Brev til jyske bank der dog nægter at svarer /. Jyske bank A/S. 22-01-2018 Advokat Morten Ulrik Gade Vestergade 8-16 Silkeborg 8600 Mug@jyskebank.dk BS 99-698/2015. Fuld aktindsigt Som du ved, har jeg ikke nogle advokat, og er lige nu min egen advokat. I forbindelse med anlagte sag mod jyske bank der ændres fra dårlig rådgivning til falsk svig / bedrageri mv, som oplyst 28-12-2017 jeg står i øjeblikket uden advokat, og varetager selv mine interesser imod jyske bank. jeg skal som flere gange tidligere anmodet, igen bede jyske bank fremsende fuld akt indsigt, i hele sagen. Jeg har noteret at du 17-11-2015 ikke ønskede at udlever mig denne. Jeg har ligeleds anmodet Rødsten advokater, om at anmode jyske bank at fremsende fuld aktindsigt, denne er stadig ikke modtaget. Jeg skal derfor igen bede jyske bank om at fremsende fuld akt indsigt Særligt de bilag jeg har efterlyst ved dig vist 3 maj 2016 og igen 25 maj 2016 Og specialt Alle bilag der omhandle de 2 tilbud fra Nykredit. 20/5-2008 og 6/5-2009 1. 20-05-2008 tilbud 4.328.000 kr. til bygge et projekt for en Bygning 678 m2 på en 1.599 m2 grund. Efter et afleveret budget på 4.334.765 kr. Og 2. 06-05-2009 tilbud 4.300.000 kr. til et bygge projektet, der er anmodet, til en bygning Bygning 847 m2 på en 2.875 m2 grund Efter et budget på 4.230.404,08 kr. (Er med påskrevet rettelser fra NH.) før der er ansøgt om låne tilbud. Jeg skal særligt præcis, efterlyse kopier begge fuldmagter, som giver jyske Bank lov at bede Nykredit om tilbud Lige som selve anmodning om tilbud og bede om alle hjemtagelses anmodning for tilbud der findes Pantebrev med underskrift og dato Kort sagt Alle bilag med min underskrift og dato for underskrift. Alle bilag hvor jyske bank har krævet forhøjet sikkerheder eller stillet andre krav. — Særlig vigtig er dato på krav om pant i alle anparter i Storbjerg Erhverv ApS Det er bilag hvor jyske bank kræver pant i alle anparter i sagsøgers virksomhed Hvilket dato er denne fremlagt af Nicolai Hansen for Carsten og Anne-Marie, Det var i forbindelse med andre krav. Bilaget er ikke underskrevet. Mener selv det skete i forbindelse med krav om den tilbagetrædelse erklæring, hvor jyske bank tog pant i mit personlige tilgodehavende i virksomheder på ca 6 millioner. Mangler general kopi med underskrifter og dato – Da sagen er anlagt var jeg ikke klar over, at jyske bank har tilbage holdt oplysninger over for mig og mine advokater samt for ankenævn og over for retten Jeg beder og anmoder jyske banks igen om at udlever alle bilag i sagen. Fuldmagter mm alle bilag, som er påført min underskrift og dato og lagt i dato orden. Ønsker fuld aktindsigt i alt korspondance der er fortaget mellem mig og jyske bank. Og i alt korspondance mellem jyske bank og Nykredit Vedr. Bygge Projektforslag Opdateret oprettet budget 4 oktober 2008. Kl. 16.51:39 Vedr. Tilbud fra Nykredit 20-05-2008 På 4.328.000 kr. Til et mulig byggeri af 678 m2 på 1599 m2 byggegrund Budget dateret Jeg har flere gange anmodet om aktindsigt Du har tidligere skrævet 17-11-2015 at det var banken ikke forpligtet til. Jeg skal efter god skik regler for advokater, anmode jyske Banks advokater inden 10 dage om udlevering af alt Martial. Til sagen Dette for at kunne kontroller om jyske bank har tilbage holdt beviser, over for retten. Som at det bagved lægende lån 4.328.000 kr. I NYKREDT slet ikke er blevet optaget. om den rente bytte af 16-07-2008 på 4.328.000 kr. Med jyske bank til et lån på 4.328.000 kr. I Nykredit som det oplyste 10-09-2015 i retsforhold Er det samme godkendte aftalte ved telefon opkaldet 15-07-2008 en tidlig formiddag Som at Nykredit ikke har krævet at jyske Bank stiller sikkerhed på 4.328.000 kr over for Nykredit for et lån på 4.328.000 kr. I Nykredit – Såfremt jyske bank fortsat nægter at udlever aktindsigt, vil jeg bruge dette i retssagen, til at understøtte ved at dokumentere at jyske bank fortsat ønske at skjule forholdende som Eks den jeg har oplyst 28-12-2017 – Jeg skal anmode om fuld aktindsigt med bilag, også til den kredit på 1.800.000 kr. Der er valgt frem til beslutning eventuelt projektet blev endelig besluttet. Selv om udlevering af bilag kan have en krimineleserne virkning på jyske bank og / eller deres advokater, skal jeg alligevel anmode advokater udlever Alle bilag anmodes sendt til Carsten storbjerg søvej 5. 3100 Hornbæk Evt. Ring 40333400 Eventuelt kan bilag hentes i jyske Bank i Helsingør / Københavns området.

Jyske Banks #advokater Nægter at svare den lille kunde der opdager svindel af kunder i Jyske bank :-) Kend en længelænder på #knækket Kend en ost på #lugten Kend jyske bank på #løgnen :-) I jyske bank gør de det umulige muligt, man skulle tro det var løgn :-) Men det er jo løgnen, som jyske bank er godt kendt for. Som i #hedge sagen, #dårlig #rådgivning fik jyske #banken det ind under :-) Først #snyder en #jysk bank fra en Helsingør afdeling kunder ved nok #svindel, og #lyver derefter i #retsforhold ved hjælp af #Jyskebanks #advokater :-) Det handler også om #rentebytte #swap #mandatsvig #dokumentfalsk Og meget mere. Sagen der blev en god fortælling om jyske bank :-) Så sender #jyske bank Helsingør afdelingen kunden til #slagteren i #Silkeborg, hvor #slagtermester Sorry mener #inkassomester Birgit Buch Thuesen ra inkasso afdelingen jyske bank klar med #kniven :-) Birgit Buch Thuesen #benægter at jyske bank har #ansvar for noget :-) Birgit Buch Thuesen gik så hårdt til værks at #Bush spærrede alle kunden konti i banken, Alene for at aftvinge kunden de #frivillige underskrifter på flere #salgsfuldmagter og åbnede først kundens adgang til disse spærrede #konti i jyske bank efter kunde underskrev, og det helt frivilligt på 2 salgsfuldmagter, For at sikker jyske Banks interesser, som Birgit Buch Thuesen skræv :-) Birgit Buch Thuesen gjorder meget ud af at det var #frivilligt hun fik underskrævet salgsfuldmagt Både på kundens #private #hus og #ejendom, at spærre kunders konti er jo ikke #tvang mener jyske Bank :-) Ligesom jyske Banks #advokater deriblandt Morten Ulrik Gade der mener alt er som det skal være, og altsammen er kundens egen skyld, jyske bank har intet gjort galt og jyske bank har intet ansvar. :-) Lige da som jyske bank Casper Dam Olsen og Nicolai Hansen løbende stillede støre og støre krav om at få sikkerheder, for det falske lån og falske rentebytte af det falske lån, håber du kan følge med, for der er meget lort i sagen her :-) #Jyskebank fortsætter #Udnyttelse og #vildledning For til sidst at kræve pant i hele virksomheden og alt virksomheden ejede Dette ved vi i dag at bedrageriet og svindlen mod kunder i jysk bank, er sket gennem #VILDLEDING og #TVANG :-) Men er det forkert skal jyske bank jo bare tale med kunden, og så sletter vi det som måtte være skrevet forkert Men kærer jyske bank, i kunne jo bare svare istedet for at udnytte jeres magt og penge til at fortsætte med at bedrage jeres kunder. :-) Så vejen for jyske bank er løgn løgn løgn At #lyve i jyske Bank er vist helt normalt #SVIG BLEV SKABT GENNEM #FALSK og jyske bank bed med at #besvige os. :-) #ledelsen #direktionen #bestyrelsen og særligt lederen i jyske Bank #AndersDam er helt bevist om at #jyskebank #bedrager deres kunder Som her FAMLEN FRA HORNBÆK FAMILIEN SOM JYSKE BANK IKKE VIL I #DIALOG MED, EJ HELLER IKKE VIL UNDERSØGE OM DER ER NOGET OM #SVINDLEN ER SANDT :-) og at jyske bank fortsætter bedrageri efter direktør og lederen Anders Dam personligt blev orienteret, 25 maj 2016 om det falske lån :-) Anders Christian Dam blev ved samme lejlighed tilbudt 250.000 kr. I gebyr for at bevise det påstået lån. 4.328.000 kr. I #Nykredit fandtes - #AndersDam satte bankens bestyrelse medlem Philip Baruch som er partner i Advokat virksomheden Lund Elmer Sandager #LES til at ved fortsatte med #VILDLING og St #lyve omkring at det falske lån på 4.328.000 kr fandtes og var optaget og udbetalt. -) Sagen er langt større end bare lidt #bedrageri Og at det er #jyskebank som med #moralsk støtte fra deres #aktionærer der vil bedrager familier og kontinuerligt bliver ved at bedrage, deres kunder sådan er #fundamentet i #jyskebank måske :-) selv om jyske bank ved de er opdaget, gør det ikke sagen minder #kriminel :-) :-) Jyske bank har fået navnet den grønne slagter fra landbruget :-) Anders Dam siger det navn intet har på sig, mens jyske bank slager omkring 2000 landbrug, er selfølgelig læst i #avisen :-) Kunden som mod forventning, opdagede, at jyske bank #Helsingør afdelingen har lavet dokumentfalsk og bedrageri, forsøger stadig at få kontakt og dialog med jyske bank, som afviser alle kontakt forsøg. Det handler om jura sige jyske bank hovent - Og nu har jyske bank bedraget den lille familie fra #Hornbæk igennem 9 år, så bliver jyske bank altså ved. Jyske Bank som er ligeglad og fortsætter bedraget, selv om jyske bank er blevet opdaget i ja bedraget eller svindlen om du vil :-) Jyske Bank har vist dette siden maj 2016 hvor #Bandeleder #andersdam fik oplysning om blandt andet det #falske #lån blev brugt Det handler om at jyske bank Helsingør afdeling har snydt kunde for millioner Så enkelt kan det skrives :-) HAR JYSKE BANK STADIG IKKE NOGLE KOMMENTR ELLER HAR JYSKE BANK STADIG KKE LYST TIL AT MODTAGE FAMILIENS UDSTRÆKTE HÅND OG KOMME TIL #RETSMÆLING I #GILLEJE For helvede det er jo dumt at lave #ulovligheder, og så i en bank

Brev til jyske bank som nægter at svare

Brev til Nykredit / mangler en kopi

Hej Xxxxxxxx NYKREDIT 1 februar 2018

Jeg har ikke fået kopi af underskrævet pantebrev, i min ejendom. Bybjergvej 43

Vil du hjælpe mig, og fremsende en kopi af det i ejendommen Bybjergvej 43. 3060 Espergærde tinglyste pantebrev. 4.300.000 kr. til Nykredit.

🙂

Så jeg har en kopi.
hvor man kan se min underskrift
og at det er tinglyst, samt hvilken dato og på hvilken matrikel.

🙂

Nykredit har enten sendt pantebrevet som post eller e-mailer pantebrevet til Jyske Bank,

som i forbindelse, med tilbuddet af 6 maj 2009. for budgettet på 4.230.404,08 kr

til mit nye projekt,
det som Jyske Bank alene har godkendt over for Nykredit.

🙂

Mette fik en kopi af budgettet 4.230.404,08 kr. på mødet.
11-10 -2016 således budgettet nu er i bygge sagen.

🙂

Jeg menes ikke om Mette også fik en kopi af det budget, 4.334.765 kr. som lå til grund for tilbudet af 20 maj. 2008

dette indgår i sags matriale i mod jyske bank.

🙂

Har Nykredit andre underskrævet dokumenter,

med min underskrift og / eller min anmodning på optagelse af andre lån end det lån på 4.300.000 kr. Som jeg har optaget 03-07-2009 og betalt af på lige siden.

Vil jeg anmode om en kopi af alt der måtte bære min underskrift, mener ikke der findes noget, men sagen mod jyske bank syntes ret avorlig, selv om jyske bank er ligeglade.

🙂

jeg har tidliger skrevet til Nykredit
at Jyske bank 15 april 2009

har tinglyst en hæftelse på 4.328.000 kr. til Nykredit

som nykredit har slettet 6 maj 2009 som ej anvendt

🙂
det skal rettes. Er ikke helt rigtigt

Der var tale om at jyske bank har reseveret en hæftelse på
4.328.000 kr.

efter et låne tilbud fra Nykredit 20 maj 2008

🙂

og denne resevering af lån 4.328.000 er sket på en anden matrikel

end den matrikel som der er lyst pant i, ved optagelse af lån
4.300.000 kr. Som er fra tilbudet 6 maj. 2009

Vil du bekrafte at disse oplysninger er rigtige.

🙂

Mvh Carsten
Søvej 5. 3100 Hornbæk

40333400 22227713

——————————————

————-

opdatering om sagen mod Jyske bank for svig og falsk.

🙂

Jyske bank nægter stadig at svare på noget, eller medvirke til opklaring.
så sagen kommer for retten.

Jeg har selv måtte søge friproces,
da min advokat ikke søgte efter de til ham oplyste forhold.

🙂

Og da Nykredit ville ikke levere skyts imod Jyske Bank,

🙂

og derfor nægtede at underskrive et dokument,

hvor det tydlig fremgik at jeg ikke har hjemtaget noget lån på 4.328.000 kr. i Nykredit.

for at få støtte til friproces er det derfor oplyst

🙂

ved fremsendelses af kopi
af tilbud på 4.328.000 kr. 20. maj 2008.

Er det oplyst t tilbudet på 4.328.000 kr. udløb 20 nov. 2008

🙂

I tilbudet på 4.300.000 kr. Fra 6. maj 2009.

Står der tidligere tilbud, og fremsendte pantebrev er bortfaldet.

Dette er henvisning til tilbud på 4.328.000 kr

🙂

Og af mail 29. aug. 2012.

at optage lån i nykredit, er det kunden selv der vælger.
at serien 21E årgang 2019 kode 0977039 er lukket

🙂

af mail fra kredit foreningen

1. lånet hjemtags, når man vælget at gøre brug af et tilbud.

2. at hjemtage og optage et lån er det samme,

i begge tilfælde optager de lån.

at hjemtagekommer af at du vælger at gøre brug af tilbudet.

🙂

henvisning til odbog http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=hjemtage

ØKONOMI
optage et lån på de vilkår der gælder på netop dette bestemte tidspunkt, efter forudgående aftale om lånets størrelse, kurs m.m.

GRAMMATIK
NOGEN hjemtager LÅN

🙂

Og henviser til de af jyske banks mails til min syge seng
hvor jeg oplyses at have lavet lån om, omlagt lån

Der findes merer.

——————————–

Det ville naturligvis være nemmest, at når processkriftet skal skrives
har Nykredit accepteret ikke at dække over jyske bank længere.

🙂

og UNDER SKRIVER med ord som

DER ER IKKE HJEMTAGET NOGET LÅN 4.328.000 KR. I NYKREDIT
EFTER TILBUD 20 maj. 2008

Er ret sikker på min advokat vil sige det samme.

🙂

Derfor vil jeg igen anmode Nykredit at medvirke og underskrivet et sådanne dokument

🙂

forud for bevisførelsen i retten, mod jyske bank for uhæderliget og svigagtig at have viledt mig til at tro, at jeg har optaget et lån i Nykredit 4.328.000 kr.

🙂

og derefter i ond tro fortsat med uhæderligt, at give usande oplysninger,

som at jeg har omlagt dette lån på 4.328.000 kr.
til et andet lån på 4.300.000 kr. i Nykredit

🙂

Dette med formål at besvige mig,
og hæve renter med mindst 5.32 % ( min beregning 5,64 %)

af det første låne tilbud på 4.328.000 kr,

dette selv om Jyske bank er helt bevist om, at tilbudet på de 4.328.000 kr. er ikke ekisterende,

🙂

og at det derfor er i sadelshed er grov vildledning, der kun har til formål at jeg ikke måtte opdage at jyske bank uhæderligt og usandt skriver 19 feb. 2010,

Kun 3 måneder efter min hjerneblødning 26 nov 2009, at jeg har dette lån i Nykredit.

🙂

Således Jyske Bank ved svig, hæver lånesagsgebyr 16 april. 2009

På en konto 1354141. for optagelse af et lån 4.328.000 kr. i nykredit,

🙂

og på en anden konto 1258029.
26 Juni 2009 hæver rentebytte af dette lån 4.328.000 kr.i nykredit

fra perioden 1 januar 2009,
uagtet at Jyske bank er bekendt, med at tilbudet på 4.328.000 kr.

16 april 2009 ikke findes,
og bliver bekraftat 6 maj 2009 at tilbudet er bortfaldet, og

🙂

det lån 4.328.000 kr. findes ikke
Der er ikke noget lån i Nykredit på 4.328.000 kr.

🙂

at lade som at der er et lån, og hæver renter.

🙂

Når sandheden er

At jeg hjemtager et lån,
efter et lånetilbud, for et helt andet bygge projektet,

og på en anden grundudstykning,

og Jyske bank over for mine advokater

både Søren Nav i ankenævnet,

og Thomas S Sørensen i by retten

Og ligeledes igen over for retten, altså i retsforholdet, bevist og uærligt 10 sep. 2015

🙂

skriver som om
at der er et bagved liggende lån på 4.328.000 kr. i Nykredit,

Og som om der er aftalt en rentebyttet 15 juli 2008 men at denne aftale først sendt 16 juli 2008,

🙂

når sandheden er at jyske bank
ved falsk har fjernet et aftale dokumentet fra 15 juli 2008

og ligeleds fjernet det dokument
der lukker denne aftale

🙂

for derefter selv at lave et nyt,
og indsætte dette helt andet dokument,

som er en ny rente bytte,

uden at spørge mig, om jeg stadig ønsker en rente bytte,

såfremt jeg vil have lånet på de tilbudte 4.328.000 kr. som Nykredit tilbød 20 maj 2008.

🙂
🙂

der er rigtig mange bilag og beviser mod jyske bank for at ved svigagtighed,

🙂

at ville skjule overfor mig at jeg
3 juli 2009 har hjemtaget et helt andet tilbud,

på et andet projekt. på en anden grund,

hvilket tilbudet som er tilbudt 6. maj 2009

og vælges at hjemtags 3 juli 2009, men udbetales først 6 juli 2009,

🙂
🙂

derfor har Nykredit taget renter 3 dage før lånet er udbetalt

bare til orentering, har jo efterforsket 🙂

🙂
🙂

I svig og falsk sagen mod jyske bank,

har min tidligre advokat, valgt ikke at vidrebringe nogle de af mine opdagelser

Dem som er sendt eks 16 februar 2016 og er kommet til hans kendskab,

ingen af disse forhold vidersendt / viderebragt til Jyske bank,

min tidligre advokat har valgt ikke at ville skrive til jyske bank hvad sagen nu handler om,
og vil ikke fører svig og falsk sagen mod jyske bank,

og derfor har han trukket sig,

🙂

jyske bank er derfor af mig 28 dec. 2017 oplyst om lidt af disse forhold, og med kopi til retten

således har jyske bank erkendt
24 januar 2018

at have modtage oplysning on at sagen nu handler om svig og falsk

🙂

jeg har således spildt 21 måneder, med at sende oplysninger og beviser i sagen mod jyske bank, det ikke er videre formidlet korrekt.

🙂

nu skal jeg have en ny advokat

En som ikke er bange for at fører sagen mod jyske bank for at uhæderligt at besvige, og have ønske om at lave svig for millioner.

🙂

hertil er det vigtigt at Nykredit ikke dækker over svigforetninger i jyske bank.

da sagen mod jyske bank, er meget vigtig for offenligheden skriver jeg åbent om den.

🙂

Når jyske bank
lyver uhæderligt 19 feb. 2010

om at jeg har hjemtaget et lån på 4.328.000 kr. i Nykredit,

😉

lige som Jyske bank igen uhæderligt 9 januar 2012
skriver at jeg har omlagt/ændret

det bagvedlæggende lån for en rentebytte,

(man kan ikke ændre noget som ikke findes uanset ordvalg.)

🙂

en ny rentebytte som jyske bank selv har indsat, uden for aftale,

og efterfølgende fjernet et ægte aftale dokument, fra 15 juni 2008 imellem mig og Jyske Bank fra en bilags mappe.

🙂

og holdt bilaget som har lukket denne aftale med udgangen af 2008 skjult

🙂

når jyske bank helt bevist og uhæderligt fortsætter
med at lyve dette påstået lån 4.328.000 kr. som hjemtaget og omlagt i nykredit

🙂

er det ved for at skjule,
at det lån på 4.300.000 kr. jeg hjemtog 3 juli 2009 fra Nykredit

var med en rente på 2,4987 %

det var derfor yderst magtpålæggende for jyske bank,

at jeg ikke måtte opdage at jyske bank, allerede beregnede renter fra 1 januar 2009 af et tilbud,

der var udløbet / kasseret / bortfaldet , på et projekt som er afsluttet, uden at blive til noget.

🙂

at jyske bank ydderlige tvinger. det påstået hjemtaget lån 4.328.000 kr, i Nykredit

som påstået er rentebyttet, med jyske bank

og igen påstås omlagt til et nyt lån på 4.300.000 kr.
nedbragt efter tvangssalg af Bybjergvej 45.

🙂

Taler om byggegrunden 1 ar.

og at jyske bank nægtede at modtage provenuet,

lige som at Nykredit ikke besvarede en enste henvendelse før 24 nov. 2015 for så at Nykredit og jyske bank aftaler en nedbringelse af lånet på de 4.300.000 kr. I Nykredit

🙂

at jyske bank alleræde 30 dec. 2015 igen hæver af betroet midler
for en rentebytte, som jyske bank selv har lavet,
for et lån der ikke er optaget,

og selv om det var optaget og omlagt, laver lyske bank igen svig, og har besviget mig lige siden

🙂

derfor er det vigtigt at nykredit vil bidrage med bare en underskrift.

DU HAR IKKE HJEMTAGET /
DU HAR IKKE OPTAGET

NOGET SOM HELST LÅN I NYKREDIT PÅ 4.328.000 kr.

DU HAR FØRSTE GANG DU HAR LÅN I NYKREDIT TIL ET PROJEKT PÅ BYBJERGVEJ
anvendt tilbudet fra 6 maj 2009,

og du har hjemtaget dette lån 4.300.000 kr.

3 juli 2009 og

optaget lånet 6 juli 2009 hvor det er udbetalt

🙂
🙂

der er et omfatende bevis matriale mod jyske bank.

og jeg fører sagen som planlagt.
med mindre jyske bank indrømmer og siger undskyld,

eller kommer med at andet forslag. hvilket er fremlagt.

men jyske bank , vil ikke indrømme noget, ej heller bekrafte om mine bilag er ægtet

jeg ville gerne holde Nykredit ude af historien, da i jo bare har set en mulighed i at tjæne flere penge, det er jo det i lever af. :-)i

:-)(
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk