Den jyske svindler jyske bank, som bedrager kunde med fuld overlæg

TÆNK HVAD FAMILIEN SKAARUP FRA HORNBÆK GØR BARE FOR AT FÅ JYSKE BANKS OPMÆRKSOMHED :-) EN SAMTALE MED CEO ANDERS DAM VILLE SIKKERT KUNNE GØRE DET. MEN LEDEREN AF JYSKE BANK ANDERS DAM, VIL BARE IKKE DIALOG, I SAG OM JYSKE BANKS HÆDERLIGHED. :-) Anders du kunne have lukket sagen i maj 2016. Men frem for dialog Valgte Anders Dam at jyske bank vil forsøge bekæmpe bankens kunder / offer, ved forsat at lyve og villede, dette for at skuffe i retsforhold, som jyskebank jo kontinuerligt har gjort det siden 2008/2009 :-( :-( DET SYNTES AT VÆRE YDERST MAGTPÅLIGGENDE, FOR JYSKE BANK & DETES LEDER ANDERS DAM AT LYVE KONTINUERLIGT. SIDEN JYSKE BANK BARE IKKE VIL TALE SANDT, OM LÅN 4.328.000 kr. I NYKREDIT LAD OS STARTE MED FØRSTE PUNKT. :-) Du som fatter mistanke at enten lyver vi ellers lyver jyske bank. Vi fremlægger gerne alt og gennemgå alle bilag med dig også. Spørg om jyske bank vil gøre det samme. :-) :-) Så derfor Anders Dam http://boligsikring.dk/dagbogs-bemaerkning-med-billeder-for-at-raabe-jyske-bank-op-til-dialog-og-at-stoppe-bedrageri/ :-) Dette opslag kan du Anders Dam takke dig og din måde at lede banken på. Familien er klar til kamp op imod både dig og din uhæderlige bank Jyske bank Vi skal nok få de svar vi kæmper for. :-) Om nogle så læse dette her opslag vides ikke. men hvad fanden :-) historien er skide god, og det hjælper på humøret at skrive. :-) Jyske bank i kan tænke hvad i vil. Nar, idiot, klovn, spadser. Fald DØD om, lorte kunde som opdagede svindlen. Familien skriver kun fordi jyske Banks leder og DIRIKTØR CEO Anders Dam nægter at svare og holde op med at lave bedrageri. :-) :-) Og naturligvis fordi jyske bank nægter at dokumenter at vi i NYKREDT skulle have lånt de 4.328.000 kr. som vi siger jyske bank lyver om. Og som Nykredit iøvrigt heller ikke kender noget til. :-) Familien siger at jyske bank lyver om dette her lån på 4.328.000 kr. i Nykredit, for at jyske bank kan lave bedrageri af kunde. Hvad siger jyske bank og deres leder så til disses anklager. DE SIGER INGEN TING, UDOVER AT SIGE DET HANDLER I HØJ GRAD OM JURA uden at nærmer vil forklare hvad jyske bank så mener om det. :-) :-) Anders Dam vi tilbød dig altså din bank / jyske bank 250.000 kroner. Du skal bare bevise hvilket dato, og ved hvilket låne bilag, hvilket obgliationer der er solgt mm Så er vi jo igang med dialogen, er det noget den ærlige jyske bank har problemer med :-) :-) Dagbogs notat. Om jyske bank 20 april Da det er et privat notat, til dagbogen http://banknyt.dk og lidt af vores private tanker. Forbehold for fejl. Jyske bank hvis i ikke er enig, så svar og vi kan gennemgå sag, og sammen rette eventuelle fejl. :-) :-) HUSK NU JYSKE BANK LYVER Men husk også at NYKREDIT OGSÅ LYVER. :-) :-) Det handler om beviser, og hertil skal kunder vide at banker som Nykredit og Jyske Bank helst lyver mundtligt. Således du som kunde ikke kan bevise det. - Og du tænker så :-) Jamen kan familien Skaarup bevise AT NYKREDIT LYVER OVER FOR DERES KUNDER. AT JYSKE BANK LYVER OVER FOR DERES KUNDER. ? Ja det kan familien godt bevise Familien som har efterforsket jyske bank for svindel mod kunde i 2 år, og har samlet flere beviser for dette. :-) Hmmm ja det var svært, da jyske bank både lyver, og har bortskaffet bilag, tilbageholdt vigtige bilag, ændret i bilag, nægtet at svare, løget i retsforhold osv. Men vi mener. ALIGEVEL VI HAR EN GOD SAG IMOD JYSKE BANK FOR SVINDEL / SVIG / DOKUMENTFALSK / FALSK :-) Vi kunne ikke få fri proces da processtyrelsen ikke mente sagen har offenlighedens intresse. - Politiet har ikke ville efterforske sagens beviser i mod jyske bank for bedrageri. Politiet ville ikke engang afhører hoved vidnet bag anmeldelsen. OM SAGEN ER FOR STOR OG KOMPLEX ? Vides ikke. Men at jyske bank har højtstående venner, er ikke ubekendt. - Jo sagen er stor, da bankerne her forsøger at se hvor langt de kan gå, for at bedrage deres kunder, og slippe godt fra det. Jyske bank lægger sig først og håber sikkert at andre banker vil følge Jyske Bank og deres hundrede vis af advokater, som ikke tør tale med familien fra Hornbæk om denne svig sag. :-) Derfor skriver vi forsat på historien om omfanget af lov overtrædelser i den store Danske bank jyske Bank Danmarks svar på en god film - :-) HÅBER BOGEN OM DE DANSKE BANKER, GIVER ANDRE NOGET AT TÆNKE PÅ. - Om familien så bliver likvideret i bogen / filmen, eller om familien overlever diverse attentat forsøg. Imens familien søger efter sandheden om bedrageri på højt plan. Og får den øverste leder, som står bag svindlen mod bankens kunder dømt. Det overlader vi til vores historie, som tilskrives lidt mere fantasi, men stadig er skrevet efter familiens oplevelser. Altså virklige hendelser. :-) :-) husk DR serien bedraget 2 Er slet ikke så langt fra virkeligheden som nogle kunne tro. :-) - :-) Beviser vi har forsøgt at fremlægge overfor jyske bank, for at få denne Bank til at lade være med at lave bevist og fortsat bedrageri imod familien. Eller som et minimum dokumentere, at jyske bank bestemt ikke lyver og bedrager familien, således vi kan fjerne alle disse opråb i dagbogen. :-) :-) CEO ANDERS CHRISTIAN DAM NÆGTER AT SVARE KUNDE SOM OPLYSER JYSKE BANKS MÆGTIGE LEDER, ANDERS DAM OM FLERE SVIG FORHOLD I BANKEN. - JYSKE BANK VIL BARE IKKE DOKUMENTER NOGET FOR DE KUNDER Som anklager jyske bank for svindel :-) Eller bevise :-) AT JYSKE BANK DA ER EN ÆRLIGE OG TROVÆRDIG BANK :-) , LIGE SOM JYSKE BANK DA SLET IKKE VIL MODBEVISE, AT JYSKE BANK LYVER OG LAVER BEDRAGERI. - - :-) JYSKE BANKS DIRIKTØR CEO ANDERS DAM ER HELT BEVIST OM AT JYSKE BANK LYVER. :-) MEN BANK DIRIKTØREN ANDERS DAM. VIL IKKE RETTE OP, PÅ DE TIL JYSKE BANK OPLYSTE SVIG OG FALSK FORHOLD SOM HR. ANDERS DAM ER BLEVET OPLYST OG ELLER VIDENDE TIL, AT JYSKE BANK UDSÆTTER DERES KUNDER FOR. :-( ANDERS DAM NÆGTER AT UNDESØGE SAGEN SAMMEN MED KUNDE TÆNK OM FAMILIEN NU SKULLE HAVE BEVISER NOK IMOD JYSKE BANK FOR BEDRAGERI. ANDERS TAL DA MED DINE KUNDER OG SVAR PÅ DERES SPØRSMÅL. Lidt af dem er her: https://facebook.com/carsten.storbjergskaarup/posts/10212864678591087?mds=%2Fedit%2Fpost%2Fdialog%2F%3Fcid%3DS%253A_I1213101334%253A10212864678591087%26ct%3D2%26nodeID%3Dm_story_permalink_view%26redir%3D%252Fstory_chevron_menu%252F%253Fis_menu_registered%253Dtrue%26perm%26loc%3Dpermalink&mdf=1&refid=17&ref=bookmarks - OG UNDSKYLDE :-) ? DET VIL JYSKE BANK DA SLET IKKE. :-( :-( Så heller bede ders advokater Lund Elmer Sandager lyve i retsforhold. JYSKE BANK ER EN ANDERLEDS BANK. :-) :-) NYKREDIT ER OGSÅ TAGET I UDNYTTELSE. OG AT LYVE OVERFOR KUNDE. ( men vi er nu mest efter jyske bank som den der er mest bevist om at ville snyde og bedrage der hvor banken kan. ) :-) DET HANDLER IKKE KUN OM JYSKE BANK, MEN OGSÅ OM DERES PARTNER NYKREDIT ALTSÅ OM DE STORE DANSKE BANKER LÆS HISORIEN OM DERES SAMMENARBEJDE. :-) SÅDAN HANDLER STORE DANSKE BANKER I MOD ALT SUND FORNUFT, IMOD LOVE OG REGLER. PÅ DERES EVIGE JAGT EFTER DOMINANS OG PENGE. :-) :-) Og jo fra Jyske Banks side er det planlagt fra dag 1. AT FØRST VILLE JYSKE BANK HAVE KUNDEN VIKLET IND I ET AFHÆNIGHEDSFORHOLD. SOM JYSKE BANK SÅ EFTERFØLGENDE KUNNE UDNYTTE ØKONOMISK, FOR AT SIKKER BANKENS INTRESSER. :-) TYDLIGVIS PLANLAGT FRA DAG 1 jyske bank startet deres plan i 2008, med jagten for at få kunden et AFHÆNIGSFORHOLD - Det er måske ikke direkte ulovligt, at godkende et budget som åbentlyst aldrig har kunne holde Som nogen skriver om jyske bank, så vil jyske banks præsident Anders Dam have helt Precise love. :-( Og der skulle nok stå, at banker ikke må godkende budgetter som er åbenlyse forkerte, som Andes Dam sikkert ville sige, når det ikke står som direkte ulovligt, tager jyske bank sig ikke af det. :-( Når ja jyske bank tager sig jo heller ikke af det som står i straffeloven, bogføringsloven, tinglysningsloven, god skik, Omkring svig og falsk, håber jyske banken sikkert bliver ikke at live opdaget i at lyve. MEN HOV JYSKE BANK ER JO TAGET I AT LYVE. :-) :-) jyske bank siger klart om god skik regler fra finanstilsynet Altså jyske bank behøver ikke overholde god skik regler Dette skriver bestyrelses medlem Philip Baruch i flere retssager imod jyske bank Her oplyser Jyske Banks bestyrelse i flere sager, at det ingen konsekvens har for jyske bank ikke at overholde GOD SKIK REGLER hvorfor jyske bank ikke behøver overholde GOD SKIK Og som jyske bank viser klart at banken ikke vil overholde god skik fra Finanstilsynet. :-) :-) AT JYSKE BANK PLANLAGE AT VILLE BEDAGE FANILIEN FRA DAG 1, STÅR KLART FOR FAMILIEN SKAARUP FRA HORNBÆK :-( MEN FØRST VILLE JYSKE BANK HAVE DERES KUNDE I ET AFHÆNIGHEDS FORHOLD OG GODKENDER BUDGET UDEN RENTER OG PROVISION TIL JYSKE BANK. - Ikke kun i 2008 men også i 2009 godkender jyske bank 2 bygge brugetter, der begge er med samme graverende fejl, og derfor aldrig ville kunne holde Selv om enhver banksælger kan se der ikke er medtaget, en enste krone til jyske bank i renter provision mm - Godkender jyske bank alene disse Og siger til kunden at Nykredit får budgettet til endelig godkendelse. Vi får først efter vi stævnede Nykredit, oplyst på et møde med Nykredit's advokat Mette Egholm Nielsen - At Nykredit aldrig har fået nogle budgetter fra jyske bank til godkendelse, og at Nykredit oplyser det er jyske bank alene, som på vegne af Nykredit har godkendte budgetter for lånetilsagn. :-) TAK FOR DET JYSKE BANK DER BLEV DET BEKRFTET AT JYSKE BANK OGSÅ HER LØJ OVER FOR BANKENS KUNDE, :-) TAK FOR AT JYSKE BANK GODKENDTE BUDGET MED ÅBENLYSE MANGLER. TIL LÅNETILSAGNET PÅ 4.300.000 kr. for bygge projekt 2. Og dermed fik skabt et afhængighedsforhold til jyske bank, som ikke kun kunne udnyttes, men blev udbyttet. - - DET ER MULIGT DET ER TABTE FORVENTNINGER MEN DET ER OGSÅ AT SKABE ET AFÆNIGHEDS FORHOLD - Det hele bekræftes vel af CEO Som værende planlagt, da vi 25 maj 2016 oplyser til CEO Anders Dam at der intet lån findes, og beder ham dokumentere dette lån mm Svaret fra jyske bank 31 maj 2016 er at Jyske bank nægter at tale med os Og vælger bevist og uhæderlig at fortsætte svindlen - Maj 2017 skriver vi igen til jyske bank og beder jouridisk afdeling i jyskebank ved advokat Morten Ulrik Gade. Om at lade være at hæve renter for et lån på 4.328.000 kr. Da der intet lån på 4.328.000 kr. findes hjemtaget i Nykredit. - Jyske bank svare igen ikke, men fortsætter istedet hvad det for os klart er bedrageri. :-) Nu skriver vi april 2018 Jyske bank vil bare ikke svare, men har bevist fortsat det vi klart mener er bedrageri af jyske Banks egne kunder. :-) :-) SAGEN OM SVINDLEN I JYSKE BANK ER LANGT STØRE END SÅ. Sammenarbejdet mellem jyske bank og Nykredit i svindlen spiller også ind. Og hvis det ikke er svindel jyske bank laver, hvorfor svare jyske bank så ikke. :-) :-) Hvor meget af dette her forgår der i Danmark af tilsvarende bevist snyd i mod bankens kunder, bankerne er ofte så udspekuleret at de sikkert sigter efter at bevist kalde det dårlig rådgivning, og så sigte så efter forældelse på 3 år. Som i de mange mange mange sager imod de danske banker. :-) :-) NYKREDIT MEDVIRKER OG SYNTES KLAR AT DÆKKER OVER SVINDLEN I JYSKE BANK. :-) DERFOR HANDLER DET I HØJ GRAD OGSÅ OM NYKREDIT VI KAN BEVISE AT 1. NYKREDIT LYVER - 2. NYKREDIT UDNYTTER ET AFHÆNIGHEDSFORHOLD. TIL SIKKERT AT GIVE NYKREDIT EN UBERETTET ØKNOMISK GEVINST OG GIVE FAMILIEN SKAARUP ET UBERETTET TAB. - 3. NYKREDIT UDNYTTER SANSYNLIGVIS ET BEDRAGERISK FORHOLD I JYSKE BANK, TIL SELV AT KUNNE LAVE ET BEDRAGERISK FORHOLD. VED AT NÆGTE AT MODTAGE PROVENUE / PENGE, OG SÅ HÆVE RENTER OG BIDRAG AF DE PENGE NYKREDIT NÆGTEDE AT MODTAGE I OVER 2 ÅR. MENER DETTE MEGET KLART HENSTÅR SOM BEDRAGERI I STAFFELOVEN. - :-) At Nykredit advokaten Mette Egholm Nielsen har udleveret kopi af bilag, Som viser dokumentfalsk Er bilag hvori jyske bank har rettet i bilaget, og sendt dette til Nykredit, brugt til andet, end det var givet til. - Da vi så bede Nykredit lige bekræfte at det ikke er Nykredit som har lavet dokumentfalsk, kan Nykredit's advokat pludselig ikke svare, en anden advokat Søren Hoffmann Christiansen Nykredit skriver efter flere henvendelser 21-02-2018 at Nykredit har hjulpet meget og ikke kan hjælpe mere. - :-) :-) Nå vi er længer fremme med sagen om jyske bank. Kommer vi ind på hvordan NYKREDIT har udnytter vores sag mod jyske bank for bedrageri :-) For blandt andet at Nykredit kunne tjene flere penge på et lavrisiko lån, med fuld sikkerhed. Nykredit har hævet bidraget med 2,2 % på et lån, i ejendom bybjergvej 43. 3060 espergærde. Således bidraget er sat op fra 0,8 % til 3 % i bidrag. :-) :-) KORT FORTALT. FAKTA Vi har som sagt en ejendom i Espergærde med 6 lejemål, Hertil har vi fået et tilbud 6 maj 2009 på at kunne låne 4.300.000 kr. Vi optager det tilbudte lån i Nykredit 3 juli 2009. - Vi har i marts 2018 en restgæld på 1.200.000 kr. Nykredit har første prioritet, og pant for 4.300.000 kr. Altså der er afdraget 3.100.000 kr. :-) Ejendommen er over 7-8.000.000 kr. Værd, Men Nykredit oplyser det er høj risiko lån, og nægter at nedsætte bidraget på de 3 %. Da Nykredit også skal sikker deres investorerer mod unødig risiko. - Nykredit tilbød et lån på 4.300.000 kr. med et højt bidrag på 0,8 % hvilket var lige ved at få os til droppe projektet. Nykredit ved og viste der var 2 tilbud et på 4.328.000 kr. Og et år efter et nyt tilbud på 4.300.000 kr. Dette blev optaget, og det blev en større bygning. - Nykredit sætter kort tid efter bidraget op fra 0,8 % til sidst 3 % Har forsøgt at få Nykredit til at sætte bidraget ned igen. - Nykredit BEKRAFTER telefonisk at grunden for det høje bidrag, er at der ligger en rente bytte med jyske bank på 4.328.000 kr. Og derfor BEKRAFTER Nykredit at swappen er grunden til det avagante Høje bidrag på 3 % Nykredit bekræfter DIRÆKTE at lån med rentebytte har det største bidrag. :-) :-) :-) Fakta er at der findes andelsbolig foreninger hvor de har milliard gæld og som ikke har noget stort bidrag, for så går de konkurs, og så vil malke maskinerne jo stoppe. :-) :-) :-) En Swap til et lån som Nykredit godt ved ikke er hjemtaget. Men grunden er helt klar, Nykredit BEKRAFTER det er swappen. Det er skyld i det ekstra høje bidrag. (En Swap er at bytte renter på et lån.) - Vi laver et referat af samtalen og sender kopi til Nykredit, hvilket resultere i at Nykredit dagen efter, sender en mail retur hvori der står. - NYREDIT skriver de frabeder sig at blive citeret for noget Nykredit ikke har sagt. Og truer med at tage samarbejdet op til overvejelse, såfremt Nykredit ikke bliver citeret rigtigt :-( :-( DET ER KLARE TRUSLER FRA NYKREDIT SOM 1. Nykredit Udnytter den klemme og udnyttelse som jyske bank har sat os i, for at sætter bidraget op for 0,8 % med 2,2 % og op til 3 % :-) 2. Nykredit Udnytter da jyske bank kræver bybjergvej 45 tvangs solgt, og hvorefter Nykredit 27 august 2013 kræver at få hele provenuet herfra. :-) 3. Nykredit nægter herefter at svare på de mange henvendelser vi i over 2 år. har sendt. Nykredit nægter dermed også at modtage den krævet betaling for nedbringelsen af de omkring 1,5 million på det lån med hovedstol på 4.3 million i Nykredit. Nykredit udnytter I samme periode, på over 2 år At Nykredit kan og hæver rent faktisk også renter af de 1,5 million som Nykredit nægter at modtage før slut 2015. - Nykredit udnytter dermed mulighed som giver Nykredit en uberettet gevinst. Prøv lige at læse straffelovens afsnit om Bedrageri, eller aftaleloven om Svig, HVAD SYNTES DU :-) 4. Nykredit ser også deres mulighed grundet det høje bidrag på 3 % Ved i over 2 år at nægte at svare og modtage provenuet på ca 1.5 million som Nykredit gjorde krav på 27 august 2013 Nykredit svarer første gang 24 november 2015. Og laver en deponerings konto i december I denne periode på over 2 år. Har Nykredit udnyttet at deres kunde var i en øknomisk klemme med jyske bank. Og derved sikkert Nykredit sig så en uberettet gevinst og givet kunden et direkte tab, ved at hævet bidrag på 3 % af de penge Nykredit krævede at få, men nægtede at modtage :-) 5. Nykredit nægter at give deres kunde et svar på, om de har optaget et på 4.328.000 kr. i Nykredit. Dette sikkert kun for at hjælpe jyske bank, til at kunne svindle deres kunde. :-) 6. Nykredit nægter at give kunde aktindsigt Dette sikkert også for at hjælpe jyske bank, til at kunne svindle deres kunde. :-) :-) Tilbage til før punk 1 - 6 Vi oplyser Nykredit at samtale er optaget og lyttet i gennem 3 gange Der er ikke citeret noget forkert NYKREDIT TRUER IKKE IGEN :-) :-) 7. At Nykredit i samtalen der er optaget. Oplyser at det kan koste et mindre beløb. Hvad Nykredit ikke oplyste var at der ved straks betaling, Altså ikke ventede til næste refinansiering Ikke oplyste at der kom et kurstab på omkring 60.000 kr. ( opdateres med rigtig beløb ) Så nej du kan ikke lige sådan stole på Nykredit.b VI VIL GERNE DOKUMENTER AT 1. NYKREDIT LYVER 2. NYKREDIT UDNYTTER AFHÆNIGHEDSFORHOLD 3. NYKREDIT SANSYNLIGVIS UDNYTTER ET BEDRAGERISK FORHOLD I JYSKE BANK, TIL SELV AT KUNNE LAVE ET BEDRAGERISK FORHOLD. :-) :-) JA DET LYDER VILDT OG UTROLIGT - AT DE DANSKE BANKER DIRÆKTE SAMMEN ARBEJDER FOR AT MODARBEJDE DERES KUNDERS MULIGHEDER FOR AT OPKLARE SVINDEL, MED HENBLIK PÅ DIRÆKTE AT VILLE SNYDE OG BEDRAGE DEM. HUSK Dette er bare en fornemmelse. :-) Og det er også bare en fornemmelse at det er CEO Anders Dam som står bag. Altså fornemmer det som syntes at være den øverste ansvarlige i at jyske bank, var og er velvidende, og helt bevist om at jyske bank snyder deres kunder. :-) :-) Mens vi nu ser vi på de bilag vi ønsker at tale med jyske bank om, holder vi vores sandheds kort frem Vi ønsker at jyske bank fremlægger sandheden og beviserne, for at familien ikke bliver bedraget af jyske bank, ved hjælp af svig og falsk. :-) Ja ja Vi er bare en lille, men Anderleds familie, som syntes vi er udsat for helt bevist Udnytelse og efterfølgende bedrageri af en af landets største banker. - Tænk hvad samtale åbenhed hæderlighed og ærlighed kunne løse af misforståelser. Undskyld jyske bank, undskyld Nykredit. Dette er tanker Selfølgelig er det nok forkert :-) Hvis vi tager fejl, så sletter vi alt. :-) Vi vil bare så gene have et møde med jer, derfor tilbød vi 25 maj 2016 CEO Anders Dam 250.000 kr. I gebyr For en kopi af det lån i Nykredit på 4.328.000 kr. :-) Kære CEO Anders Dam Vi som familie holder sammen og tager gerne kampen mod jyske bank og jeres uhæderlige advokater i retten og kæmper om jyske Banks hæderlighed. - syntes stadig ikke at jyske bank kan være bekendt at nægte os dialog, og gennem gå sagen sammen. - Hvis jyske bank har snydt med vægten og jyske bank ved det :-) SÅ SIG DA UNDSKYLD OG FAMILIEN TILGIVER JYSKE BANK Jyske bank har nægtet dialog, siden vi i 2016 oplyste banken om det svig og falsk vi har opdaget - Dagbogs notat slut. :-)

Den jyske svindler bank, jyske bank

Husk dette her er for sjovt, det er #DANSK #BANK #HURMOR

#presse #nyt #jyskbank #press

🙂

#ATP OG ANDRE #AKTIONÆRERE I #JYSKE-BANK

SE LIGE HER.

Syntes jyske bank ikke det er morsomt, at holde hel familie som gidsel / fange og så udnytte dem, tage deres frihed fra dem, ja kort sagt bedrage deres Danske kunder.

Jyske bank i skal have tak for at nægte at hjælpe til med opklaring

En opklaring der kunne vise om jyske Banks koncern ledelse er hæderlige

Men hvad kan vi ellers gøre, end at skrive når man som kunde i jyske bank, vildledes og bliver #øknomisk udnyttet ved hjælp af SVIG OG FALSK

🙂

Tænker at skrive personligt igen til dig Anders Dam
og tilbagetrække tilbud om de 250.000 kr. Som vi tilbød dig / #jysk #bank i gebyr 25 maj 2016

Og give dig et sæt kopier af bilag
Det som sagen mod jyske bank
faktisk handler om

og det vi skal tale om

KAMPEN OM JYSKE BANKS HÆDERLIGHED, ELLER MANGEL PÅ SAMME.

jyske bank kan være sikker på vi vil sige det samme i retten som vi skriver.

🙂
🙂

Lykkes det ikke snart at få hul til jyske bank, og finde en løsning på denne her igang værende sag

Må den jo behandles i retten

BS 99-698/2015

Vi ønsker stadig at det ikke skal ske, men det bestemmer Jyske Banks ledelse jo selv.

VI ER KLAR TIL KAMPEN MOD JYSKE BANK
OM SAGEN DER VEL MEST HANDLER OM.

#JYSKEBANK ER EN #KRIMMINEL #BANK

Som i årevis bevist ved hjælp af Lund Elmer Sandager advokater har løjet og dækket over kriminelle handlinger i jyske bank, og som Nykredit ligeleds i årevis dækkede over.

🙂

HVORFOR HELVEDE LYVER JYSKE BANK SÅ FANDES MEGET

🙂
🙂

DETTE HER KUNNE NÆMT VÆRE EN OPSANG OG ADVARSEL IMOD AT STOLE PÅ DANSKE BANKER SOM JYSKE BANK

DA DENNE DANSKE BANK BEVIST LYVER FOR AT KUNNE BEDRAGE DERES KUNDER.

Husk vi ikke kan skrive og stave
Lige som personalet på jyske bank havkatten, skrev de ikke er bankuddannet, kort før jyske bank blokerede os på her på havkatten facesbook

🙂

Men om jyske bank måske alligevel vil forsøge at løse sagen, ved dialog er usagt.

Vi har i flere år har forsøgt råbe jyske bank op for at få en forklaring

Blandt andet med spørgsmålet, hvorfor jyske bank bevist bedrager deres kunder

Og hvorfor Anders Dam stadig efter mindst 2 års kendskab, stadig nægter at stoppe bedrageriet i mod os fra Hornbæk

🙂

Der ligger en løsning lige ved dig Anders Dam.

Du kunne jo starte, med at indrømme de forhold vi omtaler

Og bagefter undskylder hvert forhold som er nævnt
https://facebook.com/carsten.storbjergskaarup/posts/10212864678591087?mds=%2Fedit%2Fpost%2Fdialog%2F%3Fcid%3DS%253A_I1213101334%253A10212864678591087%26ct%3D2%26nodeID%3Dm_story_permalink_view%26redir%3D%252Fstory_chevron_menu%252F%253Fis_menu_registered%253Dtrue%26perm%26loc%3Dpermalink&mdf=1&refid=17

Dette er en del af de forhold vi ønsker dialog med Anders Dam og jyske bank om.

Husk link til bilag genskabes før en sag behandles i retten.

🙂

Men du Anders Dam er vist helt fastlåst på at jyske bank er en markant anderledes bank
end hvad jyderne ellers er kendt for.

Svindel eller ej.
Det er mest din skyld Anders Christian Dam, at vi skrive i dagbogen her www.banknyt.dk

Vil du ikke selv skrive rundt og dele dette her opslag, husk hvis der er fejl, så bare ring Anders, så retter vi med et smil.

🙂

VI VIL DA NØDIG BESKYLDE JYSKE BANK FOR AT VÆRE EN BEDRAGERISK SVINDLER BANK

HVIS DET IKKE ER RIGTIGT

ANDERS DAM

TØR DU TALE OM DENNE HER SAG
GERNE EN DUEL PÅ JYSKE BANK TV

KÆRE ANDES DAM
VI VIL SÅ GERNE TALE MED DIG

🙂

Beder lige CEO Anders Dam lederen i jyske bank

skrive til sine aktionærer,
og oplyse dem at jyske bank ikke laver svindel imod deres kunder, som det jo her ellers forklares.

Og vedlægge bilag og beviser på at familien fra Hornbæk taler usandt, måske laver dokument falsk lige som jyske bank laver dokumentfalsk.

og hvis jyske bank så lige vil forklare sig, uden at lyve som jyske bank jo er meget dygtige til.

Ja Anders Dam
Din bank lyver
Altså JYSKE BANK LYVER

🙂

En tanke:

LYVER DU SÅ OGSÅ ANDERS DAM
NÅR DU 5 april 2016 til maj.dk

GAV LØFTE OM AT JYSKE BANK FREMTIDIG VILLE DRIVE EN HÆDERLIG BANK, ca 45 DAGE EFTER

25 maj 2016
Fik du IHVERTFALD kendskab til at jyske bank laver bedrageri
Da vi beder dig bevise, at vi har et lån på 4.328.000 kr. Som din bank
Jyske bank i 8 år har taget renter for.

Nu skriver vi maj 2018 snart 10 år Anders Dam

🙁

Tilykke Anders
Du trækker jyske bank ind i mørket ved fortsat bedrageri

Som nu er det blevet til
BEVIST GROFT BEDRAGRI

🙂

Frem for at forsøge dialog, nægter jyske bank at svare os.

Anders Dam du er MEDVIRKEN TIL AT BEDRAGERIET I MOD DIN BANKS KUNDER FORTSÆTTER.

Når du velvidende lader dette bedrag fortsætte og nægter de bedraget kunder i jyske bank dialog, så bliver du meddelagtig , altså en af bedraget, måske skal det omformuleres.

(Andres Dam gav et løfte om fremtidig hæderlig bankvirksomhed)

https://mja.dk/artikel/skal-silkeborg-kommune-droppe-jyske-bank

Dette med Hæderlig syntes at være meget svært for jyske bank.

Men ANDERS DAM det er jo dine aktionærer som har valgt dig, så du gør vel bare hvad dine aktionærer ønsker.

HAR #STORAKTIONÆRENE SOM #ATP, BET JYSKE BANK #BEDRAGE #BANKENS #KUNDER ?

🙂
🙂

Altså hvis jyske bank syntes, og tør

Så kan jyske bank passende
forklare deres aktionærer at banken overholder alle regler og love i bankens jagt på penge.

ANDER DAM DU MÅ DA SVARE OS.

🙂

Som en politi mand sagde i 2016
Han forstod ikke at jyske bank vill udsætte sig selv for dette her, og forstod ikke at ikke engang jyske Banks #bandeleder 🙂 mener ordstyrende formand #AndersDam nægtede at tale med os.

Vi har vist sagt undskyld
Undskyld vi opdagede bedrageriet

Men familien Skaarup fra Hornbæk siger også til jyske bank og bankens leder

ENDELIG FIK JEG JER!!! (Olsen Banden Går Amok)

Se det morsomme gensyn.

🙂

Det er for fanden sjovt, men jyske bank, i valgte at bedrage den forkerte og fandme om i ikke bliver ved.

TAL NU BARE MED OS,
SIG NU BARE UNDSKYLD

JYSKE BANK I ER SÅ SKYLDIGE I SVINDEL, SÅ TAL MED OS.

HVORFOR LAVER JYSKE #BANK #SVINDEL ?

ER DET DERES #AKTIONÆRER SOM ATP DER KRÆVET AT JYSKE BANK LAVER #BEDRAGERI ?

🙂

#AndersChristianDam skal i #Bedragerisagen som en naturlig Del, indkaldes og afhøres under vidne ansvar.

For det som CEO Anders Dam personligt

1.
Har haft kendskab til

&

2.
Har været medvirken til at jyske bank har kunne fortsætte jyske banks bedrageri, af bankens kunde i omring 2 af de snart 10 år jyske bank foreløbigt har lavet #bedrageri af #bankkunde

:-).

Andes Dam modtog personlig mail 25 maj 2016

Omhandlende det falske lån, på 4.328.000 kr. som jyske bank bruger i denne her sag, for at svindle deres kunde.

Samt spørgsmål omkring
2 rente bytter, hvoraf vi klart oplyste CEO Anders Christian Dam

At vi kun har godkendt 1. Rente bytte

Den af os godkendte rentebytte fra 15-07-2008 iøvrigt var lukket dette bilag har jyske bank og deres advokater skjult over for retten og familiens advokater, når ja og familien selv.

🙂

At vi i mail 25 maj 2016 tilbød ( koncern ledelsen ) og DIRIKTØR Anders Dam at kunne få
250.000 kr. I gebyr bare for at få en kopi af lånet på de 4.328.000 kr.

Og for bevis, at vi har aftalt en ny nr. 2 rente bytte med jyske bank af det lån på 4.328.000 kr. Som jyske bank påstår er hjemtaget, men nægter at bevise.

Og lån som jyskebanks bestyrelses medlem, Philip Baruch i retsforholdet sep. 2015 skriver at vi selv har bevisbyrden, for at bevise ikke findes
(Omformuleret)

🙂

Dette syntes vi altså at have bevist, maj 2016
og skrevet ved mail til
Ledelsen, #DIRIKTIONEN, og jyske Banks Advokater, samt personligt til den ordførende formand CEO Anders Dam

Dette var et opråb til jyske bank
en mulighed til jyske Bank, at jyske bank kunne indrømme og undskylde samt ikke mindst rette op.

Jyske bank ved Anders Dam i spidsen, valgte at fortsætte bankens bedrageri af den lille families virksomhed, dette ved kontinuerligt at lyve, og nægte at vise os de bilag banken må have.

🙂

At jyske bank heller ikke tale med os, selv efter vi beder jyske bank vise os det lån, banken i 8 år har hævet renter for

Det er da mærkeligt

🙂

Hvordan jyske bank har kunne få vores gamle advokat til at forsøge at ville hæve sagen, bag vores ryg december 2017, vil vi i bøgerne forsøge at forklare.

I selve historien blive det til konspirations teorier på højt plan, hvor de største Danske Banker er involveret,

Banker som Nykredit der er helt med i front, når jyske bank skære kage ud, og vil have en del af kagen.

Nykredit har klart udnyttede, at deres kunde var i et afhængigheds forhold med jyske bank, og var blevet som #Bankens #fange.

Samtidens med jyske bank helt bevist bedragede / bedrager dem

🙂

Vi har naturligvis også bevis på at Nykredit lyver, lige som vi har bevis på at jyske bank lyver.

At Nykredit tilbageholder beviser, nægter at svare, for at TJÆNE PENGE, hvorfor det syntes at være ret bevist.

At NYKREDIT dækkede over den Danske Bank Jyske Bank

Det vil komme frem

Når vi taler om konspirations teorier, kommer der naturligvis en del spørgsmål og mulige svar

1.
Hvorfor staten der støttede jyske bank med 4 bank parker, og selv sammenarbejder med jyske bank

Nægter at give fri proces i sagen imod jyske bank for svig (strafferetlig bedrageri.)

Når loven tydelig giver mulighed herfor.

2.
Hvorfor politiet ikke ville efterforske den tidlige anmeldelse fra påsken 2016

Dette vil vi komme ind på i vores bøger.

Lige som interview med flere personer, og deres syn på sagen, med beviser på at Danmarks største banker bevistligt, og helt bevist bedrager kunder vil blive gengivet.

VIL DU VÆRE MED OG EN DEL AF HISTORIEN.

SÅ ER HER MULIGHEDEN
VI ØNSKER FLERE TIL AT SE PÅ BILAG.

HAR DU ET JOB SOM

#EFTERFORSKER I #ØKNOMISK #KRIMINALITET

#BANK #DIRIKTØR

#ANKLAGER #ØKNOMISK #KRIMINALITET

#STRAFFE #ADVOKAT

#BAGMANDS #POLITET ELLER #PET

ANDEN #OFFENLIG #ANSAT

Og har du lyst til at se sagen og forklare De danske bank kunder, hvordan de danske banker arbejder

Så skriv til familien Skaarup
Bare på facesbook
eller SMS / RING 22227713

🙂

HJÆLP
Med til at det meget omfattende materiale, i mod den Dansk Bank, jyske bank for #svindel bliver fremlagt rigtigt
Og historie mæssig lægges op i tidsligne.

Som #jyske #bank #havkatten skrev før de blokerede os.

DET HANDLER OM BEVSER.
beviser som både jyske bank og Nykredit har gjort alt de kunne, for at vi ikke fik.

🙂

SAGEN ER STADIG OM
BEDRAGERI OG SVINDEL DOKUMENTFALSK. VED VILDLEDNING.

PÅ 10’ende år svindler jyske bank deres kunde.

Men desværre nægtede DIRIKTØREN Anders Dam at undersøge sagen, da han blev kontaktet.

Andes Dam frabeder sig istedet henvendelser, og lader istedet svindlen mod hans kunde fortsætte, men nu med DIRIKTØRENs viden.

🙂
🙂

Skal Jyske Banks største aktionærer og partnere, ikke have besked om sagen.

Jo de skal have besked,

og mulighed for at bede Jyske bank forklare sig, altså svare på oplysning om at købe aktier i en bank der bedrager deres kunder.

Breve og svar vil måske blive delt.

🙂
🙂

Når Anders Dam nu er medvirken.
skal vi selvfølgelig nok skrive rundt, også til dig Anders Dam

Da vi gerne vil tilbagetrække tilbudet på de 250.000 kr. For en kopi af et optaget lån i Nykredit på de 4.328.000 kr.

Som jyske bank i 9 år. SNART 10 ÅR. har hævet renter for.

Og næsten lige så længe har jyske Bank løjet om det som om det var sandt, hvilket det ikke er, og desværre for jyske bank er blevet opdaget.

🙂

At jyske bank, laver mandatsvig dokumentfalsk og misbrug af fuldmagter, har bortskaffet bilag, og meget mere !

At jyske bank og bankens ansatte, lyver overfor kunde, og dennes advokater.

At jyske bank lyver i retsforhold, og dette kun er for at kunne skuffe i retsforholdet.

🙂

En sag som handler om JYSKE BANKS

#TROVÆRDIGHED.
#HÆDERLIGHED.
#ÆRLIGHED.

🙂

Jyske Banks ordstyrende formand
CEO Anders Dam

Skal indkaldes, da han er øverste ansvarlige i jyske bank, og bevist om at jyske bank laver og fortsætter bedrageri af kunde,

så må Andes Dam om nogle, jo stå til ansvar.

Hvor længe før 25 maj 2016 har CEO Anders Christian Dam haft kendskab, til at jyske bank laver dokumentfalsk, bedrageri og dette ved vildledning. ?

🙂

Det må stå klart at Jyske Banks ansatte, har haft adgang til alle bilag, også de bilag som jyske bank har nægtet at udlever til deres kunder, på trods af mange anmodninger herom.

Her viser bilag og tidsligne meget klart.

🙂

At Jyske Banks ansatte, fra start, 2008 har været i DIRÆKTE OND TRO

Eks. Da Nicolai Hansen i 2008
første gang forsøger, at få deres kunde ind i et afhængigheds forhold.

Hvilket lykkes, men først efter andet forsøg i 2009.

🙂

At så både Nicolai Hansen og Casper Dam Olsen herefter lyver overfor kunden, der nu ligger syg efter en hjerneblødning, stopper ikke Jyske Banks svindel af deres kunde..

At Jyske Banks medarbejdere (sælgerne i jyske bank)
Kontinuerligt Lyver over for bankens kunde, om at der er optaget et underlægende lån på 4.328.000 kr. i Nykredit, og dette er aftalt rentebyttet med jyske bank

Der er lidt problemer med bilags dato og hvornår det er godkendt, som ikke stemmer med vores aftale

Dette her
Giver ikke jyske bank noget plus på deres hæderlighed.

🙂

At jyske Banks juridske afdeling
Ved Advokat Morten Ulrik Gade,

så processuel lyver over for ankenævnet, og tilbageholder bilag, taler usandt eller DIRÆKTE lyver.

Kun for at igang værende bedrageri mod kunde, ikke må opdages.

🙂

At jyske bank så herefter igen udnytter bankens jerngreb, og sender kunden til afvikling

Dette ved Birgit Bush Thuesen,
som ved store krav, holder kunde i håndjern, og spærre alle kundes kontis, frem til kunden underskriver afkrævet salgs fuldmagter.

Jyske bank Birgit Bush Thuesen kalder, dette for frivilligt afgivelse af fuldmagt.

Hvilket vi skal tale om.

🙂

At Advokat Lund Elmer Sandager,
får udlevert alle bilag, og får adgang til kundes konto og alle kundes oplysninger, om hvad, hvor og hvornår kunden har været i netbank og klikker rundt.

Alle registeringer
Alle bilag udlevers til advokaterne
Her iblandet Philip Baruch

Jyske bank ved alt, men nægter at vise deres kunde hvilke bilag de har.
Lige som jyske bank nægter at svare på om kunden har underskrævet pant i alle selskabets anparter,

altså det selskab som stævner jyske bank nu i flere bedrageri forhold.

🙂

Jyske bank Blandt andet ved
At bankers advokater som Morten Ulrik Gade, og Philip Baruch vælger at tilbage holde flere oplysninger, som banken har viden omkring

Så som det falsk lån og rente bytte overfor kunden

og skriver DIRÆKTE USANDT over for retten, og kundes advokater

Igen for at ville skuffe i retsforhold.

🙂

Kunden (familien) skriver til jyske bank
da bedrageriet opdages. februar 2016

Skriver også til Morten Ulrik gade
3 maj 2016.

Og sidst til koncern ledelsen og det ved mail. 25 maj 2016

DIRÆKTE til CEO ANDERS CHRISTIAN DAM

Alle breve offentliggøres
Og fler er på vej

/

Men
Her 25 maj 2016 får ordførende formand CEO Anders Dam personligt kendskab til svig og falsk sagen.

At der findes ikke noget lån
Og derfor ingen byttehandel

Den rente bytte som iøvrigt blev lavet og er godkendt er blevet lukket

🙁

Ligeleds beder vi CEO Anders Dam
Dokumenter at jyske bank har lavet en aftale med os, omkring den rentebytte jyske bank efterfølgende selv laver

Kunden beder Anders Dam fremsende kopi af låne aftale af dette her påstået lån i Nykredit på 4.328.000 kr.

Et lån som både Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Morten Ulrik Gade, Philip Baruch lyver som optaget

🙂

At vi tilbyder CEO ANDERS DAM
JYSKE BANK 250.000 kr. i gebyr

Er i provokation for at få lederen i jyske bank Anders Dam til at indrømme og stoppe bedrageriet.

Anders Dam vælger dog, imod alle forventninger at jyske bank skal fortsætte bedrageriet mod kunde i jyskebank

At Bank DIRIKTØR Anders Dam, beder sit bestyrelses medlem vildledende lyve

Og svare at jyske bank frabeder sig henvendelser, frem for at sætte en fuld undersøgelse i gang virker underligt

Men Anders Dam og Co viste jo allerede hvad jyske bank lavede

🙁

At store Danske banker, som jyske bank.

Kan være så svinske,
at banken DIRÆKTE, og med fuld overlæg, helt bevist og #uærligt vælger at bedrage deres kunde på nu !!!

På 10’ende år bedrager jyske bank deres kunde

Dette ved hjælp at
FALSK
FORFALSKNING
FULDMAGT MISBRUG

OG når det så lykkes en enkelt kunde at opdage at jyske bank laver bevist svindel, nægter jyske bank og dennes ledelse der iblandet CEO Anders Dam enhver form for dialog

Alt imens jyske bank fortsætter den svindel imod bankens kunde som jyske bank nu er igang med.

🙂

Dette er en #advarsel imod #jyskebank

STOL IKKE PÅ JYSKE BANK
DE #LYVER SOM IND I #HÆLVEDE #SATAN ELLER #DJÆVLEN SELV

Vi vil i retten bevise at Jyske bank lyver

🙁

FØJ FOR POKKER
AT JYSKE BANK LAVER BEDRAGERI MOD DERES KUNDER

Og så nægter at tale med de kunder som jyske bank bevist og uhæderligt #besviger

#svindler banker som jyske bank, giver #Danske #banker et #dårligt #omdømme

🙂

#LundElmerSandager, #AndersDam, #JyskeBank, #PhilipBaruch, #MortenUlrikGade #Nykredit, #MetteEgholmNilsen, #Bedrageri, #Svindel, #Dokumentfalsk, #Forfalskning, #BankLån, #ATP, #Pensam, #Pension, #BirgitBushThuesen, #BRFKREDIT #Bolig #Bil #Hus #Jouridisk #Advokat #Hæderlig bank #Troværdig bank #Ærlig bank #Fundamentet i jyske bank.

🙂

Breve til div. Aktionærer og bestyrelses medlemmer, advokater vil alle blive delt, når sagen kommer i gang.

Ligeleds vil vi give den en bedre opmærksomhed på nettet

🙂

Ja vi håber på at jyske bank vil deltage og sige undskyld og indrømme bedrageri

Eller kommer og sige, ja lad os tale sammen og gennem gå alle bilag sammen

Forløbet venter vi, imens jyske bank fortsætter med at bedrage og svindle

🙂

ANDER DAM & Co.
LUND ELMER SANDAGER & Co.

HVIS DU ELLER DIN BEDRAGERISKE BANK – JYSKE BANK

ELLER DINE LØGNAGTIGE ADVOKATER FRA LUND ELMER SANDAGER

🙂

IKKE ER ENIG I BILLED ELLER OPSLAG

SÅ SKRIV GERNE
SÅ VI KAN RETTE EVT. FEJL

🙂

PS TAGER STADIG GERNE EN
DEBAT
DUEL

PÅ JYSKE BANK TV

HVIS DU ELLERS TØR ?
VI TØR GODT

MEN TØR DU CEO ANDERS CHRISTIAN DAM

ELLER ER DU BARE EN KRYSTER.

EN KRYSTER SOM GEMMER SIG BAG DINE MANGE LØGNAGTIGE ADVOKATER SOM DEM I ADVOKAT VIRKSOMHEDEN LUND ELMER SANDAGER.

🙂

KOM NU FREM, DIN BANKS SVINDEL ER OPDAGET, SELV OM DU BENÆGTER ALT

OG PÅSTÅR AT JYSKE BANK ER ÆRLIG OG HÆDERLIG

OG PÅSTÅR AT JYSKE BANK OVERHOLDER ALLE LOVE OG REGLER

Det er bare for sjov Anders 🙂
Smil nu lidt.

Det er jo grundet dig Anders Dam
At vi har skrevet på Eks. www.banknyt.dk mv.

Mvh familien Skaarup
3100 Hornbæk

22227713
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk