Silkeborg Kommune valgte at benytte jyske bank 23-02-2015 Den 05-04-2016 i forbindelse med skatte svindel hvor jyske bank var indblandet i DRs pris belønnet dokumentar, om skattesnyd. Jyske bank har aldrig ville indrømme bankens medvirken, men siger de ikke fremover vi hjælpe kunder med skattesnyd, og vil være en hæderlig bank. :-) Silkeborg kommune har kommentar til troværdigheden og hæderligheden i jyske bank. :-) Anders Dam er hurtig ude med et svar. Jyske bank CEO Anders Dam Giver et løfte om jyske Banks fremover vil være en hæderlig bankvirksomhed – Der går kun 2 måneder, efter dette blev skrævet, hvorefter Anders Dam 25-05-2016 bliver oplyst om, at der er nogle overensstemmelser omkring et lån på 4.328.000 kr. Som ikke findes. Men som jyske bank hæver penge i rente for. Der er også nogle ander ting, og flere er kommet til. :-) NU KOMMER SPØRGSMÅLET HAR JYSKE BANK SÅ LEVET OP TIL ANDERS DAMS PÅSTAND 05-04-2016 OM LØFTER AT JYSKE BANK FREMOVER VILLE DRIVE EN HÆDERLIG BANK VIRKSOMHED. :-) ELLER VAR DET KUN TOMME LØFTER FRA EN JYSKE BANK DER IKKE VIL ÆNDRE BANKENS METODER FOR UHÆDERLIGHED AT TJÆNE MEST MULIGT. :-) Følg sagen BS 99-698/2015 i retten EN SAG OM SVIG OG FALSK Udført af jyske bank mod bankens kunder. :-) ———————– :-) Skal Silkeborg Kommune droppe Jyske Bank? 05. april 2016, 17.08 Af Lene Fruelund Byrådsmedlem for Enhedslisten i Silkeborg SKATTESNYD Det er helt utåleligt og harmer mig – og sikkert også mange andre – voldsomt, at vi endnu engang har set afsløring på DR af bevidste succesfulde forsøg fra selskaber og rigmænd M/K på at undgå at betale skat her i landet. Vi kæmper for øjeblikket med en regering, der mener kommunerne skal betale 2,4 mia. i omprioriteringsbidrag, penge der kun kan hentes ved at spare på daginstitutioner, skoler, ældreomsorg m.m. Tænk, hvis alle disse spekulanter betalte deres skat, som lovlydige borgere gør, så ville det ikke være nødvendigt med disse evindelige besparelser. Og tænk, hvis Skat havde tilstrækkeligt mange ansatte, så de blev i stand til at finde svindlerne og forsøge at lukke af for trafikken i stedet for, at vi skal præsenteres for de fuldbyrdede skatteunddragelser i milliardkronersklassen af journalister. Hvorfor er det ikke Skats egne folk, der finder ud af det, før det er for sent? For godt et år siden – helt præcist d. 23/2 2015 besluttede byrådet i Silkeborg enstemmigt, at vi i Silkeborg kommune ønsker at undgå at handle og/eller indgå aftaler om leverancer af varer eller tjenesteydelser med selskaber eller firmaer, der benytter skattely. Efter at have set endnu en blodtryksforhøjende udsendelse i DR, dukker et spørgsmål op, om ikke der bør laves en tilføjelse til denne beslutning, som præciserer, at vi som kommune heller ikke ønsker at handle eller indgå aftaler med banker, der hjælper kunder med at gemme deres penge i skattely. Jyske Bank var også nævnt i udsendelsen, og det blev klart dokumenteret, at de har været kunder behjælpelige med at gemme penge i skattelyet Panama. Det står dog ikke stjerneklart, om de har stoppet den form hjælp til deres kunder, når de mod bedre vidende kan påstå, at de aldrig har ydet en sådan hjælp. Det kunne kalde på et ærligt og oprigtigt svar fra Andres Dam og et løfte om fremtidig hæderlig bankvirksomhed, alternativt kan kommunen vælge en anden bank.

ADVARSEL MOD STOR DANSK BANK. Når man som kunder i jyskebank åbenlyst bliver bedraget, og Jyske Banks direktion ved det. Men i ond tro lader jyske bank svindle deres kunder, ved hjælp af svig falsk. Hvad kan man så gøre når, jyske bank og deres løgnagtige advokater i Lund Elmer Sandager nægter at kommunikerer. Vi kan kun ADVARER DIG I MOD AT STOLE PÅ JYSKE BANK. DA JYSKE BANK BEVIST LYVER OVERFOR OS KUNDER. Jyske bank indbydes igen til dialog møde, for at gennemgå sagen mod jyske bank for svindlen. :-) I DANMARK STØTTER STATEN BANKERNE DER SOM TAK BEDRAGER DERES KUNDER VED SVIG OG FALSK :-) :-) JYSKE BANK OPFORDRES IGEN TIL PÅ JYSKE BANK TV, AT DULERER ER JYSKE BANK BEDRAGERISK ELLER HÆDERLIG Tør CEO Anders Dam tage opfordring om en offenlig debat Således vi kan gå vores sag om svindel i jyske bank mod familien igennem. :-) Det er handler om bedrageri svindel svig falsk mandatsvig dokumentfalsk manipulation udnyttelse mm. kort sagt Det handler om jyske bank :-) Familien som jyske bank her bedraget i en periode på 9 år. Heraf har jyske bank været bevist om at svindlen var opdaget senest i maj 2016 men CEO Anders Dam valgte at fortsætte bedrageri, og nægte familien dialog. :-) :-) Er lige oplyst af en som ringede, at jyske bank har modtaget 4 bankpakker. Og at flere af de danske banker er statstøttet. :-) :-) Måske derfor lader den Danske Stat Jyske bank overtræde love og regler på stribe. Det er jo åbenbart de danske banker det styre staten, så national banken ingen indflydelse har på dansk økonomi. :-) Hvem vil tage sagen op om de DANSKE BANKER DER SVINDLER. :-) :-) :-) Her er lidt billeder på div. Sprog Hvad ville du gøre når du opdager JYSKE BANK laver bedrageri Og banken nægter at svare dig :-) Шта бисте урадили када открију ЈИСКЕ БАНК прави превару И банка одбија да вам одговори :-) Financial help for lawyer search In the case against Danish bank jyske bank for fraud. :-) Indsæt dit bidrag her. Insert your contribution here Reg. 5479 konto nr. 0004563376 IBAN-kontonummer Account DK0854790004563376 ---------------------- The Danish Bank, deceiving the customer with false loans, and by fraud raises the JYSKE BANK interest rates for a loan that does not exist. :-( Jyske Bank refuses dialogue with the customer, while jyske bank just continue with the fraud crime. FRAUD as Jyske Bank's management CEO Anders Dam from the customer is informed about may 25, 2016 ---------------------- In Danish See more at www.banknyt.dk Pictures of the little annex, the evidence of fraud: https://facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=albums&ref=page_internal&mt_nav=1 ------------------------ Small family struggling against Jyske Bank. Jyske Bank has in the 9 years lied to the family about the fake loans, at the 4.328.000 dkkr. To be able to take 2.5 million dkkr in interest from the customer, for a loan the royal bank By not availablenot, but the bank lying about. Jyske bank refuses dialogue. When jyske bank only wants to answer the of the bank's clients who discovers that jyske bank is doing fraud and false in the court. For jyske bank, it is about the law Must jyske bank low fraud and a fake. It wants the Bank the court the words for. Therefore, seeking the family, the financial support to the attorney. ----------------------- Want ATP pension to support jyske bank with the fraud of customers at jyske bank Talking about COUNTERFEITING, EXPLOITATION, FRAUD, breach of MANDATE. violating all the rules and good practice, to be able to yield, fraud < < to deceive the customer at jyske bank And allows ATP PFA, PENSAM and other shareholders jyske bank in now 9 years Has deceived his customer in jyske bank using fake loans, in order to be able to manipulate the client, who was ill after a stroke The customer who did not die and or should have ATP paid to his wife Is småsur over the management of the jyske bank refuses to answer the customer ------------------------ The Danish bank. Jyske Bank Continue fraud by the customer on the 9'end of the year. Although jyske bank CEO Anders Dam. At least 2 years have had the knowledge that the bank is doing fraud. Jyske Bank raises the interest rates of the loans, which do not exist, but as jyske bank, dishonorable and dishonest continues lying in order to cheat the bank's customers. Jyske Bank refuses to stop the fraud of the bank's customer. :-) :-) Die Dänische bank. Betriebe Der JYSKE Bank Weiter Betrug durch den Kunden auf der 9'Ende des Jahres. Obwohl Betriebe der JYSKE bank-CEO Anders Dam Mindestens 2 Jahre haben die Kenntnis, dass die bank tun Betrug. Betriebe der JYSKE bank erhöht die Zinsen der Kredite, die nicht existieren, sondern als Betriebe der JYSKE bank, unehrenhaft und unehrlich ist, weiter zu Lügen, um zu betrügen die Kunden der bank. Betriebe der JYSKE Bank sich weigert zu stoppen, Betrug von Kunden der bank. :-) :-) את דנית הבנק. Jyske Bank המשך הונאה על ידי הלקוח ב-9'סוף השנה. למרות jyske מנכ " ל הבנק אנדרס הסכר לפחות 2 שנים יש לו את הידע, כי הבנק עושה הונאה. jyske הבנק מעלה את הריבית של הלוואות אשר לא קיימים, אבל כפי jyske bank, מבישה ולא ישר ממשיכה לשקר על מנת לרמות לקוחות הבנק. Jyske הבנק מסרב להפסיק את ההונאה של לקוחות הבנק :-) :-) La banca danese. Jyske Bank Continua frode da parte del cliente il 9'fine dell'anno. Anche se jyske bank CEO Anders Diga Almeno 2 anni di avere avuto conoscenza che la banca sta facendo la frode. jyske bank alza i tassi di interesse dei prestiti che non esistono, ma come jyske bank, disonorevole e disonesti continua distesa per imbrogliare i clienti della banca. Jyske Bank si rifiuta di interrompere la frode dei clienti della banca. :-) :-) デンマークの銀行です。 Jyske銀行 続き 詐欺により、お客様の9'末ます。 がjyske銀行のCEO Andersダム 少なくとも2年間の知識、日本銀行では詐欺です。 jyske銀行の金利の貸出はありませんが、jyske銀行dishonorable、不正の続きの添い寝のためのチ日本銀行のお客様です。 Jyske銀行の拒否を停止する不正の日本銀行のお客様です。 :-) :-) Duński bank. Jyske Bank Dalej oszustwa ze strony klientów na 9'koniec roku. Chociaż dyrektor generalny jyske bank dam Anders Co najmniej 2 lata wiedza o tym, że bank zajmuje się oszustwem. Jyske bank podnosi oprocentowanie, które nie istnieją, ale jak джиске bank jest w porządku i nie fair nadal kłamie, aby oszukiwać klientów banku. Jyske Bank odmawia zaprzestania oszukiwanie klientów banku. :-) :-) Датский банк. Джиске Банк Далее мошенничества со стороны клиентов на 9'конец года. Хотя генеральный директор джиске банк дам Андерс Не менее 2 лет знание о том, что банк занимается мошенничеством. джиске банк поднимает процентные ставки по кредитам, которые не существуют, но как джиске банк, непорядочно и нечестно по-прежнему лжет, чтобы обманывать клиентов банка. Джиске Банк отказывается прекратить обман клиентов банка. :-) :-) El banco danés. Jyske Bank Continuar el fraude por el cliente en la 9'de fin de año. Aunque jyske bank CEO Anders Presa Al menos 2 años han tenido el conocimiento de que el banco está haciendo fraude. jyske bank eleva las tasas de interés de los préstamos que no existen, pero como jyske bank, deshonrosa y deshonesto sigue mintiendo con el fin de engañar a los clientes del banco. Jyske Bank se niega a detener el fraude de los clientes del banco. :-) :-) คนเดนมาร์กธนาคาร. Jyske ธนาคาร ทำต่อไป หลอกลโดยที่ลูกค้าที่ 9'สิ้นปี. ถึงแม้ว่า jyske ธนาคารของซีอีโอแอนเดอร์เด อย่างน้อย 2 ปีแล้วคนก็มีความรู้ที่ธนาคารกำลังทำอะไรเลยฐานต้มตุ๋นหลอกลวง jyske ธนาคารต่างหาที่สนใจการเต้นของเงินกู้นัซึ่งไม่มีตัวตนแต่ jyske ธนาคาร dishonorable และไม่ซื่อสัตย์ต่อไปโกหกเพื่อที่จะโกรธนาคารลูกค้าค่ะ Jyske ธนาคารปฏิเสธที่จะหยุดคนหลอกลของธนาคารลูกค้าค่ะ :-) :-) Danimarka Bankası. Jyske Bank Devam bu yıl 9' Müşteri tarafından dolandırıcılık;end. Ancak jyske bank CEO'SU Anders Dam En az 2 yıl banka dolandırıcılığı yaptığı bilgisi vardı. jyske bank bulunmayan kredilerin faiz oranlarını artırdı, ama jyske bankası olarak, onursuz ve sahtekar banka müşterileri aldatmak için yalan söylemeye devam ediyor. Jyske Bank müşterilerinin dolandırıcılık durdurmak için reddediyor. :-) :-) La banque danoise. Jyske Bank Continuer la fraude par le client sur le 9'à la fin de l'année. Bien que jyske bank chef de la direction Anders Barrage Au moins 2 ans ont eu la connaissance que la banque est en train de faire de la fraude. jyske bank soulève le taux d'intérêt des prêts qui n'existent pas, mais que jyske bank, déshonorante et malhonnête continue de mentir dans le but de tromper les clients de la banque. Jyske Bank refuse de cesser la fraude de la les clients de la banque. :-) :-) Den danske bank. Jyske Bank Fortætter svindel af kunde på 9'ende år. Selv om jyske bank CEO Anders Dam I mindst 2 år har haft viden om at banken laver bedrageri. jyske bank hæver renter af lån der ikke findes, men som jyske bank, uhæderligt og uærligt fortsætter, lyver om for at snyde bankens kunder. Jyske Bank nægter at stoppe svindlen af bankens kunder. :-) :-) Så hvad kan vi gøre, udover at blive røvet af jyske bank med falsk lån. :-) :-) Se mere på www.banknyt.dk Lille familie kæmper mod Jyske Bank. :-) :-) Jyske Bank har i 9 år løjet over for familien om falsk lån, på 4.328.000 dkkr. For at kunne tage 2.5 milioner kroner i rente fra kunden, for et lån jyske bank ved ikke findes, men bevist lyver om. Jyske bank nægter dialog. Da jyske bank kun ønsker at svare de af bankens kunder som opdager at jyske bank laver svig og falsk i retten. For jyske bank handler det om jura Må jyske bank lave svig og falsk. Det ønsker den store Danske Bank rettens ord for. Derfor søger familien øknomisk støtte til advokat. Derfor søger familien øknomisk støtte til advokat. :-) Støtte søges til sag, mod stor Dansk Bank som lave svig mod kunder. Indsæt dit bidrag her. Reg. 5479 konto nr. 0004563376 IBAN-kontonummer DK0854790004563376 swift NYKBDKKK Støtten buges til advokat regninger Hjælp til at stoppe svig i jyske bank mod bankens kunder. ------- DA Hvad ville du gøre når du opdager JYSKE BANK laver bedrageri Og banken nægter at svare dig VI Bạn sẽ làm gì khi phát hiện Ngân hàng JYSKE đang gian lận Và ngân hàng từ chối trả lời bạn -- HU Mit tehetsz, ha ? A JYSKE BANK csalás És a bank megtagadja a választ -- UK Що б ви зробили, коли виявите JYSKE BANK здійснює шахрайство І банк відмовляється відповідати тобі -- DE Was würdest du tun, wenn du es entdeckst? JYSKE BANK macht Betrug Und die Bank weigert sich, dir zu antworten -- TR Keşfettiğinde ne yapardın JYSKE BANK dolandırıcılık yapıyor Ve banka size cevap vermeyi reddetti -- TH คุณจะทำอะไรเมื่อค้นพบ ธนาคาร JYSKE กำลังฉ้อโกง และธนาคารปฏิเสธที่จะตอบคุณ -- SV Vad skulle du göra när du upptäckte JYSKE BANK gör bedrägeri Och banken vägrar att svara dig -- ES ¿Qué harías cuando descubras? JYSKE BANK está haciendo fraude Y el banco se niega a responderte -- SR Шта бисте урадили када открију ЈИСКЕ БАНК прави превару И банка одбија да вам одговори -- Что бы вы сделали, когда обнаружили JYSKE BANK делает мошенничество И банк отказывается отвечать вам -- RO Ce ai face când descoperi JYSKE BANK face fraudă Și banca refuză să vă răspundă -- PT O que você faria quando descobrisse JYSKE BANK está fazendo fraude E o banco se recusa a responder-lhe -- PL Co byś zrobił, gdybyś odkrył? JYSKE BANK dokonuje oszustw A bank nie chce ci odpowiedzieć -- NO Hva ville du gjøre når du oppdager JYSKE BANK gjør svindel Og banken nekter å svare deg -- MS Apa yang akan anda lakukan apabila anda menemui JYSKE BANK membuat penipuan Dan bank itu enggan menjawab anda -- LV Ko jūs darītu, kad atklājat JYSKE BANK veic krāpšanu Un banka atsakās tev atbildēt -- KO 당신이 발견했을 때 당신은 무엇을 할 것입니까? JYSKE 은행은 사기를 만들고 있습니다. 그리고 은행이 당신을 대답하기를 거절합니다. -- ZH-TW 當你發現時你會做什麼 JYSKE BANK正在詐騙 銀行拒絕回答你 -- ZH-CN 当你发现时你会做什么 JYSKE BANK正在诈骗 银行拒绝回答你 -- JA あなたが発見したときにあなたは何をしますか? JYSKE銀行は詐欺をしています そして、銀行はあなたに答えることを拒否する -- IT Cosa faresti quando scoprirai JYSKE BANK sta facendo frodi E la banca si rifiuta di rispondervi -- IS Hvað myndir þú gera þegar þú uppgötvar JYSKE BANK er að gera svik Og bankinn neitar að svara þér -- ID Apa yang akan Anda lakukan ketika Anda temukan JYSKE BANK melakukan penipuan Dan bank menolak untuk menjawab Anda -- NL Wat zou je doen als je ontdekt? JYSKE BANK maakt fraude En de bank weigert u te antwoorden -- IW מה היית עושה כשאתה מגלה בנק JYSKE עושה הונאה והבנק מסרב לענות לך -- FI Mitä tekisit, kun huomaat JYSKE BANK tekee petoksia Ja pankki kieltäytyy vastaamasta sinua -- ET Mida te teeksite, kui avastad JYSKE BANK teeb pettuse Ja pank keeldub sulle vastamast -- AR ماذا ستفعل عندما تكتشف JYSKE BANK هو الاحتيال والبنك يرفض الرد عليك -- FR Que feriez-vous quand vous découvrirez JYSKE BANK fait de la fraude Et la banque refuse de vous répondre -- I have a dream Grand client de fraude bancaire danois -- JYSKE BANK

Welcome. Jyske Banks lawyers Lund Elmer Sandager who is lying in court for trial. Management, including Director Anders Dam, has been known about fraud and fake in Jyske Bank since May 2016, jyskebank refusing to stop cheating.

Husk dette her er for sjovt, det er #DANSK #BANK #HURMOR

#presse #nyt #jyskbank #press

🙂

#ATP OG ANDRE #AKTIONÆRERE I #JYSKE-BANK

SE LIGE HER.

Syntes jyske bank ikke det er morsomt, at holde hel familie som gidsel / fange og så udnytte dem, tage deres frihed fra dem, ja kort sagt bedrage deres Danske kunder.

Jyske bank i skal have tak for at nægte at hjælpe til med opklaring

En opklaring der kunne vise om jyske Banks koncern ledelse er hæderlige

Men hvad kan vi ellers gøre, end at skrive når man som kunde i jyske bank, vildledes og bliver #øknomisk udnyttet ved hjælp af SVIG OG FALSK

🙂

Tænker at skrive personligt igen til dig Anders Dam
og tilbagetrække tilbud om de 250.000 kr. Som vi tilbød dig / #jysk #bank i gebyr 25 maj 2016

Og give dig et sæt kopier af bilag
Det som sagen mod jyske bank
faktisk handler om

og det vi skal tale om

KAMPEN OM JYSKE BANKS HÆDERLIGHED, ELLER MANGEL PÅ SAMME.

jyske bank kan være sikker på vi vil sige det samme i retten som vi skriver.

🙂
🙂

Lykkes det ikke snart at få hul til jyske bank, og finde en løsning på denne her igang værende sag

Må den jo behandles i retten

BS 99-698/2015

Vi ønsker stadig at det ikke skal ske, men det bestemmer Jyske Banks ledelse jo selv.

VI ER KLAR TIL KAMPEN MOD JYSKE BANK
OM SAGEN DER VEL MEST HANDLER OM.

#JYSKEBANK ER EN #KRIMMINEL #BANK

Som i årevis bevist ved hjælp af Lund Elmer Sandager advokater har løjet og dækket over kriminelle handlinger i jyske bank, og som Nykredit ligeleds i årevis dækkede over.

🙂

HVORFOR HELVEDE LYVER JYSKE BANK SÅ FANDES MEGET

🙂
🙂

DETTE HER KUNNE NÆMT VÆRE EN OPSANG OG ADVARSEL IMOD AT STOLE PÅ DANSKE BANKER SOM JYSKE BANK

DA DENNE DANSKE BANK BEVIST LYVER FOR AT KUNNE BEDRAGE DERES KUNDER.

Husk vi ikke kan skrive og stave
Lige som personalet på jyske bank havkatten, skrev de ikke er bankuddannet, kort før jyske bank blokerede os på her på havkatten facesbook

🙂

Men om jyske bank måske alligevel vil forsøge at løse sagen, ved dialog er usagt.

Vi har i flere år har forsøgt råbe jyske bank op for at få en forklaring

Blandt andet med spørgsmålet, hvorfor jyske bank bevist bedrager deres kunder

Og hvorfor Anders Dam stadig efter mindst 2 års kendskab, stadig nægter at stoppe bedrageriet i mod os fra Hornbæk

🙂

Der ligger en løsning lige ved dig Anders Dam.

Du kunne jo starte, med at indrømme de forhold vi omtaler

Og bagefter undskylder hvert forhold som er nævnt
https://facebook.com/carsten.storbjergskaarup/posts/10212864678591087?mds=%2Fedit%2Fpost%2Fdialog%2F%3Fcid%3DS%253A_I1213101334%253A10212864678591087%26ct%3D2%26nodeID%3Dm_story_permalink_view%26redir%3D%252Fstory_chevron_menu%252F%253Fis_menu_registered%253Dtrue%26perm%26loc%3Dpermalink&mdf=1&refid=17

Dette er en del af de forhold vi ønsker dialog med Anders Dam og jyske bank om.

Husk link til bilag genskabes før en sag behandles i retten.

🙂

Men du Anders Dam er vist helt fastlåst på at jyske bank er en markant anderledes bank
end hvad jyderne ellers er kendt for.

Svindel eller ej.
Det er mest din skyld Anders Christian Dam, at vi skrive i dagbogen her www.banknyt.dk

Vil du ikke selv skrive rundt og dele dette her opslag, husk hvis der er fejl, så bare ring Anders, så retter vi med et smil.

🙂

VI VIL DA NØDIG BESKYLDE JYSKE BANK FOR AT VÆRE EN BEDRAGERISK SVINDLER BANK

HVIS DET IKKE ER RIGTIGT

ANDERS DAM

TØR DU TALE OM DENNE HER SAG
GERNE EN DUEL PÅ JYSKE BANK TV

KÆRE ANDES DAM
VI VIL SÅ GERNE TALE MED DIG

🙂

Beder lige CEO Anders Dam lederen i jyske bank

skrive til sine aktionærer,
og oplyse dem at jyske bank ikke laver svindel imod deres kunder, som det jo her ellers forklares.

Og vedlægge bilag og beviser på at familien fra Hornbæk taler usandt, måske laver dokument falsk lige som jyske bank laver dokumentfalsk.

og hvis jyske bank så lige vil forklare sig, uden at lyve som jyske bank jo er meget dygtige til.

Ja Anders Dam
Din bank lyver
Altså JYSKE BANK LYVER

🙂

En tanke:

LYVER DU SÅ OGSÅ ANDERS DAM
NÅR DU 5 april 2016 til maj.dk

GAV LØFTE OM AT JYSKE BANK FREMTIDIG VILLE DRIVE EN HÆDERLIG BANK, ca 45 DAGE EFTER

25 maj 2016
Fik du IHVERTFALD kendskab til at jyske bank laver bedrageri
Da vi beder dig bevise, at vi har et lån på 4.328.000 kr. Som din bank
Jyske bank i 8 år har taget renter for.

Nu skriver vi maj 2018 snart 10 år Anders Dam

🙁

Tilykke Anders
Du trækker jyske bank ind i mørket ved fortsat bedrageri

Som nu er det blevet til
BEVIST GROFT BEDRAGRI

🙂

Frem for at forsøge dialog, nægter jyske bank at svare os.

Anders Dam du er MEDVIRKEN TIL AT BEDRAGERIET I MOD DIN BANKS KUNDER FORTSÆTTER.

Når du velvidende lader dette bedrag fortsætte og nægter de bedraget kunder i jyske bank dialog, så bliver du meddelagtig , altså en af bedraget, måske skal det omformuleres.

(Andres Dam gav et løfte om fremtidig hæderlig bankvirksomhed)

https://mja.dk/artikel/skal-silkeborg-kommune-droppe-jyske-bank

Dette med Hæderlig syntes at være meget svært for jyske bank.

Men ANDERS DAM det er jo dine aktionærer som har valgt dig, så du gør vel bare hvad dine aktionærer ønsker.

HAR #STORAKTIONÆRENE SOM #ATP, BET JYSKE BANK #BEDRAGE #BANKENS #KUNDER ?

🙂
🙂

Altså hvis jyske bank syntes, og tør

Så kan jyske bank passende
forklare deres aktionærer at banken overholder alle regler og love i bankens jagt på penge.

ANDER DAM DU MÅ DA SVARE OS.

🙂

Som en politi mand sagde i 2016
Han forstod ikke at jyske bank vill udsætte sig selv for dette her, og forstod ikke at ikke engang jyske Banks #bandeleder 🙂 mener ordstyrende formand #AndersDam nægtede at tale med os.

Vi har vist sagt undskyld
Undskyld vi opdagede bedrageriet

Men familien Skaarup fra Hornbæk siger også til jyske bank og bankens leder

ENDELIG FIK JEG JER!!! (Olsen Banden Går Amok)

Se det morsomme gensyn.

🙂

Det er for fanden sjovt, men jyske bank, i valgte at bedrage den forkerte og fandme om i ikke bliver ved.

TAL NU BARE MED OS,
SIG NU BARE UNDSKYLD

JYSKE BANK I ER SÅ SKYLDIGE I SVINDEL, SÅ TAL MED OS.

HVORFOR LAVER JYSKE #BANK #SVINDEL ?

ER DET DERES #AKTIONÆRER SOM ATP DER KRÆVET AT JYSKE BANK LAVER #BEDRAGERI ?

🙂

#AndersChristianDam skal i #Bedragerisagen som en naturlig Del, indkaldes og afhøres under vidne ansvar.

For det som CEO Anders Dam personligt

1.
Har haft kendskab til

&

2.
Har været medvirken til at jyske bank har kunne fortsætte jyske banks bedrageri, af bankens kunde i omring 2 af de snart 10 år jyske bank foreløbigt har lavet #bedrageri af #bankkunde

:-).

Andes Dam modtog personlig mail 25 maj 2016

Omhandlende det falske lån, på 4.328.000 kr. som jyske bank bruger i denne her sag, for at svindle deres kunde.

Samt spørgsmål omkring
2 rente bytter, hvoraf vi klart oplyste CEO Anders Christian Dam

At vi kun har godkendt 1. Rente bytte

Den af os godkendte rentebytte fra 15-07-2008 iøvrigt var lukket dette bilag har jyske bank og deres advokater skjult over for retten og familiens advokater, når ja og familien selv.

🙂

At vi i mail 25 maj 2016 tilbød ( koncern ledelsen ) og DIRIKTØR Anders Dam at kunne få
250.000 kr. I gebyr bare for at få en kopi af lånet på de 4.328.000 kr.

Og for bevis, at vi har aftalt en ny nr. 2 rente bytte med jyske bank af det lån på 4.328.000 kr. Som jyske bank påstår er hjemtaget, men nægter at bevise.

Og lån som jyskebanks bestyrelses medlem, Philip Baruch i retsforholdet sep. 2015 skriver at vi selv har bevisbyrden, for at bevise ikke findes
(Omformuleret)

🙂

Dette syntes vi altså at have bevist, maj 2016
og skrevet ved mail til
Ledelsen, #DIRIKTIONEN, og jyske Banks Advokater, samt personligt til den ordførende formand CEO Anders Dam

Dette var et opråb til jyske bank
en mulighed til jyske Bank, at jyske bank kunne indrømme og undskylde samt ikke mindst rette op.

Jyske bank ved Anders Dam i spidsen, valgte at fortsætte bankens bedrageri af den lille families virksomhed, dette ved kontinuerligt at lyve, og nægte at vise os de bilag banken må have.

🙂

At jyske bank heller ikke tale med os, selv efter vi beder jyske bank vise os det lån, banken i 8 år har hævet renter for

Det er da mærkeligt

🙂

Hvordan jyske bank har kunne få vores gamle advokat til at forsøge at ville hæve sagen, bag vores ryg december 2017, vil vi i bøgerne forsøge at forklare.

I selve historien blive det til konspirations teorier på højt plan, hvor de største Danske Banker er involveret,

Banker som Nykredit der er helt med i front, når jyske bank skære kage ud, og vil have en del af kagen.

Nykredit har klart udnyttede, at deres kunde var i et afhængigheds forhold med jyske bank, og var blevet som #Bankens #fange.

Samtidens med jyske bank helt bevist bedragede / bedrager dem

🙂

Vi har naturligvis også bevis på at Nykredit lyver, lige som vi har bevis på at jyske bank lyver.

At Nykredit tilbageholder beviser, nægter at svare, for at TJÆNE PENGE, hvorfor det syntes at være ret bevist.

At NYKREDIT dækkede over den Danske Bank Jyske Bank

Det vil komme frem

Når vi taler om konspirations teorier, kommer der naturligvis en del spørgsmål og mulige svar

1.
Hvorfor staten der støttede jyske bank med 4 bank parker, og selv sammenarbejder med jyske bank

Nægter at give fri proces i sagen imod jyske bank for svig (strafferetlig bedrageri.)

Når loven tydelig giver mulighed herfor.

2.
Hvorfor politiet ikke ville efterforske den tidlige anmeldelse fra påsken 2016

Dette vil vi komme ind på i vores bøger.

Lige som interview med flere personer, og deres syn på sagen, med beviser på at Danmarks største banker bevistligt, og helt bevist bedrager kunder vil blive gengivet.

VIL DU VÆRE MED OG EN DEL AF HISTORIEN.

SÅ ER HER MULIGHEDEN
VI ØNSKER FLERE TIL AT SE PÅ BILAG.

HAR DU ET JOB SOM

#EFTERFORSKER I #ØKNOMISK #KRIMINALITET

#BANK #DIRIKTØR

#ANKLAGER #ØKNOMISK #KRIMINALITET

#STRAFFE #ADVOKAT

#BAGMANDS #POLITET ELLER #PET

ANDEN #OFFENLIG #ANSAT

Og har du lyst til at se sagen og forklare De danske bank kunder, hvordan de danske banker arbejder

Så skriv til familien Skaarup
Bare på facesbook
eller SMS / RING 22227713

🙂

HJÆLP
Med til at det meget omfattende materiale, i mod den Dansk Bank, jyske bank for #svindel bliver fremlagt rigtigt
Og historie mæssig lægges op i tidsligne.

Som #jyske #bank #havkatten skrev før de blokerede os.

DET HANDLER OM BEVSER.
beviser som både jyske bank og Nykredit har gjort alt de kunne, for at vi ikke fik.

🙂

SAGEN ER STADIG OM
BEDRAGERI OG SVINDEL DOKUMENTFALSK. VED VILDLEDNING.

PÅ 10’ende år svindler jyske bank deres kunde.

Men desværre nægtede DIRIKTØREN Anders Dam at undersøge sagen, da han blev kontaktet.

Andes Dam frabeder sig istedet henvendelser, og lader istedet svindlen mod hans kunde fortsætte, men nu med DIRIKTØRENs viden.

🙂
🙂

Skal Jyske Banks største aktionærer og partnere, ikke have besked om sagen.

Jo de skal have besked,

og mulighed for at bede Jyske bank forklare sig, altså svare på oplysning om at købe aktier i en bank der bedrager deres kunder.

Breve og svar vil måske blive delt.

🙂
🙂

Når Anders Dam nu er medvirken.
skal vi selvfølgelig nok skrive rundt, også til dig Anders Dam

Da vi gerne vil tilbagetrække tilbudet på de 250.000 kr. For en kopi af et optaget lån i Nykredit på de 4.328.000 kr.

Som jyske bank i 9 år. SNART 10 ÅR. har hævet renter for.

Og næsten lige så længe har jyske Bank løjet om det som om det var sandt, hvilket det ikke er, og desværre for jyske bank er blevet opdaget.

🙂

At jyske bank, laver mandatsvig dokumentfalsk og misbrug af fuldmagter, har bortskaffet bilag, og meget mere !

At jyske bank og bankens ansatte, lyver overfor kunde, og dennes advokater.

At jyske bank lyver i retsforhold, og dette kun er for at kunne skuffe i retsforholdet.

🙂

En sag som handler om JYSKE BANKS

#TROVÆRDIGHED.
#HÆDERLIGHED.
#ÆRLIGHED.

🙂

Jyske Banks ordstyrende formand
CEO Anders Dam

Skal indkaldes, da han er øverste ansvarlige i jyske bank, og bevist om at jyske bank laver og fortsætter bedrageri af kunde,

så må Andes Dam om nogle, jo stå til ansvar.

Hvor længe før 25 maj 2016 har CEO Anders Christian Dam haft kendskab, til at jyske bank laver dokumentfalsk, bedrageri og dette ved vildledning. ?

🙂

Det må stå klart at Jyske Banks ansatte, har haft adgang til alle bilag, også de bilag som jyske bank har nægtet at udlever til deres kunder, på trods af mange anmodninger herom.

Her viser bilag og tidsligne meget klart.

🙂

At Jyske Banks ansatte, fra start, 2008 har været i DIRÆKTE OND TRO

Eks. Da Nicolai Hansen i 2008
første gang forsøger, at få deres kunde ind i et afhængigheds forhold.

Hvilket lykkes, men først efter andet forsøg i 2009.

🙂

At så både Nicolai Hansen og Casper Dam Olsen herefter lyver overfor kunden, der nu ligger syg efter en hjerneblødning, stopper ikke Jyske Banks svindel af deres kunde..

At Jyske Banks medarbejdere (sælgerne i jyske bank)
Kontinuerligt Lyver over for bankens kunde, om at der er optaget et underlægende lån på 4.328.000 kr. i Nykredit, og dette er aftalt rentebyttet med jyske bank

Der er lidt problemer med bilags dato og hvornår det er godkendt, som ikke stemmer med vores aftale

Dette her
Giver ikke jyske bank noget plus på deres hæderlighed.

🙂

At jyske Banks juridske afdeling
Ved Advokat Morten Ulrik Gade,

så processuel lyver over for ankenævnet, og tilbageholder bilag, taler usandt eller DIRÆKTE lyver.

Kun for at igang værende bedrageri mod kunde, ikke må opdages.

🙂

At jyske bank så herefter igen udnytter bankens jerngreb, og sender kunden til afvikling

Dette ved Birgit Bush Thuesen,
som ved store krav, holder kunde i håndjern, og spærre alle kundes kontis, frem til kunden underskriver afkrævet salgs fuldmagter.

Jyske bank Birgit Bush Thuesen kalder, dette for frivilligt afgivelse af fuldmagt.

Hvilket vi skal tale om.

🙂

At Advokat Lund Elmer Sandager,
får udlevert alle bilag, og får adgang til kundes konto og alle kundes oplysninger, om hvad, hvor og hvornår kunden har været i netbank og klikker rundt.

Alle registeringer
Alle bilag udlevers til advokaterne
Her iblandet Philip Baruch

Jyske bank ved alt, men nægter at vise deres kunde hvilke bilag de har.
Lige som jyske bank nægter at svare på om kunden har underskrævet pant i alle selskabets anparter,

altså det selskab som stævner jyske bank nu i flere bedrageri forhold.

🙂

Jyske bank Blandt andet ved
At bankers advokater som Morten Ulrik Gade, og Philip Baruch vælger at tilbage holde flere oplysninger, som banken har viden omkring

Så som det falsk lån og rente bytte overfor kunden

og skriver DIRÆKTE USANDT over for retten, og kundes advokater

Igen for at ville skuffe i retsforhold.

🙂

Kunden (familien) skriver til jyske bank
da bedrageriet opdages. februar 2016

Skriver også til Morten Ulrik gade
3 maj 2016.

Og sidst til koncern ledelsen og det ved mail. 25 maj 2016

DIRÆKTE til CEO ANDERS CHRISTIAN DAM

Alle breve offentliggøres
Og fler er på vej

/

Men
Her 25 maj 2016 får ordførende formand CEO Anders Dam personligt kendskab til svig og falsk sagen.

At der findes ikke noget lån
Og derfor ingen byttehandel

Den rente bytte som iøvrigt blev lavet og er godkendt er blevet lukket

🙁

Ligeleds beder vi CEO Anders Dam
Dokumenter at jyske bank har lavet en aftale med os, omkring den rentebytte jyske bank efterfølgende selv laver

Kunden beder Anders Dam fremsende kopi af låne aftale af dette her påstået lån i Nykredit på 4.328.000 kr.

Et lån som både Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Morten Ulrik Gade, Philip Baruch lyver som optaget

🙂

At vi tilbyder CEO ANDERS DAM
JYSKE BANK 250.000 kr. i gebyr

Er i provokation for at få lederen i jyske bank Anders Dam til at indrømme og stoppe bedrageriet.

Anders Dam vælger dog, imod alle forventninger at jyske bank skal fortsætte bedrageriet mod kunde i jyskebank

At Bank DIRIKTØR Anders Dam, beder sit bestyrelses medlem vildledende lyve

Og svare at jyske bank frabeder sig henvendelser, frem for at sætte en fuld undersøgelse i gang virker underligt

Men Anders Dam og Co viste jo allerede hvad jyske bank lavede

🙁

At store Danske banker, som jyske bank.

Kan være så svinske,
at banken DIRÆKTE, og med fuld overlæg, helt bevist og #uærligt vælger at bedrage deres kunde på nu !!!

På 10’ende år bedrager jyske bank deres kunde

Dette ved hjælp at
FALSK
FORFALSKNING
FULDMAGT MISBRUG

OG når det så lykkes en enkelt kunde at opdage at jyske bank laver bevist svindel, nægter jyske bank og dennes ledelse der iblandet CEO Anders Dam enhver form for dialog

Alt imens jyske bank fortsætter den svindel imod bankens kunde som jyske bank nu er igang med.

🙂

Dette er en #advarsel imod #jyskebank

STOL IKKE PÅ JYSKE BANK
DE #LYVER SOM IND I #HÆLVEDE #SATAN ELLER #DJÆVLEN SELV

Vi vil i retten bevise at Jyske bank lyver

🙁

FØJ FOR POKKER
AT JYSKE BANK LAVER BEDRAGERI MOD DERES KUNDER

Og så nægter at tale med de kunder som jyske bank bevist og uhæderligt #besviger

#svindler banker som jyske bank, giver #Danske #banker et #dårligt #omdømme

🙂

#LundElmerSandager, #AndersDam, #JyskeBank, #PhilipBaruch, #MortenUlrikGade #Nykredit, #MetteEgholmNilsen, #Bedrageri, #Svindel, #Dokumentfalsk, #Forfalskning, #BankLån, #ATP, #Pensam, #Pension, #BirgitBushThuesen, #BRFKREDIT #Bolig #Bil #Hus #Jouridisk #Advokat #Hæderlig bank #Troværdig bank #Ærlig bank #Fundamentet i jyske bank.

🙂

Breve til div. Aktionærer og bestyrelses medlemmer, advokater vil alle blive delt, når sagen kommer i gang.

Ligeleds vil vi give den en bedre opmærksomhed på nettet

🙂

Ja vi håber på at jyske bank vil deltage og sige undskyld og indrømme bedrageri

Eller kommer og sige, ja lad os tale sammen og gennem gå alle bilag sammen

Forløbet venter vi, imens jyske bank fortsætter med at bedrage og svindle

🙂

ANDER DAM & Co.
LUND ELMER SANDAGER & Co.

HVIS DU ELLER DIN BEDRAGERISKE BANK – JYSKE BANK

ELLER DINE LØGNAGTIGE ADVOKATER FRA LUND ELMER SANDAGER

🙂

IKKE ER ENIG I BILLED ELLER OPSLAG

SÅ SKRIV GERNE
SÅ VI KAN RETTE EVT. FEJL

🙂

PS TAGER STADIG GERNE EN
DEBAT
DUEL

PÅ JYSKE BANK TV

HVIS DU ELLERS TØR ?
VI TØR GODT

MEN TØR DU CEO ANDERS CHRISTIAN DAM

ELLER ER DU BARE EN KRYSTER.

EN KRYSTER SOM GEMMER SIG BAG DINE MANGE LØGNAGTIGE ADVOKATER SOM DEM I ADVOKAT VIRKSOMHEDEN LUND ELMER SANDAGER.

🙂

KOM NU FREM, DIN BANKS SVINDEL ER OPDAGET, SELV OM DU BENÆGTER ALT

OG PÅSTÅR AT JYSKE BANK ER ÆRLIG OG HÆDERLIG

OG PÅSTÅR AT JYSKE BANK OVERHOLDER ALLE LOVE OG REGLER

Det er bare for sjov Anders 🙂
Smil nu lidt.

Det er jo grundet dig Anders Dam
At vi har skrevet på Eks. www.banknyt.dk mv.

Mvh familien Skaarup
3100 Hornbæk

22227713
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk