Jo sagen er stor, da bankerne her forsøger at se hvor langt de kan gå, for at bedrage deres kunder, og slippe godt fra det. Jyske bank lægger sig først og håber sikkert at andre banker vil følge Jyske Bank og deres hundrede vis af advokater, som ikke tør tale med familien fra Hornbæk om denne svig sag. :-) Derfor skriver vi forsat på historien om omfanget af lov overtrædelser i den store Danske bank jyske Bank Danmarks svar på en god film - :-) HÅBER BOGEN OM DE DANSKE BANKER, GIVER ANDRE NOGET AT TÆNKE PÅ. - Om familien så bliver likvideret i bogen / filmen, eller om familien overlever diverse attentat forsøg. Imens familien søger efter sandheden om bedrageri på højt plan. Og får den øverste leder, som står bag svindlen mod bankens kunder dømt. Det overlader vi til vores historie, som tilskrives lidt mere fantasi, men stadig er skrevet efter familiens oplevelser. Altså virklige hendelser. :-) :-) husk DR serien bedraget 2 Er slet ikke så langt fra virkeligheden som nogle kunne tro. :-) - :-) Beviser vi har forsøgt at fremlægge overfor jyske bank, for at få denne Bank til at lade være med at lave bevist og fortsat bedrageri imod familien. Eller som et minimum dokumentere, at jyske bank bestemt ikke lyver og bedrager familien, således vi kan fjerne alle disse opråb i dagbogen. :-) :-) CEO ANDERS CHRISTIAN DAM NÆGTER AT SVARE KUNDE SOM OPLYSER JYSKE BANKS MÆGTIGE LEDER, ANDERS DAM OM FLERE SVIG FORHOLD I BANKEN. - JYSKE BANK VIL BARE IKKE DOKUMENTER NOGET FOR DE KUNDER Som anklager jyske bank for svindel :-) Eller bevise :-) AT JYSKE BANK DA ER EN ÆRLIGE OG TROVÆRDIG BANK :-) , LIGE SOM JYSKE BANK DA SLET IKKE VIL MODBEVISE, AT JYSKE BANK LYVER OG LAVER BEDRAGERI. - - :-) JYSKE BANKS DIRIKTØR CEO ANDERS DAM ER HELT BEVIST OM AT JYSKE BANK LYVER. :-) MEN BANK DIRIKTØREN ANDERS DAM. VIL IKKE RETTE OP, PÅ DE TIL JYSKE BANK OPLYSTE SVIG OG FALSK FORHOLD SOM HR. ANDERS DAM ER BLEVET OPLYST OG ELLER VIDENDE TIL, AT JYSKE BANK UDSÆTTER DERES KUNDER FOR. :-( ANDERS DAM NÆGTER AT UNDESØGE SAGEN SAMMEN MED KUNDE TÆNK OM FAMILIEN NU SKULLE HAVE BEVISER NOK IMOD JYSKE BANK FOR BEDRAGERI. ANDERS TAL DA MED DINE KUNDER OG SVAR PÅ DERES SPØRSMÅL. Lidt af dem er her: https://facebook.com/carsten.storbjergskaarup/posts/10212864678591087?mds=%2Fedit%2Fpost%2Fdialog%2F%3Fcid%3DS%253A_I1213101334%253A10212864678591087%26ct%3D2%26nodeID%3Dm_story_permalink_view%26redir%3D%252Fstory_chevron_menu%252F%253Fis_menu_registered%253Dtrue%26perm%26loc%3Dpermalink&mdf=1&refid=17&ref=bookmarks - OG UNDSKYLDE :-) ? DET VIL JYSKE BANK DA SLET IKKE. :-( :-( Så heller bede ders advokater Lund Elmer Sandager lyve i retsforhold. JYSKE BANK ER EN ANDERLEDS BANK. :-) :-) NYKREDIT ER OGSÅ TAGET I UDNYTTELSE. OG AT LYVE OVERFOR KUNDE. ( men vi er nu mest efter jyske bank som den der er mest bevist om at ville snyde og bedrage der hvor banken kan. ) :-) DET HANDLER IKKE KUN OM JYSKE BANK, MEN OGSÅ OM DERES PARTNER NYKREDIT ALTSÅ OM DE STORE DANSKE BANKER LÆS HISORIEN OM DERES SAMMENARBEJDE. :-) SÅDAN HANDLER STORE DANSKE BANKER I MOD ALT SUND FORNUFT, IMOD LOVE OG REGLER. PÅ DERES EVIGE JAGT EFTER DOMINANS OG PENGE. :-) :-) Og jo fra Jyske Banks side er det planlagt fra dag 1. AT FØRST VILLE JYSKE BANK HAVE KUNDEN VIKLET IND I ET AFHÆNIGHEDSFORHOLD. SOM JYSKE BANK SÅ EFTERFØLGENDE KUNNE UDNYTTE ØKONOMISK, FOR AT SIKKER BANKENS INTRESSER. :-) TYDLIGVIS PLANLAGT FRA DAG 1 jyske bank startet deres plan i 2008, med jagten for at få kunden et AFHÆNIGSFORHOLD - Det er måske ikke direkte ulovligt, at godkende et budget som åbentlyst aldrig har kunne holde Som nogen skriver om jyske bank, så vil jyske banks præsident Anders Dam have helt Precise love. :-( Og der skulle nok stå, at banker ikke må godkende budgetter som er åbenlyse forkerte, som Andes Dam sikkert ville sige, når det ikke står som direkte ulovligt, tager jyske bank sig ikke af det. :-( Når ja jyske bank tager sig jo heller ikke af det som står i straffeloven, bogføringsloven, tinglysningsloven, god skik, Omkring svig og falsk, håber jyske banken sikkert bliver ikke at live opdaget i at lyve. MEN HOV JYSKE BANK ER JO TAGET I AT LYVE. :-) :-) jyske bank siger klart om god skik regler fra finanstilsynet Altså jyske bank behøver ikke overholde god skik regler Dette skriver bestyrelses medlem Philip Baruch i flere retssager imod jyske bank Her oplyser Jyske Banks bestyrelse i flere sager, at det ingen konsekvens har for jyske bank ikke at overholde GOD SKIK REGLER hvorfor jyske bank ikke behøver overholde GOD SKIK Og som jyske bank viser klart at banken ikke vil overholde god skik fra Finanstilsynet. :-) :-) AT JYSKE BANK PLANLAGE AT VILLE BEDAGE FANILIEN FRA DAG 1, STÅR KLART FOR FAMILIEN SKAARUP FRA HORNBÆK :-( MEN FØRST VILLE JYSKE BANK HAVE DERES KUNDE I ET AFHÆNIGHEDS FORHOLD OG GODKENDER BUDGET UDEN RENTER OG PROVISION TIL JYSKE BANK. - Ikke kun i 2008 men også i 2009 godkender jyske bank 2 bygge brugetter, der begge er med samme graverende fejl, og derfor aldrig ville kunne holde Selv om enhver banksælger kan se der ikke er medtaget, en enste krone til jyske bank i renter provision mm - Godkender jyske bank alene disse Og siger til kunden at Nykredit får budgettet til endelig godkendelse. Vi får først efter vi stævnede Nykredit, oplyst på et møde med Nykredit's advokat Mette Egholm Nielsen - At Nykredit aldrig har fået nogle budgetter fra jyske bank til godkendelse, og at Nykredit oplyser det er jyske bank alene, som på vegne af Nykredit har godkendte budgetter for lånetilsagn. :-) TAK FOR DET JYSKE BANK DER BLEV DET BEKRFTET AT JYSKE BANK OGSÅ HER LØJ OVER FOR BANKENS KUNDE, :-) TAK FOR AT JYSKE BANK GODKENDTE BUDGET MED ÅBENLYSE MANGLER. TIL LÅNETILSAGNET PÅ 4.300.000 kr. for bygge projekt 2. Og dermed fik skabt et afhængighedsforhold til jyske bank, som ikke kun kunne udnyttes, men blev udbyttet. - - DET ER MULIGT DET ER TABTE FORVENTNINGER MEN DET ER OGSÅ AT SKABE ET AFÆNIGHEDS FORHOLD - Det hele bekræftes vel af CEO Som værende planlagt, da vi 25 maj 2016 oplyser til CEO Anders Dam at der intet lån findes, og beder ham dokumentere dette lån mm Svaret fra jyske bank 31 maj 2016 er at Jyske bank nægter at tale med os Og vælger bevist og uhæderlig at fortsætte svindlen - Maj 2017 skriver vi igen til jyske bank og beder jouridisk afdeling i jyskebank ved advokat Morten Ulrik Gade. Om at lade være at hæve renter for et lån på 4.328.000 kr. Da der intet lån på 4.328.000 kr. findes hjemtaget i Nykredit. - Jyske bank svare igen ikke, men fortsætter istedet hvad det for os klart er bedrageri. :-) Nu skriver vi april 2018 Jyske bank vil bare ikke svare, men har bevist fortsat det vi klart mener er bedrageri af jyske Banks egne kunder. :-) :-) SAGEN OM SVINDLEN I JYSKE BANK ER LANGT STØRE END SÅ. Sammenarbejdet mellem jyske bank og Nykredit i svindlen spiller også ind. Og hvis det ikke er svindel jyske bank laver, hvorfor svare jyske bank så ikke. :-) :-) Hvor meget af dette her forgår der i Danmark af tilsvarende bevist snyd i mod bankens kunder, bankerne er ofte så udspekuleret at de sikkert sigter efter at bevist kalde det dårlig rådgivning, og så sigte så efter forældelse på 3 år. Som i de mange mange mange sager imod de danske banker. :-) :-) NYKREDIT MEDVIRKER OG SYNTES KLAR AT DÆKKER OVER SVINDLEN I JYSKE BANK. :-) DERFOR HANDLER DET I HØJ GRAD OGSÅ OM NYKREDIT VI KAN BEVISE AT 1. NYKREDIT LYVER - 2. NYKREDIT UDNYTTER ET AFHÆNIGHEDSFORHOLD. TIL SIKKERT AT GIVE NYKREDIT EN UBERETTET ØKNOMISK GEVINST OG GIVE FAMILIEN SKAARUP ET UBERETTET TAB. - 3. NYKREDIT UDNYTTER SANSYNLIGVIS ET BEDRAGERISK FORHOLD I JYSKE BANK, TIL SELV AT KUNNE LAVE ET BEDRAGERISK FORHOLD. VED AT NÆGTE AT MODTAGE PROVENUE / PENGE, OG SÅ HÆVE RENTER OG BIDRAG AF DE PENGE NYKREDIT NÆGTEDE AT MODTAGE I OVER 2 ÅR. MENER DETTE MEGET KLART HENSTÅR SOM BEDRAGERI I STAFFELOVEN. - :-) At Nykredit advokaten Mette Egholm Nielsen har udleveret kopi af bilag, Som viser dokumentfalsk Er bilag hvori jyske bank har rettet i bilaget, og sendt dette til Nykredit, brugt til andet, end det var givet til. - Da vi så bede Nykredit lige bekræfte at det ikke er Nykredit som har lavet dokumentfalsk, kan Nykredit's advokat pludselig ikke svare, en anden advokat Søren Hoffmann Christiansen Nykredit skriver efter flere henvendelser 21-02-2018 at Nykredit har hjulpet meget og ikke kan hjælpe mere. - :-) :-) Nå vi er længer fremme med sagen om jyske bank. Kommer vi ind på hvordan NYKREDIT har udnytter vores sag mod jyske bank for bedrageri :-) For blandt andet at Nykredit kunne tjene flere penge på et lavrisiko lån, med fuld sikkerhed. Nykredit har hævet bidraget med 2,2 % på et lån, i ejendom bybjergvej 43. 3060 espergærde. Således bidraget er sat op fra 0,8 % til 3 % i bidrag. :-) :-) KORT FORTALT. FAKTA Vi har som sagt en ejendom i Espergærde med 6 lejemål, Hertil har vi fået et tilbud 6 maj 2009 på at kunne låne 4.300.000 kr. Vi optager det tilbudte lån i Nykredit 3 juli 2009. - Vi har i marts 2018 en restgæld på 1.200.000 kr. Nykredit har første prioritet, og pant for 4.300.000 kr. Altså der er afdraget 3.100.000 kr. :-) Ejendommen er over 7-8.000.000 kr. Værd, Men Nykredit oplyser det er høj risiko lån, og nægter at nedsætte bidraget på de 3 %. Da Nykredit også skal sikker deres investorerer mod unødig risiko. - Nykredit tilbød et lån på 4.300.000 kr. med et højt bidrag på 0,8 % hvilket var lige ved at få os til droppe projektet. Nykredit ved og viste der var 2 tilbud et på 4.328.000 kr. Og et år efter et nyt tilbud på 4.300.000 kr. Dette blev optaget, og det blev en større bygning. - Nykredit sætter kort tid efter bidraget op fra 0,8 % til sidst 3 % Har forsøgt at få Nykredit til at sætte bidraget ned igen. - Nykredit BEKRAFTER telefonisk at grunden for det høje bidrag, er at der ligger en rente bytte med jyske bank på 4.328.000 kr. Og derfor BEKRAFTER Nykredit at swappen er grunden til det avagante Høje bidrag på 3 % Nykredit bekræfter DIRÆKTE at lån med rentebytte har det største bidrag. :-) :-) :-) Fakta er at der findes andelsbolig foreninger hvor de har milliard gæld og som ikke har noget stort bidrag, for så går de konkurs, og så vil malke maskinerne jo stoppe. :-) :-) :-) En Swap til et lån som Nykredit godt ved ikke er hjemtaget. Men grunden er helt klar, Nykredit BEKRAFTER det er swappen. Det er skyld i det ekstra høje bidrag. (En Swap er at bytte renter på et lån.) - Vi laver et referat af samtalen og sender kopi til Nykredit, hvilket resultere i at Nykredit dagen efter, sender en mail retur hvori der står. - NYREDIT skriver de frabeder sig at blive citeret for noget Nykredit ikke har sagt. Og truer med at tage samarbejdet op til overvejelse, såfremt Nykredit ikke bliver citeret rigtigt :-( :-( DET ER KLARE TRUSLER FRA NYKREDIT SOM 1. Nykredit Udnytter den klemme og udnyttelse som jyske bank har sat os i, for at sætter bidraget op for 0,8 % med 2,2 % og op til 3 % :-) 2. Nykredit Udnytter da jyske bank kræver bybjergvej 45 tvangs solgt, og hvorefter Nykredit 27 august 2013 kræver at få hele provenuet herfra. :-) 3. Nykredit nægter herefter at svare på de mange henvendelser vi i over 2 år. har sendt. Nykredit nægter dermed også at modtage den krævet betaling for nedbringelsen af de omkring 1,5 million på det lån med hovedstol på 4.3 million i Nykredit. Nykredit udnytter I samme periode, på over 2 år At Nykredit kan og hæver rent faktisk også renter af de 1,5 million som Nykredit nægter at modtage før slut 2015. - Nykredit udnytter dermed mulighed som giver Nykredit en uberettet gevinst. Prøv lige at læse straffelovens afsnit om Bedrageri, eller aftaleloven om Svig, HVAD SYNTES DU :-) 4. Nykredit ser også deres mulighed grundet det høje bidrag på 3 % Ved i over 2 år at nægte at svare og modtage provenuet på ca 1.5 million som Nykredit gjorde krav på 27 august 2013 Nykredit svarer første gang 24 november 2015. Og laver en deponerings konto i december I denne periode på over 2 år. Har Nykredit udnyttet at deres kunde var i en øknomisk klemme med jyske bank. Og derved sikkert Nykredit sig så en uberettet gevinst og givet kunden et direkte tab, ved at hævet bidrag på 3 % af de penge Nykredit krævede at få, men nægtede at modtage :-) 5. Nykredit nægter at give deres kunde et svar på, om de har optaget et på 4.328.000 kr. i Nykredit. Dette sikkert kun for at hjælpe jyske bank, til at kunne svindle deres kunde. :-) 6. Nykredit nægter at give kunde aktindsigt Dette sikkert også for at hjælpe jyske bank, til at kunne svindle deres kunde. :-) :-) Tilbage til før punk 1 - 6 Vi oplyser Nykredit at samtale er optaget og lyttet i gennem 3 gange Der er ikke citeret noget forkert NYKREDIT TRUER IKKE IGEN :-) :-) 7. At Nykredit i samtalen der er optaget. Oplyser at det kan koste et mindre beløb. Hvad Nykredit ikke oplyste var at der ved straks betaling, Altså ikke ventede til næste refinansiering Ikke oplyste at der kom et kurstab på omkring 60.000 kr. ( opdateres med rigtig beløb ) Så nej du kan ikke lige sådan stole på Nykredit.b VI VIL GERNE DOKUMENTER AT 1. NYKREDIT LYVER 2. NYKREDIT UDNYTTER AFHÆNIGHEDSFORHOLD 3. NYKREDIT SANSYNLIGVIS UDNYTTER ET BEDRAGERISK FORHOLD I JYSKE BANK, TIL SELV AT KUNNE LAVE ET BEDRAGERISK FORHOLD. :-) :-) JA DET LYDER VILDT OG UTROLIGT - AT DE DANSKE BANKER DIRÆKTE SAMMEN ARBEJDER FOR AT MODARBEJDE DERES KUNDERS MULIGHEDER FOR AT OPKLARE SVINDEL, MED HENBLIK PÅ DIRÆKTE AT VILLE SNYDE OG BEDRAGE DEM. HUSK Dette er bare en fornemmelse. :-) Og det er også bare en fornemmelse at det er CEO Anders Dam som står bag. Altså fornemmer det som syntes at være den øverste ansvarlige i at jyske bank, var og er velvidende, og helt bevist om at jyske bank snyder deres kunder. :-) :-) Mens vi nu ser vi på de bilag vi ønsker at tale med jyske bank om, holder vi vores sandheds kort frem Vi ønsker at jyske bank fremlægger sandheden og beviserne, for at familien ikke bliver bedraget af jyske bank, ved hjælp af svig og falsk. :-) Ja ja Vi er bare en lille, men Anderleds familie, som syntes vi er udsat for helt bevist Udnytelse og efterfølgende bedrageri af en af landets største banker. - Tænk hvad samtale åbenhed hæderlighed og ærlighed kunne løse af misforståelser. Undskyld jyske bank, undskyld Nykredit. Dette er tanker Selfølgelig er det nok forkert :-) Hvis vi tager fejl, så sletter vi alt. :-) Vi vil bare så gene have et møde med jer, derfor tilbød vi 25 maj 2016 CEO Anders Dam 250.000 kr. I gebyr For en kopi af det lån i Nykredit på 4.328.000 kr. :-) Kære CEO Anders Dam Vi som familie holder sammen og tager gerne kampen mod jyske bank og jeres uhæderlige advokater i retten og kæmper om jyske Banks hæderlighed. - syntes stadig ikke at jyske bank kan være bekendt at nægte os dialog, og gennem gå sagen sammen. - Hvis jyske bank har snydt med vægten og jyske bank ved det :-) SÅ SIG DA UNDSKYLD OG FAMILIEN TILGIVER JYSKE BANK Jyske bank har nægtet dialog, siden vi i 2016 oplyste banken om det svig og falsk vi har opdaget - Dagbogs notat slut. :-)

Olsen Banden
Jyske Bank går amok og bedrager kunde gennem 10 år.

Men blev opdaget i den mørke kælder

Søge ord for at råbe jyske bank op
Medvirkende i sagen eller kender til sagen bedraget, og som ikke ønsker at jyske bank retter, hvis det er en fejl

Fundament kærneværdier hæderlig ærlig åben retter fejl
Sund fornuft
Jyske bank nægter vedholdende
.
Nykredit
jyske bank

Lån super billigt, ingen gebyr rente
Subperlån, Superlån, supperlån.
Billån, boliglån. Opsparing. Pension.

Tivoli fripas Bakken fripas gratis
/
Advokat advokater, strafferet ren straffe attest, øknomisk kriminalitet, kriminelt, straffeloven

Lund Elmer Sandager
Al Capone, Adolf Hitler, Stalling
Michael Rasmussen CEO Nykredit
Anders Christian Dam CEO jyske bank
Advokat Morten Ulrik gade jyske bank
Philip Baruch jyske bank
Advokat Philip Baruch Lund Elmer Sandager
Advokat Mette Egholm Nielsen Nykredit
Inkasso Birgit Bush Thuesen jyske bank

Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro

Nicolai Hansen bankrådgiver jyske bank
Line Braad Winding jyske bank
Casper Dam Olsen bankrådgiver jyske bank
Anette Kirkeby bankrådgiver jyske bank
Søren Woergaard rådgiver jyske bank
CEO Anders Christian Dam

Danske bank jysk

Koncernledelse jyske bank
Koncernbestyrelsen
Sven Buhrkall
Kurt Bligaard Pedersen
Rina Asmussen
Philip Baruch
Jens A. Borup
Keld Norup
Christina Lykke Munk
Haggai Kunisch
Marianne Lillevang
Koncerndirektionen
Anders Dam
Leif F. Larsen
Niels Erik Jakobsen
Per Skovhus
Peter Schleidt

Sagen historien om Nykredit og jyskebank handler om:
Bedrageri Svindel Løgne Tyveri Underslæb Mandatsvig Svig Dokumentfalsk,
Nægte at undersøge for fejl
At dække over forbrydelser
At skjule forbrydelser
At nægte kunder svar
At nægte kunder aktindsigt

Om at lyve over for retten udelukket for at kunne fortsætte bedrageriske forhold.

Jyske Banks oplyste kærneværdier
Fundamentet i jyske bank er pilråddent hvis jyske bank lyver over for kunder, så jyske Ban kan snyde eller bedrager deres bankkuder.

Vedholdende uærlig
Lyver vedholdende
Nægter vedholdende at svare

Jo jyske bank er bestemt vedholdende.

Jyske bank overholder alle regler og love, og er bestemt ikke bedrageriske siger jyske bank selv

Vi vil gerne have en duel med jyske bank og kaptajn kryster Anders Dam
På om jyske bank er troværdig hæderlighed ærlig.

Men det syntes til at Anders Dam jyske bank er en bangebuks
og en kryster som gemmer sig bag hans 100 vis af advokater
og ikke tør svare kunder på spørgmål omhandlende jyske Banks moral og troværdighed.

Mercedes BMW Audi VW Ford Kia Pegeout Citroen biler for alle, billig bolig, billig forsikring

Regler og love Billån Mercedes BMW Audie WV
Michael Rasmussen Nykredit og Anders Dam Jyske Bank, Lund Elmer Sandager Advokater Philip Baruch

Jyske bank FUNDAMENT støttes at ATP PFA GF REALMÆGLERNE CODAN BRF AKTIONÆRENE I JYSKE BANK

Og selfølgelig bakke alle medarbejder i jyske bank eres ledelses arbejdes metoder op, så som at skjule sandheden for deres kunder.

Hvem ka jyske bank ka

Jyske bank gør det umulige muligt,

og laver et falsk lån på 4.328.000 kr og tinglyser pant på samme beløb

Jyske bank uhæderlig løgnagtig bedragerisk utroværdig forbryderisk
Utroværdig med stort U

Dette er søge ord for at fange jyske Banks opmærksomhed, og få en dialog samt talt om de mange forhold,

Som jyske bank vedholdende nægter at tale bed kunde om,

hvis der blot er om en fejl.
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk