Jyske bank er hæderlig og ærlig, og lyver bestemt ikke

Listen med spørgsmål og link nederst redigeres dagligt. Der er naturligvis flere forhold og beviser end der er medtaget på listen. DE KOMMER SNART PÅ Redigeret 25 april 2018 Det kommer alt sammen frem i retten. ER DER NOGLE AF JER SOM LÆSER MED I CARSTES DAGBOG og OPSLAG her på facesbook. SOM IKKE FORSTÅR HVAD DENNE SAG IMOD JYSKE BANK HANDLER OM. :-) Skriver vi det ikke klart og tydligt nok. ? Kan det misforstås. ? Så spørg bare hvis du ønsker en bedre forklaring. :-) Carsten er ik den bedste til dansk, og det ved han jo også godt, men bare fordi man er ordblind behøver man jo ikke også at være dum, som jyske bank sikkert tror. Men derfor kan jyske bank da godt svare ham på det jyske bank spørges om. :-) At der er en del skrive fejl, ved vi godt. Men spørg bare hvis du er det mindste i tivl om, hvad der skrives. :-) :-) Har vores GAMLEåadvokat viderebragt alle sagens nye og kendte forhold fra februar 2016 over for jyske bank. ? De forhold som vi har skrevet og fremlagt, er det klart og tydligt oplyst overfor jyske bank så de ved det. Vi kunne ikke få det bekræftet. :-) Det spøger vi december 2017 en ven af familien, om, han vil spørge som advokat, da vi ikke får svar. :-) Vi ønsker bare at være sikker på vores advokat tydligt, overfor jyske bank, har fremsat alle de påstande, som vi skriver og har oplyst dem til jyske bank. Så vi ved at jyske bank ikke kan misforstå, eller jyske bank ikke har misforstået nogle af sagens mange fremlagte forhold. Oplysningerne er løbende herfra sendt til jyske bank havkatten, samt Advokat Morten Ulrik Gade med links til banknyt.dk - Lige som DIRIKTØREN i jyske bank CEO Anders Christian Dam Tydligt i mail 25 maj 2016 er oplyst om at der ikke findes noget lån 4.328.000 kr. Og at jyske bank nok fusker med en rentebytte hertil også. Anders Christian Dam, svarer 31 maj 2016 Via jyske Banks bestyrelse medlem Philip Baruch, som er Partner i Lund Elmer Sandager advokater - Svaret fra CEO Anders Dam er klart DIRIKTØR Anders Christian Dam frabeder sig spørgsmål Og lader os klart forstå at jyske bank ikke vil tale med os, ingen i jyske bank vil tale kunden der har opdaget, at jyske bank bedrager familien fra Hornbæk. Selv om vi har forsøgt at få jyske bank i tale, er bankens holdning meget tydligt jyske bank nægter at svare eller tale med kunde, og jyske bank forsætter med løgn og bedrageri af familien, på trods af at Jyske Banks ledelse og DIRIKTØR nu kender til svindlen. Lidt af forhold og spørgsmål er nederst her, der kommer meget mere op til første retsmøde. :-) På vidne listen er naturligvis også noteret CEO Anders Dam Da han altså Anders Dam om nogle er den øverste ansvarlige for denne svindel. At Anders Dam kender til bedrageriet, og har kendt til svindlen mod kunde mindst fra maj 2016 At jyske bank laver svig og falsk, og at dette er helt bevist, kan Anders Dam næppe komme uden om. - Eftersom kunden til sidst gik til ledelsen og DIRIKTØREN Da ingen andre i jyske bank, jouridisk afdeling ville udlever kopi af påstået lån 4.320.000 kr. I Nykredit og dokumentere at jyske bank ikke lavede svig. :-) :-) Vi er oplyst slut december 2017 fra vores advokat ven at jyske bank ikke af vore gamle advokat i Århus Son var ansat til at Varetage og fører sagen mod jyske bank Har oplyst jyske bank om sagens mange forhold, som er meddelt start 2016 og blandt andet omhandler svig og falsk. Altså Dokumentfalsk. Bedrageri. - - Derfor skrev vi selv 28-12-2017 DIRÆKTE til jyske bank Helsingør att Morten Ulrik Gade Og oplyser lidt af de svig og falsk forhold, med kopi af nogle bilag sagen imod jyske bank handler ikke om dårlig rådgivning Men er ændret til nu at handle om, SVIG & FALSK Dette er også meddelt til Morten Ulrik Gade Som tidligere og løbende er orienteret om de mange forhold og det derfor ikke er nyt for jyske bank Som Lund Elmer Sandager skriver til retten, hvor advokaterne skriver det er helt nye oplysninger for banken. :-) :-) I brev til jyske bank 28 december 2017 med lidt bilag, Er ligeleds sendt til retten og proces bevilling, domstolsstyrelsen storkongensgade da vi søgte fri proces. Styrelsen har modtaget flere beviser 17-01-2018 således vi bør få fri proces. Domstolsstyrelsen mener ikke at sagen har offenlighedens interesse. Og vil ikke give fri proces. :-) :-) Bemærk venligst Jyske banks Advokat Morten Ulrik Gade NARTURLIGVIS har fået kopi af link til www.banknyt.dk. som har links hertil, og med skriv på havkatten, troustpilot så vi har da oplyst om sagen. :-) Nu skal vi bare have lavet det nye processkrift, med alle de til vores advokat oplyste forhold og så have dem bekræftelse i retten. :-) Sagen kom bagud da vores gamle advokat ville ikke skrive alle de negative oplysninger om jyske bank og valgte at trækker sig. Vi måtte fide en ny advokat, som ikke er bange for fremlægge vores beviser over for retten imod jyske bank for svindel. :-) :-) Vi opgiver næsten at få kontakt og dialog med jyske bank, da jyske bank åbenbart kun ønsker at sagen føres i retten, og at Anders Dam under vidne ansvar vil svare på spøgrsmål. :-) Vi ønsker vores nye advokat får arbejdes ro. så jeg kan også lave det jeg er bedst til, siger Csrsten Hvilket narturligvis er fejlfinding. Vi beder dig som vil vide mere at møde op i Viborg ret, og her følge den vider sag imod jyske bank for svindel. :-) :-) Sagen er godt nok udvidet, Men handler stadig om svig og falsk og i adeleshed handler om Jyske Banks Troværdighed. Jyske Banks Hæderlighed Jyske Banks Åbenhed Jyske Banks Ærlighed Gentager lige. Falsk, svig, vildledning udnyttelse, omkring falsk lån, falsk rentebytte, falsk garanti. :-) Beklager vi bliver ved med at tale om bedrageri og mandatsvig, og de evige løgne i jyske bank mm. men kender bedste til straffe loven hvor sagens forhold er godt beskrevet :-) :-) Men så længe jyske bank bliver ved med at nægte dialog, og har afvist dialog. Vi har kun de tørre beviser, som beviser hvor jyske bank har taget af kassen, hvilket er MANDATSVIG. Og hvor jysk bank bagefter lyver om det, som jyske bank jo er bedst til. Altså mandatsvig straffeloven / svig aftaleloven Det samme som vi løbende har skrevet og fortalt til vores gamle advokater fra Århus det er bare det jyske bank skal svare på. :-( Når jyske Bank / Anders Dam ikke vil svare os. skal banken naturligvis bekræfte, alle bilag / forhold i retten. det er mange nemme ja / nej spørgsmål. Dette er ikke ændret 1 millimeter, siden vi opdagede vi var udsat for bedrageri. svig svindel eller hvad det hedder. Et er helt sikkert, det er ikke dårlig rådgivning at stjæle af kassen, og så lyve om det. :-) Sagen mod jyske blev blev forsøgt klaret ved møde i jyske bank herefter i 2013 indklaget Advokat Søren Nav jyske bank for anke nævnet Og derefter fortsatte ved retten 2015 :-( Det er vel tydligt nok oplyst, at sagen fra 2013 / 2015 er blevet voldsomt ændret februar 2016. Fra første hvad vi troede var dårlig rådgivning, til Svig Falsk Bedrag mm Dette sker fra februar 2016 og er forsøgt forklaret og skrevet så godt vi kan, lige som her på siden. :-) Det som er fremlagt overfor vores advokater :-) At jyske bank alene på 2 dage laver 3 forhold af mandatsvig. efter straffeloven (Fremlagt) Svig efter aftaleloven Hvor jyske bank hæver over 100.000 kr. af betroet midler, For falsk garanti af 4.328.000 kr. For tinglyse falsk byrde på 4.328.000 kr For falsk gebyr til lånefor midling af 4.328.000 kr. Alt sammen vedr. Lån i Nykredit på dette beløb. :-) Uanset om vores gamle advokat sagde det ikke betyder noget, og siger dette kun er dårlig rådgivning, uanset vores beviser på bedrageri ja alt sammen er ligegyldig og advokaten forsøger da også at ville hæve sagen, ved at påstå at det har vi aftalt telefonisk, Carsten og 2 advokater. - Dette lader vi ligge, sagen handler om jyske bank, og også Nykredit's medvirken. - Sagen handler ikke om hvad eventuelt kan være aftalt imellem tidligere Århus advokat og den jyske bank. Vi fik gjort advokaterne klart at vi på ingen måde har aftalt, eller på nogle måse antydet at vi ville hæve sagen, tværtimod. - I sagen mod jyske bank for svindel fastholder vi at der er tale og grove lov overtrædelser som er oplyst i straffe loven. Ved ikke hvordan man fremlægger dette, eftersom vi jo ikke er advokater. Har fået anbefalet en ny advokat som, vi har fuld tillid til, kan løse opgaven, som vi ønsker løst ved dialog. :-) Vi har skrevet dette og samen med de andre forhold, mener vi at have en ganske god sag imod jyske bank, og at sagens karakter er af klar offenlig intresse. :-( En sag som jyskebank ikke vil tale med kunde om men åbenbart kun ønsker at svare på i retten. :-) Når vi har skrevet at vi mener vi er udsat for svindel bedrageri, så er dette noget vi stadig mener, og på intet tidspunkt har vi skrevet andet. Det er naturligvis noget vi har forsøg at få jyske bank til at svare på. men jyske bank nægter stadig dialog :-) At jyske bank ikke ønsker dialog, og stadig ikke ønsker dialog er jo sådan jyske bank er. JYSKE BANK ER EN ANDERLEDS BANK :-( Derfor advarer vi gerne igen andre imod at stole på jyske bank. JYSKE BANK LYVER, DETTE VIL VI VISE / BEVISE I RETTEN. se bilag. Du som ikke ved hvad sagen handler om. og ikke vil læse så meget er velkommen til selv at hører Jyske bank svarer i retssagen. BS 99-698/2015 Viborg ret. Dette er en åben retssag, og alle er velkommen hør hvad jyske bank i retten vil svare på alle de JA / NEJ spørgsmål de får. nogle af dem kan du nok læse her. :-) Spørgsmål 6.A indsat :-) ------------------- Sagen handler i bund og grund bare om jyske bank bedrager deres kunder, og hvor gode jyske bank er at lyve, og måske til SVIG foretninger. Hvor meget mon jyske bank vil forsøge at påvirke sagen ?. :-( Jyske bank CEO Anders Dam har nu 9-12-2017 forpasset muligheden til at sige det bare var en fejl. Tiden siden 25 maj 2016 er vist for længe at vente med at svarer. :-( Mens jyske bank, samt deres ledelse, bestyrelsen og jyske Banks mange advokater forpassede chancen, til at indrømme at der ikke fandtes noget lån på 4.328.000 kr. og derved med æren i behold, kunne undskylde at det var en fejl, viser blot at det ikke var nogle fejl og at jyske bank vel bare tror deres kunder er et tage selv bord. :-( At jyske bank heller ikke ville bevise, at vi har aftalt 2 x rentebytte af dette påstået lån i Nykredit på 4.328.000 kr. Det kan da ikke være så svært at bevise Fremlæg 2 optagelser, hvor vi aftaler at rente bytte et lån, på 4.328.000 kr. Eller fremlæg 2 underskrifter at dette er aftalt 2 gange. Og nej vi har heller ikke aftalt, at ændre noget i aftalen. :-) Vi tilbød jyske bank umulighed for rette eventuelle fejl. Hvis det da var fejl :-) Og efter en direkte provokation. Hvor vi sidst tilbød at betale jyske bank 250.000 kr. for bla. en kopi af lånet på optagelsen af 4.328.000 kr. i Nykredit. og at bevise at vi 2 gange har talt om / og 2 gange telefonisk har godkendt at ville bytte renter med dette lån. :-) Læs dagbogen på www.banknyt.dk Og tag dette som en advarslen imod at stole på jyske bank. JYSKE BANK LYVER. VI GENTAGER GERNE Jyske bank er en løgnagtig bank, dette udtaler kunder efter en efterforskning af jyske bank Efterforskning har klarlagt hvad jyske bank har lavet, og at jyske bank så har løget om det, for så derved at forsøge skjule det. :-) Dette vil blive fortalt i retten, og her står vi klippe fast, vi har kun fremlagt sandheden om jyske bank Mener jyske bank vi lyver eller der er fejl, så ring skriv og vi retter straks. både her og de mange steder det er skrævet. For vil da ikke beskylde jyske bank for at lyve og så bedrage os, hvis dette ikke stemte, men tager vi fejl, SÅ BEDES JYSKE BANK RINGE STRAKS SÅ VI KAN RETTE DENNE HER MISFORSTÅELSE. :-) :-) Eller bekrafte at det er sandt ved at nægte at svarer At jyske bank ikke anger en disse, viser vel kun at DU nemt kan blive det næste offer, for vi er næppe er enste. Vi har såmen bare opdaget det. :-( Hvordan jyske bank brugte løgn, og i flere tilfælde DIRÆKTE overtrådte flere regler og love, i denne her ret enkelte sag, om svig og bedrageri eller hvad det hedder, er hvad vi prøver at belyse. :-( Er Jyske bank en troværdig bank, eller er jyske bank en utroværdig og løgnagtig bank. Dette skal vi have belyst i retssagen, BS -698/2015 viborg ret. :-) Vi har sagt og mange gange oplyst VI Beder kun Jyske bank indrømme og undskylde alle påviste forhold, dem som vi har fremlagt og kraftig antydet er sande. Hvis jyske bank mener deres kunder lyver, og forfalsker datoer, bilag eller bare bruger falske bilag Så er Jyske Bank velkommen, Vi har og tilbyder stadig jyske banks CEO Anders Dam en offenlig debat på Jyske banks egen tv kanal på nettet. :-) Jyske bank kan besvare spørgsmål her, men siden maj 2016 har jyske bank nægtet at svare på noget som helst. Onsdag 13-12-2017 vil vores advokat telefonisk fortælle hvad jyske bank har svaret ham, på de mange forhold vi har fremlagt, Da Jyske bank åbenbart ikke har nedskrævet det. :-) At jyske bank ikke ønsker dialog og måske finde en løsning, kan ingen vi kender forstå, vi gør vores til at gører opmærksom på sagen, og råbe jyske bank op. :-) Vi afventer svar på fri proces, som vi selv har måtte ansøge, med de forhold vi har oplyst at sagen handler om. Vi fremlægger bilag, ansøgning om de forhold vi ansøger fro proces for. Vi har måtte omskrive den friproces ansøgning, vi først sendte, da vi i ansøgning kom til at bruge straffeloven, dette var forkert men igen vi er jo ikke advokater. Da sagen ikke længer handler om den enkelt ting, som Jyske bank blev sagsøgt for i 2015 men nu en række forhold, skulle jo indskrives. Som at jyske bank har taget af betroet midler, for noget der ikke findes OSV :-( På spørgsmål om dialog og indrømmelser Dette vil Jyske bank ikke være med til. Jyske bank vil overhovet ikke svare på noget som helst. SPØRG JYSKE BANK OM DE FREMLAGTE BILAG ER SANDE. OG SPØRG OM JYSKE BANK LYVER. :-) Nederst er lidt af det retssagen skal belyse omkring jyske bank. Om jyske banks hæderlighed ærlighed og narturligvis jyske banks troværdighed. :-( LYVER JYSKE BANK JA jyske bank lyver, OVERHOLDER JYSKE BANK ALLE REGLER NEJ jyske bank overholder ikke alle regler OVERHOLDER JYSKE BANK ALLE LOVE NEJ jyske bank overholder ikke alle love ER JYSKE BANK I OND TRO JA det mener vi. :-) Hvilket du vil få forklaret i retten, når der fremlægges beviser, som at jyske bank 06-05-2009 ved 100 % at der ikke kan findes noget lån på 4.328.000 kr. i Nykredit. At jyske bank 11-05-2009 aligevel afkræver størrer sikkerheder grundet dette her påstået lån på 4.328.000 kr. i Nykredit. At jyske bank 26-05-2009 hæver renter af dette påstået lån på 4.328.000 kr. fra / periode 01-01-2009 til 30-05-2009 Selv om jyske bank ikke kan være i tivl at der kun har været et tilbud på 4.328.000 kr. og At tilbudet fra 20. maj 2008 på 4.328.000 kr. udløb 20. nov 2008 viste Jyske bank alt om At jyske Bank igen 6. maj 2009 oplyses at tilbudet på 4.328.000 kr. Er bortfaldet kan næppe værer gået forbi deres næse, eftersom jyse bank fik denne oplysning først. :-( Er jyske bank en ærlig bank ELLER ER JYSKE BANK MÅSKE BEDRAGERISK, OG GØR ALT FOR AT VILDLEDE DE KUNDER BANKEN SNYDER, BEKLAGER MEN DET ER JO NOGET VI ØNSKER DIALOG OM. :-( JYSKE BANK KUNNE HAVE TALT SANDT ALLERÆDE FRA 25-05-2016 Hvor vi i ren provokation tilbød Anders Dam at Jyske bank kunne få 250.000 kr. For en låne kopi af et påstået optaget lån i Nykredit på 4.328.000 kr. Et lån som jyske bank bruger som et falsk lån Dette af jyske bank påstået lån må være optaget 16-04-2009 her tinglyser jyske bank nemlig en byrde på 4.328.000 kr. overfor Nykredit. :-) Men vil jyske bank også her påstå at det er noget kunden selv har fundet på, Lige som jyske bank Birgit Bush Thuesen påstår at det er kunden selv, som har fundet på at sælge en grund på 7.500 m2 og dermed ville nedbringe et lån i Nykredit. Lige som når jyske bank påstår, at det er kunden selv der har givet Nykredit oprykkende pant og flyttet Jyske bank tilbage i en pant rækkefølge. Der er bestemt noget at tale om, så hvorfor jyske bank nægter at tale om det, og forsøger ved jura at snyde og bedrage deres kunder må stå i det uvisse. :-) :-) Nykredit kan nægte og blive ved med at nægte at underskrive, det gør intet. Nykredit vil blive afhørt i sagen Eks kan man i Nykredit optaget / hjemtage et lån på 4.328.000 kr. Efter tilbud er forældet Efter tilbud er bortfaldet Uden Nykredit tager betaling herfor. Uden der findes en underskrævet udbetalings anmodning Uden der findes en underskrævet hjemtagelses anmodning Uden der findes en underskrevet aftale mellem Nykredit og kunde, om dette her lån overhovet ønskes. Osv Hvornår har jyske banks kunde overhoved et behov for at skulle bruge penge, om måske ville låne dem, det er det vi skal tale om. :-) Så Anders Dam du skal bare lige futte ned i dit hemmelige arkiv, og og finde de manglende dokumenter, dem vi bad dig skaffe 25-05-2016 Altså dem som du Anders og din Bank Jyske Bank har forsøgt at lyve som ægte. Har du dem, og vil du vise dem, kan vi narturligvis ændre på teksten. Men Anders Dam hvis du og din bank har løjet, og taget af kassen, for bedre at kunne lyve, så er sagen jo en anden, og vi skal ikke ændre noget i teksen. :-) VI GIDER HELST IKKE AT BRUGE SÅ MEGET TID PÅ JYSKE BANKS SANDT ELLER FALSK Men det er klart at hvis jyske bank nægter alt, og nægter dialog, Så er en offenlig retssag enste mulighed for kunden til at få oprejsning. VI HAR UDSTRÆKT HÅNDEN TIL JYSKE BANK. DET HANDLER MEST KUN OM INDRØMMELSER OG UNDSKYLDNING JYSKE BANK VÆLGER SELV HVORDAN BANKEN I OFFENLIGHEDEN VIL FREMSTÅ, OG ACEPTERE NARTURLIG VIS DETTE. :-) Anders Dam vis os nu. Kopi fra Nykredit bevis at vi har optaget dette lån 4.328.000 kr. må jo være optaget i Nykredit 16-04-2009, det er her Jyske Bank tinglyser en byrde på samme beløb. Og Anders :-) nu du alligevel er i dit hjemlige arkiv Så find lige den garanti overfor Nykredit, på de 4.328.000 kr. (det arkiv som du nægte dine kunder aktindsigt i.) Og kik lige på listen her forneden, som jyske bank via banknyt.dk nemt kan følge, efter din Advokat Morten Ulrik Gade maj 2017 fik tilsendt en link. :-( Når du som leder af jyskebank ikke vil tale om dette her, så råber vi op. :-( ANDERS DAM 31-05-2016 VALGTE AT LADE ADVOKATERNE LUND ELMER SANDAGER FORSÆTTE MED AT LYVE LÅN PÅ 4.328.000 kr. SOM OPTAGET I NYKREDIT at philip Baruch lyver på en måde, så han bagefter kan sige, han misforstod spørgsmålet og svarede forkert, er jo kun fordi han er yderst snedig anligt. DETTE SOM STADIG SOM AT FORTSAT LYVE I RETSSAG, ALENE FOR AT VILLE SKUFFE I RETSFORHOLD. ------------------- :-( Vi ville i sagen mod jyske bank have Nykredit til underskriver et dokument. Hvor Nykredit bekræfter at der ikke er blevet optaget noget lån på 4.328.000 kr. I Nykredit 4.328.000 kr. Som blev os tilbudt 20. maj 2008. Gældende til 20. nov 2008 :-( På trods af møde referat fra mødet i Nykredit, 18-10-2016 Hvor det tydligt står, at der ikke er optaget noget lån i Nykredit på 4.328.000 kr. Og telige med de mange beviser på, at der ikke findes noget optaget lån i Nykredit på 4.328.000 kr ændre ikke at jyske bank lyver og at nykredit dækker over at der ikke findes, eller har eksisteret et lån i Nykredit på 4.328.000 kr. :-( Bare fordi Nykredit ikke vil underskrive at der ikke er optaget noget lån på 4.328.000 kr. i Nykredit Og deres advokat Mette Egholm Nielsen siger Nykredit ikke vil levere skyts imod jyske bank, ænder ikke det store. Mette Egholm Nielsen vil narturligvis vis blive indkaldt, og i retten skulle svare JA NEJ Som har vi optaget / hjemtager lån i Nykredit på 4.328.000 kr. JA ELLER NE HVIS Advokat Mette Egholm Nielsen svare JA kommer de næste spørgsmål, hvem bestemmer om et lån skal skal hjemtages hvornår, hvordan, hvilken dokumenter har kunden underskrævet, hvilken obglationer er der solgt, hvor er lånet udbetalt. osv. samt en masse kryds spørgsmål. :-( Selv om Advokat Mette Egholm Nielsen fortsat at underskrive, ændre det ikke noget, men viser bare at nykredit er mere med, og har jo også udnyttet sagen, til en uberettet indtægt. Nykredit svare de ikke vil leverer skyts i mod jyske bank. for de er jo nok stadig bedste venner med jyske bank :-) :-) Se bilag på at tilbud er bortfaldet og derfor ikke kan eksistere. https://facebook.com/stovry.php?story_fbid=10214873510170621&id=1213101334&ref=bookmarks :-) :-) BILLEDER I NY TIDSLINIE SAGEN MOD JYSKE BANK FOR BEDRAGERI SVIG https://facebook.com/story.php?story_fbid=1493715853997211&id=1045397795495688 :-) :-) Normale og ærlige mennesker ville ikke nægte at hjælpe andre i en såd an sag, men anderledes er det med Nykredit, og nok også jyske bank. :-) Nykredit kan følge sagen her. Om underskrift. https://facebook.com/Nykredit-dækker-over-SVIG-i-Jyske-Bank-Advokat-Mette-Egholm-Nielsen-svare-351558681922937/ :-( :-) :-) Vores advokat Skrev 04-10-2017 At han anbefale, at vi opgiver sagen imod jyske bank. Og skriver om højsteretsdomme, om sager omhandlende rente bytte, Men skriver igen intet om det vores sag handler om. ( de mange spørgsmål som er nederst ) :-) :-) !. Vi blev meget forvirret ovver at vores advokat kun taler om dårlig rådgivning, omkring en rente bytte med jyske bank, En rentebytte, som jyske bank har lavet ved egen hånd. ! Uden påforhånd at sikker sig en mundtlig eller skriftligt aftale ved kunde. Vores Advokat er blevet oplyst februar 2016 At den anlagte sag mod jyske bank er ændret. FRA DÅRLIG RÅDGIVNING TIL SVIG / BEDRAGERI Altså FALSK SVIG VILDNING FORFALSKNING UDNYTTELSE Hvis det skal skrives pænt At vi ikke har et lån 4.328.000 kr. at betale på, eller bytte renter med til nogle. At vi ikke har aftalt og godkendt den rente bytte fra 16-07-2008 som jyske bank opråber sig i retsforhold at være den der er godkendt 15-07-2008. :-) Vi har fremsende alt materiale, og beviser til vores advokat, siden februar 2016 og løbende herefter. :-) Da vi kan intet sted i det vi har fået af vores advokat, hverken se eller læse at jyske bank fra vores advokat, er blevet oplyst, om noget af de mange forhold der er kommet til i sagen. Forhold som vi har fremlagt til vores advokat mange gange er oplyst, :-) Hvis jyske bank ikke af vores advokat er blevet DIRÆKTE oplyst om hvad sagen handler om, tager jyske bank bank jo heller ikke stilling til sagen som vi her skriver hvad handler om. Da denne side her, og de andre sider som banknyt ikke er den rigtige kanal. En ven som er advokat siger vi skal bede vores advokat i sagen besvare, og BEKRAFTE om jyskebank af vores advokat Er jyske bank blevet oplyst om sagens forhold De forhold som vi har fremlagt siden februar 2016, og løbende herefter. :-) Derfor tillader vi os derfor 8-12-2017 at spørger vores advokat direkte. Om vores advokat har oplyst jyske bank om det, vi har sagt sagen handler siden februar 2016 :-) Og BEKRAFTE af jyske bank af de officielle kanaler (gennem vores advokat) er blevet oplyst om hvad sagen herfra handler om SOM At sagen har ændret sig fra det vi først troede bare var jyske Banks normale dårlige rådgivning Til mandatsvig, bedrageri, forfalskning, dokumentfalsk, vildledning mv Omskrives til civilretlig sag. :-) Det enste vi kan se der skrives om er hvad jyske bank først er blevet stævnet for 2015 inden inden 1 år efter klagen i ankenævnet 2013 blev afsluttet. Og til dette er der sagt, efter møde hos advokaten 15-08-2016 der skal skrives et nyt processkift, med de forhold som vi har oplyst. At vores advokat i sagen skulle bruge sagens beviser mod jyske bank kan næppe mistolkes. anmeldelse af jyske bank for bedrageri, er jo rimlig klar, og skal være cevilretligt skrevet. En anmeldelse som stiller store spørgsmåls tegn, ved jyske Banks Hæderlighed, Ærlighed og Troværdighed. Sagen viser tydelige tegn på bedrageri. men jyske bank er jo iskolde over for deres kunder, og med deres mange advokater som er ansatte for at deres snyderi ikke må opdages og som derfor jo nærmest pisser på os, det er kun klamt. :-) Materialet er gennemgået ved møde ved min advokat. 2016 og grundig forklaret, og dengang forstået. Desværre mene vores advokat tydeligvis ikke, at det nu har nogle betydning for sagen, mod jyske bank, da intet er blevet nævnt eller omtalt, vi holder dog fast, alle forhold er vigtige, og de er mere vigtige end den falske rente bytte, til det lige så falske lån i nykredit på 4.328.000 kr. :-( Sagen er heller ikke blevet nævn i nogle breve, hele tiden taler han om sagen fra 2015 som er ændret efter febuar. 201 6 og sådan er sagen. :-) Vi Beder Jyske bank indrømme og sige undskyld, og mene det, det betyder ret meget. Men Jyske bank vil intet indrømme, og vil åbenbart skide deres kunder et stykke, ellers er der ikke en logisk forklaring, på at jyske bank LYVER og forsøger at dække over der, som ved at nægte kunder agtindsigt. :-) Vores advokat mener kun det handler om dårlig rådgivning, og sagen faktisk er tabt på forhånd, og anbefaler derfor vi skal opgive, det er noteret, vi har også sagt vi ikke er enige i at jyske bank gerne må stjæle af kassen lyve og bedrage, som vi har sagt og skrævet sagen skal fortsætte. altså efter det nye processkrift som skal inde holde alle forhold, der her er nævnt, :-) Kan måske godt fjerne det at Casper Dam Olsen fortalte om Carstens gamle revisors øknomiske forhold, dette hører ikke til i sagen, men viser bare at jyske bank er ligeglad med at deres ansatte bryder deres tavshedspligt, men det er god skik, og den skriver Philip Baruch jo at Jyske bank ikke behøver at overholde. :-( VI mener ikke jyske bank gerne må tage af kassen, hvis banken har lyst dette. Carsten sendte et link hertil siden både til advokat og andre steder for at ingen kan være i tivl om hvad sagen for den lille familie handler om. :-) På den måde kunne det måske ændre vores advokats opfattelse af sagen, som han ser den. Vores opfattelse af sagen, er tydeligvis en helt anden end vores advokat, men lad nu en dommer tage stilling til sagens bilag og som den er fremlagt og beskrævet. DET HANDLE OM AT HAVE RET. og LYVER JYSKE BANK har JYSKE BANK TAGET AF KASSEN laver JYSKE BANK SVIG bruger JYSKE BANK FALSK De nævnte forhold nederst, har alle betydning. Nogle de mange forhold, er her indsat som spørsmål nederst , og vi mener de alle har relevans til den anlagte sag, som vi mener er bedrageri. :-) Svig for milioner mod kunde i jyske bank. https://facebook.com/JyskeBank.dk/?ref=bookmarks :-) Vores bog og historie om at være 9 år i helvede, med den grønne slagter. Ud af planlagte 20 år. Men nok snarer at skulle skulle være det resten af livet. :-) Grundet jyske bank og en kæmpe løgn. OG nej det er ikke en beskyldning. Vi føler bare at JYSKE BANK LYVER en smule her, måske ligefrem planlagt. :-) Men det taler vi jo mere om i retten, for vi vil have alle vores spørgsmål besvaret, Det er åbenbart det eneste sted jyske bank vil besvare spørgsmål. :-) http://ekstrabladet.dk/kup/dinepenge/andelsboligforeninger-har-faaet-nok-stopper-betalinger-til-gebyrgribbene/6029918 Det er vores almindelige princip, at når en sag verserer for domstolene, udtaler vi os ikke, siger Peter Stig Hansen, juridisk direktør i Jyske Bank (dette er en MASTER som rettes med røbende link på bilag til alle spørgsmål, frem til vi har første retsmøde) :-) Kan denne historie mon betale for sådanne en bil de næste 20 år med alt betalt :-). Det ville være dejligt ny bil hvert andet år, Historien bør blive til en gyser film, selv om der kom mordtrusler fra en der købte flere ph lamper fra Carstens konto mens han var syg, var jyske bank er dog den mindst søde i historien og hjulpet kreditforeningen Nykredit I historien du gerne skulle se som film. Historien skrives men ikke af Carsten, og den handler om mere end at blive bedraget af den danske bank jyske bank :-) Men som da vi intet havde efter jyske bank tog alt fra os, der var intet lys at se forude, Så nu har vi bare en god historie at fortælle. :-) Lidt mere fra oplevelsen er her https://www.facebook.com/carsten.storbjergskaarup/posts/10212893634034955 En fyldte tanken med olie, TAK En betalte til maden, TAK En betalte medicin, mange hjalp TAK :-) Undtagen jyske bank, de ønskede kun at tage alt og jyske bank tager stadig af kassen til renter af lån som ikke findes. ER DET BEDRAGERI SVIG SVINDEL, vi ønsker bare svar. derfor spørger vi igen og igen. lige til jyske bank svare. :-) Mens jyske bank tog hvad de kunne tage, gemte vi dette minde, Carsten's hjerne :-) den huske hele historien. :-) :-) Kom med i retten og hør Når den tyvagtige og bedrageriske JYSKE BANK skal bekræfte bilag. Hvor jyske bank har taget af kassen, altså lavet mandat svig, løjet og forsøgt at skjule det. Kom med og hør jyske bank enten benægte de dokumenter som fremlægges. Eller hør jyske bank bekræfte, ja nej spørgsmål som at banken har løjet og taget af kassen. ----- :-) :-) Bliver du Snydt af jyske bank så fortæl om det, Og har du brug for hjælp i din sag så ring 40333400. Carsten hjælper dig Gratis :-) Carsten ved om nogle hvordan jyske bank arbejder, og lyver for at tjene penge. :-) :-) Svar udbedes her eller i retten. :-) :-) Vi afventer 5-10-207 svar fra vores advokat om han mener vi har optaget et lån i Nykredit, efter tilbudet 20 maj 2008 på 4.328.000 kr. Og har aftalt om han mener vi har aftalt at bytte renter med jyske bank, på dette lån. Jævnfør den af jyske Banks fremlagte rente bytte lavet 16-07-2008 Som skulle erstatte den der er aftalt 15-07-2008 :-) Vi afventer også at få bekræftet fra advokaten, at jyske bank er blevet meddelt om alle sagens forhold, som jo ikke står i processkriftet fra 2015, Da kun jyske bank selv dengang kendte til forholdende. :-) :-) Mens vi venter så læs med. Lidt af de spørgsmål jyske bank ignorere og ikke vil svare på, :-) Men hvad jyske bank vil jo overhoved ikke tale med Carsten Storbjerg, det har bestyrelsen ved Philip Baruch skrevet 31/5-2016 Og på havkatten skriver de, sagen må gå sin gang, og det handler om jura Lige som jyske bank selv skriver at jyske bank overholder alle regler og love DET ER LIGE NETOP DET SOM SAGEN OGSÅ HANDLER OM. :-) Hej jyske bank, i er tilbudt dialog men jyske bank ønsker det ikke, vi er også ved at være ret ligeglade, det er kun min far som vil tale, og vi vil ikke være til grin over for en åbenbart stor løjer bank. :-) DERFOR SKAL JYSKE BANK I RETTEN BEKRAFTE ALLE BILAG SOM FREMLÆGGES. :-) Jyske bank kan NARTURLIGVIS benægte at banken har hævet af betroet midler fra en konto kun jyskebank kunne hæve fra. Men så er det jo ansatte i jyske bank der lyver og stjæler ?. Over 1 år og 7 måneder gik der, fra ledelsen i jyske bank af Carsten den 25 maj 2016 blev oplyst om det falske lån på 4.328.000 kr. uden at jyske bank en enste gang har, ville eller turde svare på, om det lån i Nykredit på 4.328.000 kr. er falsk eller sandt, og i øvrigt intet vil svare på. :-) jyske bank behøver slet ikke svare, på noget som helst, er snar ved at være ret ligeglad, Men tænk da på bankernes omdømme, og ATP PFA mm som støtter jyske Banks handlinger ved aktie køb, og deres partner som REALMÆGLERNE GF FORSIKRING MM ;-( Banken får alligevel alle ja nej spørgsmål i retten. Så vi tager den der fra. Dyrt for Carsten med retten, men det er jo Jyske Banks måde at forsøge at stoppe disse dumme spørgsmål fra kunde der føler sig bedraget, snyd, franarret, røvet, bestjålet. :-) :-) Det er ingen beskyldning, men er bilag ægte Så er lignede sager ikke set før i et dansk retslokale. Sagen understreger kun at ingen kunder fremover kan stole på jyske bank. :-( At en stor dansk bank som jyske bank, kan lave så meget lort, og ikke have styr på noget som helst, for så at lyve og forsøge at skjule det, selv om jyske bank er velvidende om alle forhold Vælger jyske bank og Lund Elmer Sandager Advokater også i retsforholdet at lyve. svig falsk udnyttelse og NARTURLIGVIS vildledning er hvad jyske bank skal forsvare sig mod i retten. men om vi føler os bedraget. Ja da :-) :-) I retten må vi så bare ønske en god forestilling. Og se det sande jyske bank arbejde med jura af bølgepap og stjerne advokater, med speciale i bestyrelses ansvar. Opdater 23-09-2017 Jyske bank har på ingen måde vist ønske om dialog, Min advokat er ikke blevet kontaktet siden 2-11-2016 med en skjult dagsorden en ny rente sikring, af et andet lån som vi har optaget. :-) Gud fader i skuret, afviste på stedet at spilde tiden, så heller en dom da. jyske bank må gerne komme til mig, hvis de har noget de vil undskylde, de skal jo ikke spilde min advokats tid, han skal snart lave nyt proces skrift med de forhold som er fremlagt fra februar 2016 :-) Processkriftet skal laves, så sagen kan rykke videre i straffe retten efter. Regner ikke det af jyske Banks bestyrelses forliges tilbud, for andet end et nyt forsøg på at snyde os med en ny rentebytte Swap, vi kan jo ikke stole på jyske bank :-) Seneste henvendelse fra jyskebank 02-11-2016 var tilbudet om at lave en rente sikring på et andet lån som jeg har fået tilbudt 06-05-2009 og så valgte 19-05-2009 / og hjemtager / optager 3/7-2009 Dette var en direkte fornærmelse mod min familie og mig, jyske bank viser deres magt og igen 30-11-2017 skriver jyske bank de vil ikke have en løsning. Nå nej ville jo heller ikke have deres rente rente bytte på nogle lån. :-) Haloo jyske bank, og Philip Baurch jeg er altså blevet rask, så stop nu jeres latterlige forsøg på at snyde mig, og min familie som godt ved at jyske bank svindler, eller hvad det kaldes. :-) Kære jyske bank er taget i groft svig og løgne så tro ikke jeg eller vi er helt dumme, og uden advokater fandt jeg ud af jyske Banks sande fundament. :-) Hvis bare det en masse fejl så bør jyske bank komme til Carsten, selv om det virker ret bevist, efter CEO Anders Dam blev oplyst om det 25 maj 2016 Og at Anders Dam undlod at svare sandt, men frabad sig henvendelser, via hans bestyrelsesmedlem Ring 40 33 34 00 tal med Carsten istedet for at lave mere lort for jyskebanks troværdighed. Undskyld sproget men er lidt sur :-) -- Der er flere skrive og stave fejl, rettes m Spørgsmål er næppe nye. Desværre vil Jyske bank ikke besvare nogle af dem. :-) :-) - 0. Sagens start, og hvorfor sagen faktisk startede, det handlede først om dårlig rådgivning. Rentesikring (eller rente swap) (eller rentebytte) til et underlægende lån i Nykredit. Dette lån er af jyske bank i retsforhold løjet som optaget og ægte. Dette er ikke et spørgsmål men en konstatering, Swappen W015785999 på 4.328.000 kr. som er lavet 16/7 2008 hvor Jyske Bank siger den er lavet 15/7 2008, at vi har godkendt denne. for at rentesikker et underlægende lån, også på 4.328.000 kr. som Jyske Bank har fortalt 3 personer, der har bistået i sagen, og i øvrigt er alle advokater, for at overbevise dem at Jyske Bank talte sandt, har jyske bank og deres advokater måtte lyve i retsforholdet Grundet løgn på løgn, som jyske bank oplyste, mente vores advokat ikke var noget at gøre, og derfor opfordrede Advokat Søren Nav på dette grundlag at Carsten opgav kampen og derved betalte jyske bank, og i øvrigt opgav. Carsten siger i dag at rente bytte, Swappen W015785999 ikke er aftalt, og det underlægende lån er FALSK, eller, siger bare det findes ikke i nykredit. https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1313767645325367 :-) :-) ----- 1. Hvordan kan jyske bank lave 2 byggekreditter, til 2 forskellige virksomheder, (2 cvr nummer). Både samtidige og overlappende Altså på samme kontonummer. ?. Er det ikke det samme som at sætte den samme nummerplade på 2 forskellige biler Samtidigt :-) ? Hvordan ved man hvilket cvr. Som betaler når der er 2 virksomheder på ? https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1314913848544080 :-) :-) ----- 2. Hvordan kan et swap bilag, blive væk. ? Altså den swap aftale, som kun er indgået, under forudsætning hvis man hjemtager det underlægende lånetilbud ? Det er her vist bare 2 bilag, som er blevet væk, for jyske bank. :-) En aftale og at aftalen lukkes. Og måske er andre bilag også blevet væk, hvis de findes :-) https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1315070638528401 :-) :-) -- 3. Selve forudsætningen for swap aftalen. Var både forkert og mangelfuld, og havde kun et formål. At jyske bank, måske bevist har fortiet og tilbageholdt flere oplysninger, over for deres kunde, forud for en swap aftale, har du vores ord på. Jyske bank syntes tilsyneladende ikke at huske, hvad banken oplyste i deres swap anbefalinger, Og derefter benægter at have tilbage holdt oplysninger, for deres kunde. Desværre har vi ikke optagelser af disse samtaler. Vi kommer ind på hvad jyske bank faktisk oplyste og svarede. Vi viste på daværende tidspunkt desværre ikke, at jyske bank efterfølgende ville benægte. Og at det derfor var nødvendigt at optage samtaler i jyske bank. Efterfølgende har vi dog fundet flere beviser, på at jyske bank har løjet for os i gennem de sidste 9 år. Vi kan og vil bevise, dokumentere løgne fra jyske bank. :-) :-) -- 4. Hvordan kan et swap bilag, blive væk. ? Altså en swap aftale der bliver lukket. og derefter at forsvinde, for jyske bank ? Det er vist her bare de 2 bilag der er blevet væk, for jyske bank. :-) (Det ene bilag finder jyske bank dog igen 7 år efter) :-) https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1315070638528401 :-) :-) -- 5. Hvorfor er de 2 bilag, ikke medtaget på årsopgørelsen, for det år hvor aftalen laves og lukkes. Der findes på årsopgørelsen kun den swap jyske bank egenhændigt har lavet. Det ene af de forsvundne bilag, er heldigvis efterfølgende dukket op igen, i en mail fremsendt fra et bestyrelsesmedlem. Men det er ikke på års opgørelsen ? :-) Hvordan kan 2 juridiske gældende dokumenter forsvinde fra Jyske Bank, må man fjerne disse. ? https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1316246245077507 :-) :-) — 6. Hvordan kan jyske bank, egenhændigt lave en ny rentebytte / swap aftale, uden at tale med deres kunde først ?. :-) Og derefter at indsætte deres nye rentebytte / swap bilag, i stedet for det swap bilag der i første omgang forsvandt :-). Fra jyske bank. Heldigvis dukkede det forsvundet bilag op igen, i et fremsendt svar fra jyske bank sep. 2015 Da en af jyske banks bestyrelsesmedlemmer og advokat, var så venlig og sender en kopi til retten i Viborg, i den anlagte sag mod jyske bank. :-) Og at jyske bank derefter februar 2015 på spørgsmål, oplyser at de kun har ombyttet de 2 bilag. Her er tale om et bilag / en swap aftale, som kunden ikke har anmodet jyske bank om at lave, eller indsætte til et lånetilbud. Findes der en mundtlig eller en skriftlig godkendelse af den aftale / bilag om det :-) Vi efterlyser bevis. :-) :-) — 6.A. Må man ændre i en indgået aftale. (Glem lige at jyske bank i svaret tilbageholder oplysninger om at aftalen er lukket) Jyske bank Philip Baurch skrive i retsforhold, efter 10-09-2015 hvor jyske bank er blivet opdaget. i at fuske med dokumenterne. At jyske bank 16-07-2008 kun har rettet i indgået aftale fra 15-07-2008 Altså jyske bank skriver at banken har rettet i et juridisk dokument, uden om kunden, og ikke fået en godkendelse. At jyske Banks advokat Lund Elmer Sandager oplyser i er retsforhold at jyske bank retter i en aftale, der er blevet lukket, bekymrer ikke advokaterne. Men når Lund Elmer Sandager i et retsforhold bruger falske oplysninger om lån der ikke findes, bliver man ikke overrasket. :-) :-) — 7. Hvordan kan jyske bank lade en ikke eksisterende gæld tinglyse. Altså lade et lånetilbud tinglyse som det var hjemtaget når lånet ikke er hjemtaget, eller overhoved findes hjemtaget og udbetalt :-) En kopi af hjemtagelsesanmodning med min underskrift og kopi af udbetalingen, er blevet efterlyst. :-) :-) — 8. Hvilket bilag er brugt over for tinglysningsretten, for at kunne tinglyse gælden til lån 4.328.000 kr. i Nykredit, som aldrig er blevet hjemtaget. 8.A Har jyske bank selv rykket tilbage i pantrækkefølge og givet Nulredit oprykkende pant på 4.328.000 kr. 16-04-2009. 8.B Har jyske bank jyske bank selv tinglyst pantet på 4.328.000 kr. til Nykredit 16-04-2009. :-) :-) — 9. Hvordan kan jyske bank hæve af betroede midler, til tinglysning af et lån i Nykredit, som ikke findes. først efter selv at blive stævnet indrømmer Nykredit, at de intet kender til lånet.? Lånet som jyske bank nægter at bevise hjemtaget og udbetalt. https://facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1317733184928813&ref=page_internal :-) :-) -- 10. Hvordan kan jyske bank hæve af betroede midler, for lånesagsomkostninger til Nykredit Som Nykredit efter selv at være stævnet, indrømmer at de intet kender til. Lånet som jyske bank hæver lånesags omkostninger for at formidle. Og som jyske bank nægter at bevise findes, som hjemtaget og udbetalt. https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1317095824992549 Udnyttelse: https://www.facebook.com/JyskeBank.dk/photos/a.1046330268735774.1073741836.1045397795495688/1233278270040972/?type=3&theater :-) :-) — 11. Hvordan kan jysk bank hæve af betroet midler, til gebyr for at lave sikkerhed over for Nykredit på et lån der ikke findes.? :-) :-) — 12. Hvordan kan jyske bank kræve en grund tvangssolgt, når banken ved de ikke selv har første ret til provenuet. Min ejendomsret er blevet krænket. :-) :-) — 13. Hvordan kan jyske bank forsvare at banken kræver et påstået underliggende lån til en swap (der der ikke er godkendt) afdrage ekstraordinært, og samtidig selv hæve renter af provenuet frem til 2028. er det ikke bedrageri. ? :-) :-) — 14. Hvordan kan jyske bank nægte at have krævet et tvangssalg, når banken udmærket ved, at det alene var et krav fra jyske bank. :-) :-) — 15. Hvordan kan jyske bank forklare at deres advokat og bestyrelse efter nok 20 breve, alle med samme meget klare og tydelige spørgsmål, vælger at svare direkte forkert på spørgsmål, om et lån var hjemtaget og blevet udbetalt mm.? Altså forsøger at vildlede. :-) :-) — I 16. Hvorfor lyver jyske bank, over for sin kunde, skriver direkte usandt i mail om at et lån findes, selv om banken ved det er usandt. :-) :-) — 17. Hvorfor lyver jyske bank, når de skriver i mail at jeg har lavet lånet om, igen når banken ved det aldrig har været hjemtaget, så kan det heller ikke omlægges. ? :-) :-) — 18. Hvorfor vil jyske bank ikke svare deres kunder, som stiller spørgsmål, om et lån kunden ved ikke har hjemtaget. Det er vel banken, jyske bank som skal bevise, at kunden har hjemtaget, et lån i Nykredit. Selv om Nykredit bekræfter at de intet kender til det påstået lån ? :-) :-) — 19. Hvorfor nægter jyske bank at modtage provenuet, efter jyske Banks tvangs salg af grunden :-) :-) — 20. Hvorfor nægter jyske bank at lave deponeringskonto. Kort sagt hvorfor nægter jyske bank, alt til at jyske bank skulle være involveret i kravet, om tvangssalget, Når jyske bank ikke kan være i tvivl om hvad banken laver. 3 år skulle der gå, før :-) :-) — 21. Hvorfor godkender jyske bank et byggebudget, som jyske bank ved ikke stemmer, Jyske banks mand siger flere gange, om jeg har husket alt, (der er glemt provisioner renter mm) Skulle banken ikke kunne se det ? Jyske Bank siger så sender i budgettet til godkendelse i Nykredit, og i dag ved jeg det er alene jyske bank det :-) :-) — 22. Hvorfor ville jyske Bank ikke hjælpe, at finde ud af hvem som indsatte kr. 1.000.000 kr ( 1 million.) på min konto, selv om jyske bank godt viste svaret. Det kunne være en fejl eller hvidvaskning. ? :-) :-) — 23. Hvorfor oplyser jyske bank at man skal skynde sig at få og hjemtage et lån, da man ellers nok ikke kan låne hele beløbet. ? Jyske bank har selv godkendt budgettet og lånet over for Nykredit, som efterfølgende ikke vil godkende lånebeløbet og kræver det nedbragt med 800.000 kr. Kan også hænge sammen med at der er en Swap som ikke skulle betyde noget, bidraget stiger således fra 0,8 % til 3 % Dette har Nykredit bekræftet telefonisk er grundet swappen, men afviser efterfølgende på mail at skulle have bekræftet dette. (Klog af skade, så det findes en optagelse der bekræfter.) Men lån og rente bytte er fri fantasi En Swap jyske bank ikke oplyser Nykredit noget om, som at jyske bank ønsker denne Swap med på et lån. (Nu er denne Swap dog kun lavet og indsat af jyske bank, uden anmodning eller godkendelse.) :-) :-) - 24. Er det rigtigt at jyske bank efter at først have godkendt et bygge projekt med lån på 4.300.000 kr. overfor nykredit, under betingelser som er overholdt. Derefter ved færdiggørelsen, får oplyst at der kun kan lånes 3.500.000 kr. Og det af jyske Bank, hjemtaget lån i Nykredit nu skal nedbringes med 800.000 kr. Grundet Nykredit efter at have set ejendommen og opdaget der er en Swap registeret ikke vil godkende det lån som jyske bank godkendte. ? :-) :-) - 25. Er det rigtigt at jyske bank, nu har bragt deres kunde ud i at måtte låne de penge i jyske bank som lånet skulle nedbringes med Og til en rente på 9,25 % :-) :-) - 26. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende krævede salgsfuldmagt til at kunne sælge den nybyggede ejendom. ? :-) :-) - 27. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende krævede salgsfuldmagt til at kunne sælgelåntagers private ejendom. ? :-) :-) - 28. Er det rigtigt at jyske bank spærrede deres kundes kontoer for at afkræve underskrifter på disse salgs fuldmagter, Samt for at få deres kunde, til at indgå afdrags aftaler med banken, som kunden meget nemt kunne risikere ikke at kunne overholde. Aftaler som udspringer sig af swappen og det underlægende lån :-) :-) :-) - 29. Er det rigtigt at jyske bank spændte deres kunde så hårdt. Har jyske bank spekuleret i at kunden ikke måtte have mulighed for at indbringe sagen for retten, hvorfor det har været jyske Banks ønske at stække kunden ØKNOMISK Således at kunden med stor sandsynlighed, ikke kunne finde penge til at hyrer en advokat. Så frem kunden nu ville fortsætte den sag, der allerede var indbragt for penge instituttets ankenævn. :-) :-) - 30. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende, ville have pant i alle virksomhedens anparter, således banken fik fuld kontrol. Hvilket 100 % ville have ført til konkurs, såfremt det var lykkes banken, at få en underskrift. :-) :-) - 31. Er det rigtigt at kunden ikke kunne betale andre kreditorer, da jyske bank forfordelte sig selv, ved at sikker sig pant i alt. Og at kunden derved mistede et 25 årig gammel virksomhed, og tabte aktie kapitalen. Kunden redede kun sig selv og ejendom. Ved ikke at underskrive den pant, jyske Bank ville have i selskabet der ejede den nybyggede bygning. :-) :-) - 32. Er det rigtigt at jyske bank, samtidens med at Nykredit krævede det af jyske bank godkendte påforhåndslån 4.300.000 kr. Nedbragt til 3.500.000 kr. Samtids selv fortsatte (fortsætter) med at hæve renter på deres egen Swap aftale ( den Swap som jyske bank selv lavede, efter den som kunden lavede, blev lukket. Og til lånet som vi efterlyser bevis på er hjemtaget og udbetalt.) Og at jyske Bank vil tage oplyst 5,32 % i renter af afdraget frem til 2028 Og altså hvis vi altså har optaget et underlægende lån på 4.328.000 kr. i Nykredit, til en efterfølgende rente bytte på 4.328.000 kr. og vi så herefter har omlagt dette her påstået lån på 4.328.000 kr. i Nykredit på et tidspunkt, efter vi har optaget / hjemtaget lånet ? det er tinglyst af Jyske bank 16-04-2009 og aflyst 06-05-2009 af Nykredit EJ anvendt :-) :-) - 33. Er det rigtigt, når man regner på swappen realt betaler en rente på mindst ca. 5,63 % Ligger beregning på. Der kommer et link https://facebook.com/profile.php?id=355265088189333 :-) :-) - 34. Er det rigtigt at jyske bank, hæver renter på den Swap jyske bank egenhændigt har lavet, Mellem 1-4 dage før de selv oplyser Og derved sikker dig en ekstra indtægt på flere ekstra rente dage. (Anslaget på et 20 årig lån svare det til et kvartal.) ca 50.000 kr lige i skuffen Således kunden konto kan gå i minus og jyske bank herefter tager en stor over % i rente. :-) :-) - 35. Er det rigtigt at jyske bank har krævede adskillige sikkerheder, grundet den Swap jyske bank selv har lavet, til det påstået lån. Som: Pant sikkerheder der er omkring eller over 100 % over det samlede lånte beløb. :-) :-) - 36. Hvad findes der af forældelsesregler, omkring hævet af betroet midler,? Som eksempel punkt. 9, 10 og 11. Vel og mærket til lån og sikkerheder for lån der ikke findes. Spørgsmål er nødvendigt da jyske bank åbenlyst syntes at spekulere i forældelsesregler. :-) :-) - 37. Virksomheden har uden aftale betalt anden virksomheds gæld ved vildledning fra jyske bank. Dette ved at jyske bank overfører en anden virksomheds gæld, til sagsøger. Når jyske bank kan lave samme konto nummer til flere virksomheder samtidens, er dette jo hverken rigtigt eller lovligt :-) :-) - 38. Og at jyske bank selv flytte gæld fra en virksomhed til en anden virksomhed over natten. Taler kun om 280.000 kr Der er således opstået et problem til, som ikke før er nævnt. Jyske bank har ved at pålægger en ny virksomhed en enden virksomheds gæld på ca. 280.000 kr. Et nyt forhold der handler om penge. Det må være svig også, for det var ikke noget denne virksomhed skulle betale, Storbjerg erhverv har betalt en anden virksomheds gæld til jyske bank grundet vildledning er der tale svigagtighed eller hvad https://facebook.com/917187698410423/photos/a.941075642688295.1073741830.917187698410423/941264692669390/?type=3 :-) :-) - 39. Er det rigtigt at Jyske bank ved Lund Elmer Sandager Advokater 31-05-2016 har frabet sig henvendelser, fra kunden som stiller spørgsmål om falsk lån, og falske rentebytte af dette lån. :-) :-) -- 40. Er det rigtigt at Lund Elmer Sandager 31-05-2016 lyver over for kunden, på hans spørgsmål fra 25-05-2016 om han har optaget / hjemtaget et lån på 4.328.000 kr. i Nykredit :-) :-) - 41. Er det rigtigt at Lund Elmer Sandager 31-05-2016 lyver over for kunden, på hans spørgsmål fra 25-05-2016 hvor lånet på de 4.328.000 kr. fra Nykredit er indsat :-) :-) - 42!. Er det rigtigt at kunden, efter jyske bank forbød / frabad sig at kunden skrev til jyske bank, eller dennes advokater, hargentagende gange har skrævet på havkatten, troustpilot har Jyske bank på disse medier ikke ville svare kunden. :-) :-) - 43. Er det rigtigt, at jyske bank har set kundens hjemmeside banknyt.dk hvor der er gjort utallige forsøg, på at få dialog med Jyske bank, (link banknyt er sendt til Morten Ulrik Gade. ) lige som det på facesbook er forsøgt med opslag at komme i dialog med jyske bank, og jyske bank. :-) :-) - 44. Er det rigtigt at jyske bank på intet tidspunk, efter 31-05-2016 har ønskede at besvare nogle henvendelser fra kunden bag banknyt.dk :-) :-) - ------ Hvorfor vil jyske bank ikke tale med mig. Er jyske bank så penge begærlige at de vil bryde alle love og regler for at nå målet ? - Husk god skik at notere lidt om jyske bank holdning til den Swappen hvis den var aftalt: Måske har idioten opdaget at jyske bank hæver renter af 1.8 million til en swap :-) Kunne Philip Baruch tænke da han fremsender, tilbud om at forliges mødes, 2 november 2016 Altså af en swap det ikke er aftale Og af 1.8 million kr. der ikke engang skyldes Og i øvrigt som jyske bank selv har krævet de fleste nedbragt af Første gang skulle der nedbringes 800.000 kr. Sjovt nok det var efter Nykredit opdagede swappen. :-) :-) Så om jyske bank er en ærlig bank eller om jyske bank er en bank der slagter deres kunder, hvis de får muligheden for det. Det må retten vudere, du har lidt at læse på, så må du vudere selv. :-) :-) Da Nikolai Hansen jyske bank, selv på vegne af jyske bank, både foreslog og fortalte swap var det bedste og lidt billiger, og var lige så sikkert som et oblationslån Så var det en stor løgn, dette skal jeg snart fortælle i retten. :-) :-) Og det er ikke god skik, men jyske bank Philip Baruch siger god skik regl. At den behøver jyske bank ikke at efterleve, eller overholde. Der er ingen konsekvens når jyske bank vælger ikke at overholde god skik for banker, hvilket kommer i et punkt. :-) Der kommer løbende spørgsmål, som vi vil forsøge at afdække. ------------------ :-) Jeg undersøgte frisproces regler, og mener at jeg kunne få fri proces, hvorfor jeg i nok november 2016, spørger min advokat om det ikke var en god ide, under henvisning til procesbevillings regler at søge. :-) Og ville gerne have at han fremlage mine nye påstande og søgte, min advokat søgte kun med dårlig rådgivning som grund, hvorfor jeg naturligvis fik afslag, og anbefalede ikke at anke afslaget. Selfølgelig har jeg anket selv om min advokat ikke anbefalede det, og fremsendte de bilag der omhandlede sagen. :-) Sagen er principiel da jyske bank laver svig / bedrageri for millioner mod lille kunde. At en dansk bank som jyske bank lyver lån på 4.328.000 kr. Hjemtager og hæver renter fra kunden private konto. Selvfølgelig starter sagen med dette her, af jyske bank påstået lån i Nykredit på 4.328.000 kr. som er falsk. :-) :-) Afventer stadig svar, om der er sendt beviser nok. http://www.civilstyrelsen.dk/Fri_proces/fri_proces/rimelig_grund.aspx Herefter handle det mindre om at jyske bank forsøgte, og stadig forsøger at umuliggøre det øknomiske grundlag, for at kunne sagsøge jyske bank, når banken fortsætter med at tage eller ved svig stjæle af kagedåsen. mine penge, således jeg måske ikke kan betale :-) Det er sådan jyske bank kvæler deres kunder i sagsøge banken. Således kan en bank som jyske bank slippe, for at deres små erhvervsdrivende får mulighed for at søge hjælp. Når Danmarks største banker tilsyneladende, snyder og bedrager deres erhvervs kunder, som banker son jyske bank kan spekulere i at stække deres kunder :-) og derfor måske ikke har ØKNOMISK mulighed for at sagsøge banken, som de mange Swap offer der blev slagtet, lige som jyske bank ville slagte os. :-) - Vi har brug for at folketinget giver mindre erhverv virksomheder, samme muligheder som private Og at få lovgivet at banker som jyske bank skal overholde regler som god skik, nu jyske bank tydligt skriver at banken ikke skal overholde god skik

Jyske bank kæmper mod kunde, som banken bedrager på 10 ende år.

Har skjult alle facesbook sider
Som tegn på god vilje

Har faktisk lyst til at slette alle disse opslag, men jyske bank skal jo også ønske det.

Skal vi ikke lave en aftale
at vi sammen hjælpes om slette alle disse opslag og får lukket denne galimatias, en aftale kræver kun 2

🙂

Trat af dette her pis, vil godt lave noget andet, hvad siger jyske bank

Skal vi tale sammen

🙂

30 april rettet. Utroligt at #DIRIKTØREN CEO Anders Christian Dam, den ordførende formand i jyske bank, kan være så ligeglad med #JyskeBanks #troværdighed siden han forbyder os dialog og svar.

🙂
🙂

I over 2 år har vi nu råbt op
Bare for at få jyske bank i tale.

KÆRE JYSKE BANK

CEO Anders Dam
🙂
Ledelsen
Bestyrelsen

🙂

DETTE HER ER IGEN EN

UDSTRÆKT HÅND TIL JER ALLE SAMMEN I JYSKE BANK

LAD OS NU TALE SAMMEN
OG FINDE EN MÅDE AT KOMME I DIALOG.

VI KAN KUN SKRIVE SOM VI GØR.
FOR AT FORSØGE AT KOMME I DIALOG

🙂

Det kan da umuligt være så svært for jyske bank at svare deres kunder.

🙂

ANDERS DAM
Ring 22 22 77 13

Som Alexander skriver på på den lille bil.

Kære jyske bank,

ring nu til min far
Det tager kun 5 minutter

Han skynder sig også at sige i må godt få bilen, bare vi får en anden 🙂

🙂
🙂
🙂
TIL DAGBOGEN

Tænk dig Anders
Hvis det var lykkes dig og din bank
jyske bank at fører jeres plan 100 % ud i livet 🙂

🙂
🙂

Og det at i satte os så hårdt,
at vi med stor sandsynlighed, gik ned både øknomisk og personligt,

Så vi ikke kunne opdagede den svindel jyske bank har og stadig udsætter os kunder for.

🙂
🙂

Hvis du Anders Dam elle nogle i jyske bank

Måske jeres kumpaner i advokat firmaet Lund Elmer Sandager har noget at ville forklare til disse, lidt ville beskyldninger

Så ring til os og lad os gennemgå sagen.

Vi vil jo ikke beskylde jyske bank for at bedrage os kunder
hvis jyske bank kan beviser det modsatte, som Eks. vores beviser mod jyske bank for at lyve og lave mandatsvig, bedrageri og dokumentfalsk er falske

Bare tanken om at vi skulle tage fejl er jo pinlig, det er jo derfor vi ønsker at vi sammen med jyske bank gennemgår tidsligne og bilag hertil sammen.

Vi har råbt på dialog i over 2 år.

🙂

ANDERS DAM
ER DET SANDT HVAD VI HAR OPKLARET OG SKRIVER.

VIL DU SVARE OS
håber nogle ser dette her lill øf øf

🙂
🙂

Kærer Anders Dam

Kan vi ikke lige tale om det, ??????

Vis os da det lån i Nykredit på 4.328.000 kr. Som jyske bank skriver vi har som et underlægende lån i Nykredit, til en rentebytte, på samme beløb i jyske bank

Er lån som vi desværre ikke selv kan finde, da vi kun har et lånetilsagn / tilbud, på et lån i Nykredit på de 4.328.000 kr. som jyske bank siger vi har optaget i Nykredit

🙂

Ja ja ja
Bestyrelses medlemmet Philip Baruch siger i retsforholdet.

At vi selv skal bevise
At vi ikke har lånt de 4.328.000 kr. I Nykredit, som jyske bank siger, vi har lånt.

Og som i jyske bank hæver renter for,
Den dygtige Advokat Philip Baruch skrev vi har bevisbyrden,

og den er ikke løftet.

Spørg ham lige, altså om #PhilipBaruch fortsat tror han kan #lyve for #retten om dette her.

Spørg Philip hvor meget vi skal bevise før bevisbyrden er løftet.

For bare at tage bare et problen med #JYSKEBANKS #Troværdighed og #Hæderlighed

🙂
🙂

JYSKE BANK HJÆLP OS NU
Hjælp os med at bevise at vi har ret i alt vi skriver

Eller hjælp med at modbevise at jyske bank lyver og bedrager deres kunder som vi skriver på #banknyt

Så fjerne vi alle opråb, som dette notat til brug for dagbogen

🙂
🙂

Og lad os da også høre optagelsen,
hvor vi godkendt en rentebytte på 4.328.000 kr.

Angiveligt 16-07-2008 for dette lån 4.328.000 kr. i Nykredit.

16/7 2008 Det er dato som Rentebytten er lavet,
men har jyske bank spurgt os forud for denne nye aftale

Hvis i vi svare på det
udover at bevise lånet er optaget.
( se Eks mail af 3 maj og 25 maj 2016 )

Og så er vi i gang

🙂
🙂

Håber og ønsker jyske bank at vi heller ikke øknomisk har midler til at hyrer en advokat, som banken kræver at retten skulle kræve af os.

Husk lige vi har allerede spildt en formue på advokater på sager imod

#Helsingør #kommune

Det var iøvrigt #inkasso afdelingen #Silkeborg #BirgitBushThuesen der var skyld i at vi måtte stævne kommunen, da hun for banken nægtede at have noget ansvar / skyld.

Men Anders det er langt bedre fortalt i vores historie, om at blive bedraget af jyske bank.

#Nykredit

#Jyskebank
både #ankenævn og #retten

Grundet jeres jyske banks mange løgne og #benægtelser i forbindelse med jeres #bedrageri, det som vi gerne vil tale med dig om Anders Dam

🙂
🙂

Vi vil stadig gerne i dialog med jyske bank,

🙂
🙂

Men er også ved at være der
hvor vi opgiver at råbe dig Anders Dam og din jyske bank op.

🙂

Hvis du stadig tror du kan kører os tratte, så har du taget grundig fejl.

Vi er tratte ja, men ikke på den måde.

🙂
🙂

Vi er så meget parat til at giver den gas.

Og vil kæmpe imod jyske bank i retten, for at fortælle familien DANMARK

Om jyskebanks manglende hæderlighed.

🙂

Eller snare at fortælle
DANSKERNE OM JYSKE BANKS UHÆDERLIGHED

🙂
🙂

Men vi er altså helst fri for

Vi ønsker jo bare en løsning i fællesskab med dig Andes,

Hvilket vi vist stadig er ret alene om.

🙂

Men Anders Dam og Jyske Bank
Regn roligt med vi er meget surre over at i du , bliver ved med jeres løgne for at lave svindel imod jeres kunder som os, siger familien fra Hornbæk

🙂

Jyske bank i vælger selv.
Jyske bank selv om i har penge og magten.

Så lad nu være med at misbruge den.

Anders Dam i har altså også nogle seriøse troværdigheds problemer i jyske bank, når i nægter dialog med de kunder jyske bank helt bevist snyder.

🙂
🙂

I ved vi er åben og nok lidt småtosset, og ser vores historie som i en god film.

Om vi har realitets sans må komme an på en prøve.

🙂

Det er svært for os ikke at skrive noget.

Under interview til vores bøger, er det meget nemmere at få fortalt hvordan vores liv har været som følge af det svig vi bliver udsat for.

🙂

Vi har før skrevet til jer i #jysk ebank

Har jyske bank stadig intet at sige
så i får jeres forklaring med i vores historie.

Ps og skriv det i vil sige på Dansk, ikke på jura sprog bare for at undgå at give indrømmelser.

🙂
🙂

Spørgsmålet er stadig

Hvorfor snyder og lyver jyske bank
Her blev i altså taget med bukserne nede da i valgte at bedrage os.

Og bevist valgte at blive ved.

Det er langt ude
men er sådan er Virkligheden i jyske bank

🙂
🙂

#Politiet nægtede at #efterforske #jyskebank for #bedrageri

Vi kunne ikke få #friproces da sagen ikke var af offenlig interesse, skrev #procesbevillingen

🙂

Ja uden penge og den lille myg imod jyske bank for svindel.

Det er svært.
( Men hvorfor skal vi ikke mødes og tale om det. )

🙂

Nej jeres løgne og tavshed stopper os ikke, jyske bank i skal svare på det vi spørger jer om, her eller i retten.

Og i retten må i altså heller ikke lyve 🙂 smiler

🙂
🙂

Spørgsmålet er om jyske bank kan holde op med at lyve, det syntes jo at være dybt forankret i jeres fundamentet, det med at lyve og tilbageholde sandheden over for os kunder.

🙂
🙂

Ja ja hør en loppe gø og gø og gø
Jyske bank er en #iskold bank der nægter at tale om disse her svig og falsk forhold.

🙂
🙂

Anders Dam #Staten støttede din jyske bank med 4 #bankpakker under #krisen altså #finanskrisen

#Nykredit nægter at udlever alle bilag i sagen som omhandlende jyske Bank og Nykredit.

🙂

Det virker altså lidt som om at nogle #dækker over den #Danskebank #Jyske Bank 🙂

🙂
🙂

At jyske bank også kræver, eller bad at retten, såfremt kunden ikke har penge til en advokat, bliver dømt med udeblivelses virkning.

Altså at sagen kunne hæves uden den blev rets behandlet, og uden vidner blev afhørt deriblandt dig selv Anders Dam.

På den måde kunne jyske bank blive ved med bankens åbenlyse bedrageri af deres egen kunde, dette ved hjælp af svig og falsk som jyske bank benytter sig af.

🙂
🙂

Ikke noget med måske
men en helt bevist og ond handling, som jyske Banks ledelsen er bevist om at jyske bank udsætter kunde for.

Ligesom DIRIKTØREN DIRIKTIONEN er helt bevist om, at ingen i #JyskeBank #koncernen må eller vil hjælpe kunden med den opklaring kunden råber desperat om hjælp til.

🙂
🙂

Hvis kunden vil prøve kræfter med jyske bank

For at få Jyske Bank til at stoppe bedrageriet imod bankens egen kunde.

Og var det lykkes jyske bank, at få en udeblivelses dom, såfremt kunden (altså vi), ikke fandt en advokat.

Så vi påny måtte stævne jyske bank, denne gang dog efter det BEDRAGERI / Svig og Falsk
Som vi opdaget i 2016 og realt oplyste til toppen i jyske bank.

Som nu hvor sagen med de mange forhold, som dette her jo handler om, rykker tættere på retslokalet

🙂
🙂

Frem for at hjælpe familien Skaarup fra Hornbæk med opklaringen
ved hjælp af dialog.

Hvilket jyske bank bevist og udslpekoret valgte at nægtet kunden, for at dække over svig og falsk.

Det Syntes klart at Jyske Banks top ledelse istedet for dialog, forsøger at slippe godt fra det bedrageri, som familien Skaarup, overbevisende siger at jyske bank helt bevist og uhæderligt udsætter dem for.

Bedraget sker bla. ved hjælp af dokumentfalsk, og ved at lyve for retten i svarskrifter.

🙂

Det syntes at virker ret magtpåliggende for jyske bank koncern, at ville fortsætte bedrageriet, uden at ville svare kunde på de første spørgsmål til Anders Dam 25 maj 2016

Jyske Bank vil sikkert prøve alle muligheder, for ikke at svarer

Ligesom det syntes ret klart, at jyske banks hæderlighed ikke er noget sted at finde i denne her sag.

🙂
🙂
🙂

At bankens forsøg sammen med vore gamle advokat fra Århus

som skulle være 2 advokater for at løfte den opgave de fik.

Sendte kopi af brev fra jyske bank af
2 november 2016

Hvor vi straks igen kunne læse, at jyske bank igen forsøgte sig.

Og at det ved dette brev 02-11-2016 syntes klart, at jyske bank kun havde til hensigt at ville besvige / snyde os.

🙂

Dette skullet ske.
ved at lokke os til at indgå en rentebytte på et lån der fandtes.

Som så skulle dække over den svindel, kunden har opdaget jyske bank udsætter familien for.

Når vore advokaterne åbenbart ikke selv kunne læse imellem lingerne hvad budskabet tydligt var.

Oplyste vi dette til advokaten og afviste tilbudet.

Vores daværende advokater
ville gerne have vi ALIGEVEL på trods af den fornærmelse imod vore intelligens

Have at sammen skulle kører til jyske bank for deltage i forliges møde.

Og hører hvad jyske bank ville tilbyde, som advokaten sagde.

🙂

Vi viste ikke dengang at vores advokat, ikke havde oplyst jyske bank om sagens faktiske forhold.

Hvilke tidligere advokat fra Århus først indrømmede december 2017

At jyske bank slet ikke var blevet oplyst om svig forholdende
trods flere anmodninger herom.

Men sagens historie er langt mere omfattende end så.

Så igen det må du læse i bøgerne, og få en mere detaljeret beskrivelse, og forklaring på forløb.

🙂

Det jyske bank lavede syntes klart som et nyt forsøg på at tørrer os.

Og at jyske bank igen på et efterfølgende tidspunkt, forsøgt sig med noget som skulle inddrage vores advokat hele 2 gange.

Sidst ved at forsøge at få hævet sagen uden vores viden, lidt som i #ubådssagen med #raketmadsen

Vi har ikke beviser på alt.

Men vi har mange beviser
og de bliver alle fremlagt i bøgerne.

🙂

At jyske bank kan tro vi er så dumme !

At jyske bank på alle muligt måder har forsøgt at snyde og bedrage og fører vore advokater bag lyset ved at lyve og måske andet 🙂

🙂

Det gør kun at man blivet rigtig sur på jyske bank,

Det er noget forbandet svineri jyske bank laver i kulissen

Hvad fanden tænker vi
Hvor mange ud over os, udsætter jyske bank for det sammen, hvor det Løkkes for jyske bank

🙂
🙂

Vi tror næppe vi er alene

Men jyske i skal vide,
med ærlighed kommer man længst.

🙂
🙂

Står det ikke også tydligt i #biblen at

7. Du må ikke stjæle

(Du må ikke lyve)
8. Du må ikke aflægge falsk vidnesbyrd

https://www.kristendom.dk/kristne-grundtekster/de-ti-bud

Så ingen #kristnen kan stole på jyske bank.

🙂
🙂

http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline.aspx?book=3Mos&id=1&chapter=19b

v11 I må ikke stjæle, I må ikke lyve, og I må ikke bedrage jeres landsmænd.

v12 I må ikke sværge falsk

Så kærer jyske bank i skal nok ikke gå i kirke

🙂
🙂
🙂

Medvirkende
som Eks. Birgit Bush Thuesen inkasso afdelingen

( vi ændre naturligvis navne i bøgerne med den spændende historie )

Inkasso afdeling får et helt afsnit i den bog, der kun handler om at sætte os i en øknomisk krise.

Med så høje afdrag, der normalt ville kvæle os kunder øknomisk, banken gør alt for at sige det er noget vi selv finder på !

🙂

Men Anders du kan købe bøgerne og få historien, med den fulde forklaring, hvis du ikke vil læse med her og der.

Som om de telefon opkald fra bankens medarbejder, og om salgsfuldmagter der skulle give jyske bank fuld kontrol og mulighed for selve nådestødet.

Som i en ulige kamp
ligesom en tyrefægter kamp.

🙂
🙂

Ps Carsten er som tyren Ferdinand
født 7 maj, så det hænger jo sammen, og det på en sjov måde

Jyske bank stak ham i måsen 🙂 og så var fanden løs i laksegade, selv om Carsten er et ret fredeligt gemyt.

Se det nu fra den morsomme side Anders

Tyren fare rundt i jyske bank og skaber morsomme overskrifter på intranettet i jyske bank, det lokale net som alle i jyske bank kan grine af.

Anders hahahaha tænk dig om 5 år kan du fortælle dine børnebørn om denne morsomme historie, hvor du kommer på glat is, når vi taler om din #troværdighed.

🙂
🙂

Og husk med humor bekæmper man ondskab og slipper for at bryde psykisk sammen.

Det er jo kun dialog vi beder jyske bank om

Ander Dam lad os nu sætte os sammen og tale om de bilag

🙂
🙂

Vil gerne oplyse dig Anders Dam ganske som vi skrev til jyske bank på havkatten
før i blokerede os på facesbook.

Vi skriver på

1 bog skrevet omkring tidsligne, og med de tørre beviser i sagen.

Denne bog skrives for at oplyse om banker og den måde deres banksælgere arbejder for en stører sag.

🙂

Og så

2 eller 3 bøger over vore liv i vores kamp for at få et hæderligt liv uden at blive bedraget af en svindler.

Godt med humor og fantasi kommer der til, men skrevet efter virklige begivenheder.

Det tager lidt længer tid med disse bøger, mens der løbende kommer flere materialer til.

🙂
🙂
🙂

Ved nærme eftertanke er vi ikke kun lidt sure på jyske bank.

Vi er temmeligt meget sur på

CEO Anders Christian Dam, ordførende formand i jyske bank

Og på bestyrelses medlemmet
Philip Baruch

Som er kraftig medvirken til disse opslag.

🙂
🙂

Ledelsens beretning

Først for 2016 så for 2017

Er vel ikke helt forkert når DIRIKTØREN skriver at jyske bank laver bedrageri imod virksomheden.

Hvad skriver ledelsen mon i 2018

At virksomheden stadig bliver bedraget af en bank der i #ondtro #lyver om falsk #lån på 4.328.000 kr. ?

🙂
🙂

Men vi får afløb ved at skrive,
så når bøgerne er færdige, er det også en måde at fået afløb for sin vrede

🙂
🙂
🙂

VI FORSTÅR IKKE ANDERS DAM KAN LEDE JYSKE BANK PÅ DENNE MÅDE

SAMTALE OG GENNEMGANG SAMT INDRØMMELSER

KAN FJERNE ALLE OPSLAG.

🙂
🙂

At Anders Ikke lige løfter knoglen
og trykker

22227713

Og så siger Hej Carsten og Rie

Vi er alle samme i jyske bank kede af det vi har lavet og udsat jer for.

🙂
🙂
Bare en tanke alt sammen.
OG SÅ SIGER

DET VAR EN MEGET FORKERT #BESLUTNING

JEG TOG #FEJL DET #INDRØMMER JEG.

OG ER GLAD FOR AT I KÆMPEDE FOR AT RINGE OS ALLE SAMMEN I JYSKE BANK OP.

🙂

MEN VI HAR SÅ MANGE SAGER,
AT DEMNE HER LILLE SAG VAR BLEVET FORLAGT.

JEG SKAL NU PERONLIGT STRAKS SE PÅ DEN IGEN, OG BESVARE ALLE JERES #SPØRGSMÅL

🙂
🙂

Hej familie Skaarup fra Hornbæk

Jeg har nu set på jeres mail igen, og PERONLIGT set sagens mange bilag, og også set siden www.banknyt.dk

Den som i har sendt mine #advokater som Morten Ulrik Gade flere links til.

🙂

Må sige i har god humor, hatten af for det, og respekt for jeres håndtering og jeres måde først langsomt at forsøge at ringe mig op,

Og iøvrigt en morsom ide , det med at klister jeres biler ind, for at få vores opmærksomhed og kontakt med os jyske bank

🙂
🙂

Sådan har vi jyske bank aldrig fået den før 🙂

🙂
🙂

“””””
Og imens kan Anders Dam så lægge sig på ned maven, og griner sin røv i laser, først over at få 8 millioner i løn om året, for at holde kæft,

og velvidende og helt bevist lade jyske bank fortsætte med bedrage bankens kunder som jyske bank er dygtige til.

Og så over den anderleds humor, som den bedraget familie udviser, for ikke at græde, og bryde sammen under bedrageriet.

Nu Jyske bank åbenbart ikke fortrudt eller angrer det mindst.

🙂

Hvis jyske bank nægter at have rettet i bilag, løjet, taget af kassen for lån der ikke findes osv.

SÅ ER DET DA OM AT KOMME TIL TASTERNE

OG SIGE JA TAK TIL #DUEL PÅ #JYSKEBANKTV

SÅ ER FAMILIEN KLAR TIL AT KÆMPE FOR AT VISE AT

JYSKE BANKS #HÆDERLIGHED & #ÆRLIGHED IKKE ER AT FINDE I VORES LILLE SAG.

🙂
🙂

At jyske bank lige netop valgte at snyde den lille familie fra #Hornbæk

Var måske fordi banken troede den syge kunde med en #hjerneblødning var et #nemt #offer.

Et offer der næppe ville #overleve eller opdage at værre blevet et indtægts grundlag for #jyskebank.

som så kunne komme bankens aktionærer som #ATP #pensions #kunder til gode.
“”””””

🙂
🙂

Men I må sku VIRKLIG undskylde,
at Jyske bank udsatte jer for #falsk & #svig på nu niende år.

Og stadig er nødsagede til at kæmpe imod os jyske bank om vores #hæderlighed.

Men i ved nu at vi som tilhører magtens elite, har nemmere ved at snyde med vægten, det er jo derfor vi har så mange penge, det må i da kunne forstå.

🙂
🙂

OG

Jo jeg viste jo godt at jyske bank snød jer, og jeg lod det fortsætte, efter i oplyste mig om det

Men JA det var IKKE bare en fejl, fra min og bankens side, det var meget forkert af mig, at jeg ikke stoppede svindlen med det samme jeg af jer, mine kunder blev oplyst at jyske bank nærmest bedragede jer.

Og derfor vil jeg sørger for at vi i jyske bank renter op.

Kunne #Ander Dam jo udmærkede skrive, således dialogen går begge veje

🙂

DER SKAL JO SÅ LIDT TIL.
PRØV MED #HUMOR 🙂 lige som vi gør det.

Dialog kan stoppe krige.

Tænk hvad var der sket,
hvis dialogen ved telex af 26. oktober 1962 var udeblevet ?.
( hvis i kender historien om #Cuba )

🙂
🙂

Skal hilse fra #bestyrelsen og #ledelsen ja selv vores juridiske afdeling som også bedre mig sige #undskyld.

Vi er alle sammen utroligt kede af det

🙂
🙂

Jeg har prøver også at få #advokat firmaet #LundElmerSandager til at være med til at give en fælles undskyldning.

Men det vil #LES ikke være med til,
de siger de bare har gjort som jyske bank har krævet.

Hertil må jeg sige at det passer ikke.

Vi jyske bank har udleveret alle bilag til disse advokater, og vi i jyske bank mener ikke at virksomheden #lundelmersandager har rådgivet os jyske bank rigtigt.

Da advokaterne anbefalede mig Anders Dam at lade dem skrive mit svar 31 maj 2016 til jer.

Som jeg gav via LES.dk efter jeg modtog jeres mails, særligt den i sendte DIRÆKTE adresseret til mig selv 25 maj 2016

🙂
🙂

At #Lundelmersandager anbefalede jyske bank, at vi ikke måtte svare på jeres henvendelser, og ikke måtte indrømme hvad jyske bank har gjort, og derfor kunne vi jo heller ikke rettede op.

Vi blev anbefalede at køre på, og blive ved med at bedrage jer, i håbet om i også blev tratte, og gav op.

🙂
🙂

Dette var en meget #dum og #uærlig #beslutning

Hvilket vi i jyske bank derfor vil drøfte.

Om det er sådanne advokater og mennesker vi i jyske bank fremover vil hyrer ind, vil vi skrive offenligt på #jyskebanks #hjemmeside

🙂

Vi vil fremover gøre alt for at være #hæderlige, #troværdige og #ærlige

Hvis nogle i jyske bank ikke er ærlige og hæderlige vil de blive straffet, med mindst en næse.

🙂
🙂

Jeg er VIRKLIG så ked af, at både jeg selv og mine medarbejder afviste alle jeres henvendelser, breve og mails, både til mig selv og til Jyske Banks ledelse direktion, og advokater.

Og ked af at jyske bank ikke har skrævet / talt sandt over for retten.

Den smuttede altså 🙂
#Smiler meget

Du må også kunne se det som intern bank humor hahahaha

🙂
🙂

Jeg Anders Dam #indrømmer da også gerne at ansvaret var og er mit.

Sådeles er det også mit ansvar at løse det lille problen som jeg har skabt for #JyskeBanks manglende #troværdighed

At jeg har medvirken til at i fortsat bliver snydt frem til Idag, skal jeg beklage.

Jeg indrømme at jeg som ordstyrende formand i jyske bank, sakeens kunne have stoppet #bedrageriet og gjort #indrømmelser allerede i maj 2016 da i skrev DIRÆKTE til mig.

Jeg levede ikke op til min stilling,
det er jeg utrolig ked af, og vil nu gerne offenligt undskylde.

🙂
🙂

Jeg mener ikke at i skulle havde været udsæt for dette her snyd i ydeligere 2 år udover de mange år vi jyske bank allerede har bedraget jer i.

Efter i skrev til mig, 25 maj 2016
burde have været nok til at jeg dengang tog mit ansvar,

Og tog en dialog med jer
så vi sammen kunne løse dette her, inden bankens manglende troværdighed, blev slået fast.

Det var unødvendigt at jyske bank udsætte jer for alle disse #lidelser.

Det var helt rigtigt at i oplyste os i ledelsen om disse undskyld små fejl

🙂


🙂

Og selfølgelig bør ingen kunder skulle klister deres bil / biler til for at råbe os i jyske bank op.

jo jeg har hørt lidt om jeres opråb
og ved jeres biler er pyntet godt.:-)

Sjov ide, må jeg sige
Det er ikke noget vi har set før.

Vi trækker da også temmelig meget på smilet her i direktionen,
i har sku humor,

🙂
🙂

Jyske bank har jo i mange år gentagende og med hæld brugt den samme metode.

Overfor flere af de kunder vi har snydt, vi har med succes kunne kører vores kunder tratte og lukke deres mund, således de opgav kampen imod jyske bank.

🙂

#jyskebank troede virkligt også selv på, at vi kunne tie jer ihjel.

Troede ikke Carsten blev rask, eller fik #KRAFTERNE

Til at blive ved med at kæmpe for sandheden om det lån i oplyste mig Andes Dam og flere andre jo slet ikke fandtes,

da i mange gange bad os i jyske bank dokumentere at det fandtes, blandt andet ved mail 25 maj 2016

DIRÆKTE TIL MIG #ANDERSDAM

Ja ja ja
Jyske bank har bevist og vedvarende løjet, også overfor retten at i har hjemtaget et underlægende lån i Nykredit, til vores rentebytte

🙂
🙂

Vi prøvede men den gik ikke.
Øv

ALIGEVEL PRØVER VI STADIG AT FORTSÆTTE MED AT SNYDE

Men hvor dum kan nogle være

🙂
🙂

Vi ved det var meget forkert, og vil derfor undskylde offentligt, måske er det meget FORSENT at undskylde.

Men vi ønsker at i stoler på at jyske bank ikke lyver

Og at i tror på at jyske bank overholder alle regler og love

Og jer som ikke vil tro på jyske bank skal vide i har en kamp foran jer.
Og jyske bank vil gøre alt for at i bliver knækket, hvis i sagsøger os.

🙂
🙂

Og som ja var det som det jo startede med

Da i første i opdagede at jyske bank løj om lån, for så at ved svig udnytte det for egen vendings skyld.

Vi jyske bank skulle have svaret jer da i opdagede at vi snyd jer, allerede i februar 2016

Og rette op,

🙂
🙂

Vi elsker nye ideer i jyske bank 🙂

Jeres sag og måden i fortæller at jyske bank har opført sig lukket og uhæderligt,

Det kunne vi lære meget af her i jyske bank, så vi ikke får en ligende sag.

🙂
🙂
🙂

Selfølgelig hvis vi jyske bank ikke løj overfor vores kunder.

Og istedet drev en #ærlig og #hæderlig #bankforetning.

Som jeg før har lovet, lidt som her.

5 april 2016
Andres Dam giver #Silkeborg #kommune et løfte om en fremtidig at drive en #hæderlig #bankvirksomhed.

https://mja.dk/artikel/skal-silkeborg-kommune-droppe-jyske-bank

🙂
🙂

Allerede Måneden efter da kunden bede dig Anders Dam, vise / bevise og svare på mail af 25 maj 2016

For bla. at få dig til at udleveret kopi af det lån på 4.328.000 kr.

Lånet som jyske bank hævder findes optaget, men ikke vil bevise

Lånet som jyske bank har hævet renter for siden 1 januar 2009

Lånet som jyske bank nægter at bevise findes

Lånet som dine advokater i Lund Elmer Sandager ved Philip Baruch skriver vi kunder selv har bevis byrden, for at modbevise ikke findes.

🙂
🙂

ANDERS ANDERS ANDERS

Du og jyske bank er i ond tro
Du og jyske bank handler bevist uhæderligt og uærligt.

Og du har medvirket til at jyske bank har kunne bedraget kunde i jyske bank, frem til FORLØBIG maj 2018

🙂

Du Anders Dam har ved at lade dit bestyrelses medlem i jyske bank lyve DIRÆKTE overfor den kunde der tilbød banken 250.000 kr.

Sørger for at kunden realt Ingen anden i jyske bank kunne skrive til, for at bede jyske bank stoppe med at bedrage dem.

Hertil kunne jyske bank jo svare citat om jyske bank fra avisen
politikken

“Så derfor fortsætter vi bare med det, vi altid har gjort”

“Hvis man laver sig selv om, så kommer man til at virke falsk”


🙂

Men jyske bank i laver jo i forvejen svig og falsk,

altså jyske bank ikke kun virker falsk

Jyske bank er falsk


🙂
🙂

Anders Dam har ofte en anden mening, og er ikke enige i jyske bank laver noget forkert, som her i en sag om #skattetænkning i #jyskebank

Anders Dam er her uenig med skatteministeren i, at der er tale om skattetænkning.

https://politiken.dk/oekonomi/art4903481/Jyske-Bank-fortsætter-skattesag

🙂
🙂

Bagmandspoliti: Jyske Bank er skruppelløs.

At manipulere aftaledato.

At ændre eller misbruge fuldmagter, som i familien Skaarups sag.

🙂

Anders Dam støtter alle ansatte i jyske bank som sammen er med til at give jyske bank et milliard overskud.

🙂
🙂
🙂

Hvad ville jyske bank være uden de #morsomheder i alle sammen kommer med, vi kan jo godt lide jeres spørgsmål i jyske bank også de lidt #kritiske.

🙂
🙂

Ja kunne du sige Anders Dam

Jeg kan faktisk godt se at jyske bank har været meget grove over for jer.

Men nu vil vi faktisk gerne
gennemgå jeres bilag og løse sagens mange 🙂 fejl. Griner ja det er en morsom sag, godt i har humor.

🙂
🙂

Jeg kan godt se at i klart har ret i
at jyske bank ikke har behandlet jer helt pænt, og stadig er en utroværdig bank

🙂
🙂

Derfor vil jeg #AndersChristianDam
på vegne af #jyskebank #koncernen

Gerne undskylde, for det vi og jeg selv har været med til, at udsætte jer for siden 2016, og som jyske bank har lavet, og har udsat jer for igennem de sidste 9 år.

#Undskyld

🙂

#Morsomme #JOKS

Jeg har derfor personligt samlet ind på direktionens gangen i jyske bank, og vil derfor på vegne af hele #koncernledelsen sende jer

1 æske #chokolade og 3 billetter til bank boxen 🙂 eller andet spillested.

Samt give jer rabat #billetter
med #50 %

til 1 krus øl eller sodavand.
Selfølgelig til jer alle 3 🙂

Jeg smider personligt 3 gange pølser oven i, de #gratis #koncert #billetter

🙂
🙂

#JyskeBankens #koncernen med mig som #CEO #AnderDam vil igen #undskylde.

Undskylde
at vi jyske bank ikke svarede og stadig ikke vil svare.

Undskylder at vi jyske bank ikke rettede op
allerede da i opdagede, og oplyste os alle sammen, om de mange små ting, vi ikke har været helt ærlig omkring.

🙂
🙂

Jeg lover også
at jeg vil sætte en uvildig undersøgelse i gang, og undersøger hvem, og hvor mange der har været med i dette her snyd, og bede alle om at indrømme deres skyld og tage deres ansvar.

For naturligvis #bedrager og #snyder #jyskebank ikke nogle af deres #kunder.

Vi #overholder altid alle #regler og #love, sådan skal det også være.

🙂
🙂

Og så lover jeg Anders Christian Dam,
at jysk bank rette op.

Og lover også at jyske bank aldrig mere vil lyve over for nogle af vores kunder igen.

DET VAR EN FEJL UNDSKYLD
DET VAR MANGE FEJL UNDSKYLD

JEG VAR PRÆSSET UNDSKYLD

JEG TAGER MIT ANSVAR SOM DEN ANSVARLIGE.

OG GIVER EN FROKORST

SOM I HAR TILBUDT OS DET SÅ MANGE GANGE, VIA HAVKATTEN OG FACESBOOK OPSLAG

🙂
🙂

Og sidst men ikke mindst
så sandt som mit navn er

Anders Christian Dam
vil jeg love jer alle sammen.

At jyske bank heller aldrig mere nogle sinde igen.

Vil vil forbyde, eller frabede sig at nogle af vores kunder at kontakte jyske bank.

For at tale om de #urgelmæssigheder som opdages i jyske bank.

Vi vil fremover gå ind for #åbenhed og #dialog i #jyskebank.

🙂
🙂

Nu når jeg har undskyldt

Kan vi ikke bare kalde det for fejl 🙂
og så glemme den #udnyttelse ved hjælp af #svig og #falsk vi i jyske bank har udsat jer for.

🙂
🙂

For som vi i jyske bank siger

Kom ind i jyske bank og mød din #banksælger i en anderleds bank.

Mvh CEO Anders Dam
Jyske bank
Ordstyrende formand

🙂
🙂
🙂

Kære Anders Dam

Sådan kunne du skrive og undskylde

🙂
🙂

Husk alt er skrevet i desperation for at ringe jer op, og få dialog og indrømmelser i denne lille bedrageri sag

🙂
🙂

Anders
Du kan jo også bare ringe,
hvis du eller nogle i den anderledes jyske bank ser dette her.

🙂

Vi er også nogle anderleds kunder, derfor passer vi så godt samen.

Det var da også godt at det var lige nøjagtig os i valgte at snyde,

tænk hvor mange der næppe ville opdage noget, og bukke sammen, måske blive #skilt, begå #selvmord.

Smiler lidt, Anders Dam

🙂

Carsten overvejede også om den mulighed kunne rædde resten af familien, efter din #inkasso afdeling grundet dette her svig og falsk sendte os til afvikling. 18-06-2013

http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2017/11/JYSKE-BANK-DETTE-BREV-PISSER-OS-AF-GRUNDET-FALSK-LÅN-SKULLE-VI-SMIDES-UD-FORAN-TOGET-Brev-af-18-06-2013-jyske-bank-side-1.-afvikling-af-dine-konti-9.jpg

Men #humoren vandt, og vi har forsøgt med humor at få #kontakt og #dialog med #jyskebank

🙂
🙂
🙂

Jo Anders Dam

Vi vil gerne glemme og tilgive,

Men kan du så også undskylde.

🙂
🙂
🙂

Ser du tilfældigt dette her opslag.

og elller kender du nogle som kender nogle, måske kender du en i jyske bank, en der måske så igen kender nogle i Jyske Banks direktion og allerhelst kender Anders Dam

🙂

Så oplys gerne at familien Skaarup fra Hornbæk stadig ønsker at tale med Anders.

Da Anders Christian Dam som er den øverste ansvarlige, også er helt bevist om denne her lille svig og falsk sag,

Hvilket Anders Dam mindst siden 25 maj 2016 har været helt bevist om.

Altså i 2 år
Eller i mindst 2 af de 9 år jyske bank har udsat os for bevist svindel.

🙂
🙂

At jyske bank stadig ikke vil udtale sig, først om hvor de 4.328.000 kr. Som banken i retsforhold skriver er det underlægende lån, som jyske bank i 9 år har snuppet renter for.

Giver bestemt ikke jyske bank ret til at fortsætte det bedrageri, mod kunde i jyske bank som kunden er blivet temmelig sur over.

Bare fordi jyske bank
nægter at svare,
nægter at udlever nogle bilag.

🙂
🙂

Fordi man er Danmarks 3 største bank og tjener 4 milliarder om året

Giver det ikke jyske bank lov at, overtræde regler og love på stribe

Det giver heller ikke jyske bank lov til at helt bevist bedrage deres kunder.

Fordi den danske stat støttede jyske bank øknomisk, med 4 #bankpakker
Det giver ikke fripas til at snyde og bedrage bankens kunder.

🙂
🙂

Anders Dam dette her er som en DIRÆKTE mail til dig, men du frabad dig henvendelser, derfor ligger vi det op her.

Vi vil på et tidspunkt sikkert dele opslaget her, da vi ikke #skjuler at vi søger dialog og #sandheden om #jyskebank

RING NU OP SÅ VI KAN SE OM VORES BILAG STEMMER MED SANDHEDEN.

🙂
🙂

kære Anders Dam
Ville du ikke nok være sød

Og så genoverveje dit svar fra 31 maj 2016

Om det ikke er på tide at jyske bank istedet for at lyve
Vil giver indrømmelser, og sige undskyld.

🙂
🙂

Du kan også læse lidt her
hvorfor vi ønsker dialog.

www.banknyt.dk

Vi har gjort som jyske bank har krævet og forlangt, har banken flere krav før jyske bank vil tale med os. ?

🙂
🙂

Anders Dam
Du må endelig sige hvis vi har gjort noget forkert, så skal vi nok rette evt. fejl.

Og vi skal naturligvis undskylde også.

🙂
🙂

Men skal vi ikke lige starte med den mail
vi skrev til dig 25 maj 2016

Vi er ikke tilfreds med dit svar, som fortsat indeholder vildledning.

Vi er heller ikke tilfreds med det jyske bank har forsøgt at lave efterfølgende for at bedrageriet ikke måtte blive opklaret.

🙂
🙂

Deler gerne eller gensender hele den mail fra 25 maj hvis du har glemt og slettet den.

Sender også gerne kopier af alt det andet.

🙂
🙂

Vi har ikke sendt dig personlige mails efter 25 maj 2016, for ikke at genere dig.

Da du 31 maj 2016 frabeder eller forbyder os.
at vi kunder kontakter dig og eller andre i jyske bank

For at spørger om vi må få en kopi af det lån 4.328.000 kr. du ved Philip Baruch skriver til retten at vi har optaget i Nykredit, men der er noget med nogle datoer vi lige skal gennemgå.

😉
🙂

I mellem dig og os ! Anders Dam
Nykredit siger det der lån på 4.328.000 kr. Slet ikke findes !.

hvad betyder det så Anders Dam.?

At der er mange fler ting at tale om, her er lidt af det vi skal tale om.
Se nederst på linket.

Link er sendt til din advokat Morten Ulrik Gade

https://facebook.com/carsten.storbjergskaarup/posts/10212864678591087?mds=%2Fedit%2Fpost%2Fdialog%2F%3Fcid%3DS%253A_I1213101334%253A10212864678591087%26ct%3D2%26nodeID%3Dm_story_permalink_view%26redir%3D%252Fstory_chevron_menu%252F%253Fis_menu_registered%253Dtrue%26perm%26loc%3Dpermalink&mdf=1&refid=17&ref=bookmarks

🙂

Vi har DIRÆKTE skrevet til jyske bank i maj 2017 til #Advokat #MortenUlrikGade

Og her bad vi direkte og meget klart
jyske bank om ikke, at hæve rente for det lån, som i jyske bank er oplyst mange gange ikke findes.

🙂

Og jyske bank
når i nu ved det lån ikke findes, og jyske bank

ALIGEVEL MISBRUGER JERES ADGANG TIL VORES PENGE, SOM I HÆVER OG TAGER FRA VORES KONTO, FOR RENTER FOR ET LÅN DER IKKE ER FINDES

ER EJ OPTAGET

SÅ TALER VI IKKE LÆNGER BARE OM BEDRSGERI 🙂

SOM OM DET IKKE ER SLEMT NOK

🙂
🙂

Som vi læser sagen

ER DET NU BLEVET TIL GROFT BEDRAGERI

AT DET SÅ ER EN BANK
SOM LAVER GROFT BEDRAGERI VED UDNYTTELSE IMOD BANKENS KUNDE.

OG AT BANKEN BLIVER VED MED AT LAVE BEDRAGERI, UDEN AT VILLE STOPPE !

OG DET VEL ER 100 % HELT BEVIST OG VELOVERVEJET AT BANKEN LAVER DERES FORTSATTE BEDRAGERI FORRETNING.

ER UTRYKT FOR DE DANSKE BANK KUNDER ER I RISIKO FOR AT BLIVE UDSAT FOR SAMME BEHANDLING

DER JO OS ALLE SAMMEN
BANKEN KAN UDSÆTTE FOR DET SAMME SVINDEL, SOM VI PÅ 9’ENDE ÅR UDSÆTTES FOR.

Hvis jyske Bank mener alle lover og regler er overholdt og intet galt har lavet, hvad så med at vi får kikket sagen i gennem

🙂

Og at jyske bank udlever alle de bilag som vi beder om,

men som jyske bank skriver til rette i retsforhold, dem nægter jyske bank at udlever.

🙂
🙂

Læs vores personlige og nok sindsyge historie om hvad jyske bank udsatte os for.

Om der så skal gå et årti før Anders Dam og andre vidner skal svare ?
er jo det som jyske bank kan bestemme.

Men svare under ED det skal de, som indkaldes Anders Dam og Philip Baruch

🙂
🙂

Vi er ikke færdig med #efterforskning, da #Nykredit og Jyske Bank fortsat lægger hindringer i vejen.

🙂
🙂

Er dette en enkelt persons værk,
eller hvor mange og hvem er medvirken til at det kan kunne udføres, og skjules.

Hvem kender til dette her,

Hvem nægter at stoppe med at bedrage os.

🙂
🙂
🙂

Anders Dam

Dit navn er på listen, over dem som vi uroligt gerne vil tale med.

Så et spørgsmål til dig
er hvor længe før vi skrev til dig 25 maj 2016

Har du været bevist om at jyske bank bedragede os ved svig og falsk.

🙂
🙂

Og Anders Dam vi skriver offenligt
da du maj 2016 nægter os dialog og samtale.

Vi vil ikke genere jyske bank,
men kun tale med dig Anders Dam.

Måske du ikke ved hvem vi er ?
Men vi ved hvem du er.

Så lad os lærer hinanden bedre at kende igennem dialog og samtale.

🙂
🙂

Så kan vi grine og morer os sammen, over denne her åndsvage sag.

Humor
Det har vi har vi da, syntes du ikke 🙂 andre griner da af denne sjove historie.

🙂
🙂

Men helt seriøst tal nu med os
og lad os nu sammen gennemgå de bilag vi har bedt din advokat BEKRAFTE som ægte.

Så vi ved hvad jyske bank ikke kan rigtigt forstår.

🙂
🙂

Og Anders som når ja
er #ordstyrende 🙂 #formand i jyske bank

🙂
En anderleds Bank
🙂

Vi ved godt jyske bank er ligeglad med os kunder, men hvis du nu alligevel læse dette her, og ser links

så ved du hvordan jyske bank har behandlet os, ellers ring og få lidt af den personlige historie, vi stadig skriver på.

https://facebook.com/story.php?story_fbid=10212893634034955&id=1213101334&ref=bookmarks&refid=17

Skriv helst på facesbook ellers ring 22227713

🙂

En anderleds familie

Som tager kampen op imod kæmpen, myggen og elefanten.

En anderleds bank og en anderleds familie

2 modsætninger som

#Rig. / #Fattig
#Lukket / #Åben
#Uærlig / #Ærlig
#Kold. / #Varm

Hvem er så hvem 🙂

🙂

Venligst familien Skaarup
Hornbæk

🙂
🙂
🙂

Husk dette her kun er for at råbe jyske bank op, familien søger desperat efter at få #kontakt med #jyske #bank.

🙂

Hvis du vil dele og fortælle jyske bank om vores opråb vil du være velkommen, nu jyske bank nægter at lytte til familien Skaarup

Som vores søn Alexander lige sagde ja, vi er meget anderleds

Og vi vil sammen kæmpe imod jyske bank, for at stoppe jer i at bedrage os.

🙂

Og derfor er vores historie fortalt åbent og ærligt, vi mener sandheden om de Danske banker, er vigtig for offenlighedens interesse.

For at dette her ikke må kunne ske for andre af de #Danske #bank #kunder som feks. DIG

🙂

Og mon ikke der kan komme en god #film ud af vores lille #historie krydrede med lidt #attentatet
#mordforsøg

🙂
🙂

Forslag til hvordan kunder kan komme i dialog med jyske bank

og kom gerne med flere kommentar de modtages stadig

også gerne fra ansatte i jyske bank og vil blive læst uden efterfølgende offentliggørelse.

🙂

Og sidst

Vi undskylder at vi opdagede at jyske bank bedrager deres kunder.

Ring 22 22 77 13 Anders Dam

Og lad os nu sætte os sammem, og se hvem der har ret, så vi kan koncentrater os om bøgerne

Og lukke disse sider ned.

🙂

Dejlig sommer til jyske bank med håb om snarlig dialog og en løsning, så vi slipper for høring i retten.

Vær nu sød imod jeres kunder og lad være med at lave bedrageri.

Husk vi tilgiver jyske bank og jeres medvirkende

Familien fra Hornbæk
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk