CEO Anders Dam er den største grund til alle opslag om svindel banken jyske bank – Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk – Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen / Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Jyske bank A/S. 22-01-2018 Advokat Morten Ulrik Gade Vestergade 8-16 Silkeborg 8600 Mug@jyskebank.dk BS 99-698/2015. Fuld aktindsigt Som du ved, har jeg ikke nogle advokat, og er lige nu min egen advokat. I forbindelse med anlagte sag mod jyske bank der ændres fra dårlig rådgivning til falsk svig / bedrageri mv, som oplyst 28-12-2017 jeg står i øjeblikket uden advokat, og varetager selv mine interesser imod jyske bank. jeg skal som flere gange tidligere anmodet, igen bede jyske bank fremsende fuld akt indsigt, i hele sagen. Jeg har noteret at du 17-11-2015 ikke ønskede at udlever mig denne. Jeg har ligeleds anmodet Rødsten advokater, om at anmode jyske bank at fremsende fuld aktindsigt, denne er stadig ikke modtaget. Jeg skal derfor igen bede jyske bank om at fremsende fuld akt indsigt Særligt de bilag jeg har efterlyst ved dig vist 3 maj 2016 og igen 25 maj 2016 Og specialt Alle bilag der omhandle de 2 tilbud fra Nykredit. 20/5-2008 og 6/5-2009 1. 20-05-2008 tilbud 4.328.000 kr. til bygge et projekt for en Bygning 678 m2 på en 1.599 m2 grund. Efter et afleveret budget på 4.334.765 kr. Og 2. 06-05-2009 tilbud 4.300.000 kr. til et bygge projektet, der er anmodet, til en bygning Bygning 847 m2 på en 2.875 m2 grund Efter et budget på 4.230.404,08 kr. (Er med påskrevet rettelser fra NH.) før der er ansøgt om låne tilbud. Jeg skal særligt præcis, efterlyse kopier begge fuldmagter, som giver jyske Bank lov at bede Nykredit om tilbud Lige som selve anmodning om tilbud og bede om alle hjemtagelses anmodning for tilbud der findes Pantebrev med underskrift og dato Kort sagt Alle bilag med min underskrift og dato for underskrift. Alle bilag hvor jyske bank har krævet forhøjet sikkerheder eller stillet andre krav. --- Særlig vigtig er dato på krav om pant i alle anparter i Storbjerg Erhverv ApS Det er bilag hvor jyske bank kræver pant i alle anparter i sagsøgers virksomhed Hvilket dato er denne fremlagt af Nicolai Hansen for Carsten og Anne-Marie, Det var i forbindelse med andre krav. Bilaget er ikke underskrevet. Mener selv det skete i forbindelse med krav om den tilbagetrædelse erklæring, hvor jyske bank tog pant i mit personlige tilgodehavende i virksomheder på ca 6 millioner. Mangler general kopi med underskrifter og dato - Da sagen er anlagt var jeg ikke klar over, at jyske bank har tilbage holdt oplysninger over for mig og mine advokater samt for ankenævn og over for retten Jeg beder og anmoder jyske banks igen om at udlever alle bilag i sagen. Fuldmagter mm alle bilag, som er påført min underskrift og dato og lagt i dato orden. Ønsker fuld aktindsigt i alt korspondance der er fortaget mellem mig og jyske bank. Og i alt korspondance mellem jyske bank og Nykredit Vedr. Bygge Projektforslag Opdateret oprettet budget 4 oktober 2008. Kl. 16.51:39 Vedr. Tilbud fra Nykredit 20-05-2008 På 4.328.000 kr. Til et mulig byggeri af 678 m2 på 1599 m2 byggegrund Budget dateret Jeg har flere gange anmodet om aktindsigt Du har tidligere skrævet 17-11-2015 at det var banken ikke forpligtet til. Jeg skal efter god skik regler for advokater, anmode jyske Banks advokater inden 10 dage om udlevering af alt Martial. Til sagen Dette for at kunne kontroller om jyske bank har tilbage holdt beviser, over for retten. Som at det bagved lægende lån 4.328.000 kr. I NYKREDT slet ikke er blevet optaget. om den rente bytte af 16-07-2008 på 4.328.000 kr. Med jyske bank til et lån på 4.328.000 kr. I Nykredit som det oplyste 10-09-2015 i retsforhold Er det samme godkendte aftalte ved telefon opkaldet 15-07-2008 en tidlig formiddag Som at Nykredit ikke har krævet at jyske Bank stiller sikkerhed på 4.328.000 kr over for Nykredit for et lån på 4.328.000 kr. I Nykredit - Såfremt jyske bank fortsat nægter at udlever aktindsigt, vil jeg bruge dette i retssagen, til at understøtte ved at dokumentere at jyske bank fortsat ønske at skjule forholdende som Eks den jeg har oplyst 28-12-2017 - Jeg skal anmode om fuld aktindsigt med bilag, også til den kredit på 1.800.000 kr. Der er valgt frem til beslutning eventuelt projektet blev endelig besluttet. Selv om udlevering af bilag kan have en krimineleserne virkning på jyske bank og / eller deres advokater, skal jeg alligevel anmode advokater udlever Alle bilag anmodes sendt til Carsten storbjerg søvej 5. 3100 Hornbæk Evt. Ring 40333400 Eventuelt kan bilag hentes i jyske Bank i Helsingør / Københavns området.

Med el leder som Anders Dam det efter hjælp til skattesnyd

skattesvindel sagen

Lovede at fremover ville driv en hæderlig bank foretning, var mere end Jyske Banks mægtige leder kunde holde

Uhæderligheden er for dybt indgroet i jyske bank, og ikke noget Anders Dam vil forsøge at lave om

Tager vi fejl er CEO Anders Dam velkommen til at ringe, vi vil gerne rette

Til retten Viborg

Vedr BS 99-698/2015

Storbjerg Erhverv ApS / Carsten Storbjerg

Mod

jyske Bank

Jeg skal venligst rette,
Da jeg ikke er så godt formulerede
Der er stadig ikke sket advokat skifte,

Thomas Sørensen fra rødstenen advokater udtræder.

Jeg står uden advokat, og har derfor ikke nogle advokat til at fører min sag.

Dette som følge af rødstenen advokater ikke har fremlagt nogle af de oplyste svig og falsk forhold jeg har anmodet.

Min advokat har valgt ikke at ville oplyse eller fremlægge nogle de forhold der giver en ændret sag mod jyske bank, hvorfor jeg må have en ny advokat.

Sagen som efter efterforskning / undersøgelse
nu handler mere om
Falsk Svig Udnyttelse og sikkert bedrageri af virksomheden.

Som påvirker mig privat, efter som jyske bank har misbrugt en fuldmagt hvilket også er grunden til der er søgt fri proces.

Retten er ved brev oplyst om dette.

Jeg har i den forbindelse fejlagtig oplyst at Peter Sørensen indtræder.

Dette er ikke korrekt skrævet.

Advokat Peter Sørensen har tilbudt at hjælper mig, med at finde og få sat indsat en ny advokat,

således jeg ikke privat, selv skal fører min sag om svig og falsk mod jyske bank.

Samt selv skrive processkriftet
at Lund Elmer Sandager i sagen, overfor retten har talt usandt

Eks Ved at fremhævet lån,
som værende et underliggende lån til en falsk rentebytte.
På trods af at det omtalte underlægende lån aldrig har eksisteret.

At Lund Elmer Sandager har fremlagt urigtige oplysninger i sagen og overfor retten, og
At der er tilbageholdt oplysninger overfor sagsøger, for at kunne skuffe i retsforhold, var sagsøger ikke bekendt med da sagen blev anlagt.

Jyske bank er ved brev 28-12-2017 oplyst om at sagen er ændret,
efter kunden har opdaget at jyske bank har lavet mandatsvig (svig) og dokument falsk (falsk) mod kunden.

Hertil har storbjerg erhverv ApS / Carsten storbjerg brug for en advokat der kan og vil lave et nyt proces skrift, der kan fører sagen således den gøres forståelig overfor retten.

Carsten har en ansøgning om frisproces liggende i ankenævnet som ønskes behandlet før sagen skal genopstarte.

Jeg bedre om at kontakten sker til Peter Sørensen,

med mig på cc alle mail

Frem til jeg får fundet en ny advokat der vil varetage mine interesser mod jyske bank i svig sagen.

Mvh Carsten Storbjerg
Søvej 5
3100 Hornbæk

40333400

Kopi
Peter

Kopi Lund Elmer Sandager

Ret.vib@domstol.dk
Mug@jyskebank.dk
Kbn@les.dk
Pb@les.dk
Peter_

KOPI AF MAIL SENDT TIL JYSKE BANK 11 januar 2018
——————————
Kopi af mail til Morten Ulrik Gade jyske bank sendt 11/1-2018
sendt Kl. 12.49

-emne-
Dialog ønskes vi skal finde en ny advokat i sagen mod jyske bank for svig og falsk
——

Hej jyske bank 11 januar 2018

Vedr BS 99-698/2015
Ændret sag og forhold.

Advokat Morten Ulrik Gade.
Jeg har afleveret kopi, dato 28-12-2017 lidt af sagen til jyske bank.

Har måske fejlagtig skrevet at Peter Sørensen indtræder som advokat, til vi får sat en ny advokat på sagen.

Du ved jeg staver dårligt og laver mange skrive fejl, så giver det ikke mening det jeg skrive står jeg til rådighed på 22227713

Jeg skal venligst lige korrigere,
Peter Sørensen indtræder ikke DIRÆKTE som advokat i sagen.

Men Peter er behjælpelig med at finde og indsætte en ny advokat,
der vil fører sagen i mod jyske bank som den herfra er fremlagt,

med blandt andet med de bilag jyske bank har modtaget kopi af sammen med brevet. 28-12

Du kan læse brev her, med lidt bilag i sagen.
https://facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1578953258806803

Vil du have nye kopier så sender jeg gerne dette.

Peter Sørensen har telf 30366055
Og varetager at jyske bank kan få dialog, Uden om mig
nu jyske bank har nægtet at svare mig, på noget af det jeg har spurgt om.

Jyske bank har ikke forklaret hvorfor banken ikke vil tale med mig, kun at banken ikke ønsker mine spørgsmål.

Jeg har forsøgt at få dialog og svar fra jyske bank frem til 25 maj 2016
Hvorefter jyske bank 31 maj frabad sig kontakt og spørgsmål fra mig.

Derfor de offenlige opråb for at få dialog på bla. www.banknyt.dk det er min dagbog
som du allerede er oplyst.

De offenlig opråb er dialog til jyske bank og for at få svar

hvis jyske Bank Intet galt har lavet ingen regler eller love overtrådt, og intet har at ville skjule

hvorfor tvinge jyske bank så deres kunder, til at gå rettens vej for at få svar. Ærlige svar på sine spørgsmål

Når Jyske bank ca 1 dec. 2017 skriver til rødstenen advokater
at jyske bank ikke ønsker at gennemgå sagen med bilag / forlige eller lukke sagen.

ER DETTE SÅ RIGTIGT FORSTÅET
Hvis der er noget jeg har misforstået så venligst forklare det uden vildledning.

Med brevet omkring 1 december 2017
forstår jeg at jyske bank ikke vil svare på noget af det, jeg har forsøgt at få jyske bank til at svare på,

og derfor som kunde, hverken kan få udleveret kopi af den låne aftale på 4.328.000 kr. i Nykredit, som jyske bank oplyser i retsforhold findes som et underlægende lån der byttes renter af.

Jeg kan heller ikke få beviser på at jeg har lavet en ny rente bytte af dette lån 16-07-2008 (såfremt lånet altså ikke er falsk.)

Jeg har så mange spørgsmål til jyske bank og forstår bare ikke at jyske bank vil være sig selv bekendt, og nægte at tale med mig.

Sagen er anlagt efter det vi viste i 2013 og i retten 2015

I dag ved at det over for retten fremlagte ikke var helt sandt

Men mener sagen nu er opklaret,
på trods at jyske bank gjorde alt banken kunne, for at jeg ikke måtte opdage, at jeg faktisk var udsat for mandatsvig og falsk og er blevet groft udnyttet som en malke ko.

Mene jeg skrev det i 2014 / 2015 til dig. Uden at kende til de skjulte forhold. Jeg var heller ikke helt rask den gang

Jeg formoder at jyske bank ikke på nogle måde vil medvirke til at bekræfte nogle af de fremlagte bilag, eller hjælpe mig med opklaring.

Så brevet 1 dec 2017 fra Lund Elmer Sandager
Forståes således at jyske bank ikke på nogle som helst måde, vil have dialog omkring sagen,

og min enste måde for dialog, at få svar på om jyske bank har taget af kassen til Eks.

Falsk lån
Falsk garanti

Flyttet gæld fra anden virksomhed til virksomheden der sagsøger jyske bank, ikke for dårlig rådgivning men nærmest for svindel.

Falsk aftale, skjult ved svig og kraftig manipulation og hjælp ved at sende usande oplysninger omkring låne forhold som DIRÆKTE var usande.

Osv

Enste måde at få svar
er at stille jyske bank de samme spørgsmål i retten, dette kan jyske bank ikke være bekendt.

Såfremt jeg har misforstået jyske Banks hensigter er at ville snyde bedrage mig,
bedes Peter Søren kontaktes.

Og jyske bank kan erkende ægtheden af min efterforskning

hvis jyske bank har overtrådt nogle love og regler kunne jyske bank jo bare undskylde

Er dette misforstået ?

Jeg har oplyst både til rødstenen og på havkatten at jeg ikke ønsker at se på jeres bestyrelses medlem advokat Philip Baruch, da han lyver for at skuffe i retsforhold.
Eller har jeg misforstået dette

har derfor forslået et møde med Nicolai Hansen således han og jeg kan gennem gå bilag for ægteheden, og måske allerhelst løse sagen i mindelighed.

Men uden dialog ingen løsning

Jeg forstår ikke at jyske Banks direktion og direktør nægter mig dialog og svar.

Jeg er stadig indstillet på dialog, men dette DIRÆKTE med jyske bank

Jyske bank skal jo bare komme med noget fornuftigt, så finder vi jo nok en løsning.

For helt ærlig,
vil i jyske bank VIRKLIG ikke gerne have vi sammen finder ud af denne lille sag.

Eller handler det om at jyske bank har flest penge, og kan betale deres advokater til at lyve og manipulere med bilag i retten. ?

Jeg har noteret vist 17 dec 2015 at du nægtede mig aktindsigt,
dette var inddirekte ved at skrive jyske bank ikke var forpligtet til at udlever aktindsigt. Se bilag i dagbogen

Jeg har ikke længer brug for aktindsigt, da min efterforskning er slut, uden hjælp fra jyske bank

Du er velkommen til at ringe til mig, eller Peter hvis du mener noget er forkert her eller noget andet sted, så det kan rettes

Håber på trods af jyske Banks mange lov overtrædelser stadig jyske bank vil tale med mig, eller Peter.

Jeg er faktisk bare en helt almindelig kunde der bare ønsker ærlighed og at kunne lægge denne her sag bag mig

Min familie har siden 6 måned 2009 været udsat for udsat for en falsk rente bytte. Kunne måske opdages 28/12-2009 men lå syg med hjerneblødning så nej det opdagede jeg ikke

Tal nu med os i familien
find en løsning vi alle kan være tilfreds med.

Og lad os se frem af.
22227713 Carsten
30366055 Peter

Og undskyld hvis jeg ikke forstår mine fremlagt bilag, og mine skriv

Mvh
Anne-Marie Skaarup
Carsten Skaarup
Søvej 5.
3100 Hornbæk
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk