Become a student in the Danish bank, Jyske bank we use Lundgrens and Lund Elmer Sandager lawyers when we cheat and deceive our clients, and we are good at it.

Read more at English and Russian

Se the SMS to LUNDGRENS here

For those of you who use Danish banks or Danish lawyers, such as Lundgren's lawyers.

Customer in the Danish banks, like Jyske Bank, you should read with here.

Warning against the Danish banks that use bribes.

Notice to you who has shares in Jyske Bank, follow the case. BS-402/2015-VIB

-

We have, as you may have read, informed the court that, on suspicion of corruption, we fired the Danish law partner Lundgren's lawyers in the case against Jyske Bank for fraud.

A simple and straightforward case, but unfortunately, after 44 months, has not been presented by a lawyer before the court.

Therefore, the Fraudulent Exposed Customer of the Danske Bank, JYSKE BANK, even submits their allegations against this Danish criminal bank.


You can help us, and tell us if we have not clearly and clearly told Lundgren's lawyers to present our fraud allegations to the court.

Read letters and see more on www.banknyt.dk

Bank News is a diary and is about fraud in Danish banks against the bank's customers.

?

Here we try to show and document to you that relying on the Danish lawyers Lundgrens can be associated with an unnecessary risk that you should not expose yourself to.

So before choosing the large Danish law firm Lundgren's lawyers in the Port of Tuborg

So read here how Lundgrens works, and counteract their own client, to help defendant Jyske Bank with the drawer in legal matters.

A link to text messages to Lundgrens can be found at www.banknyt.dk

!

We have previously used Dan Terkildsen Partner in Lundgrens, he would clearly comply with Jyske Bank's interests, and has withheld the client's claims and evidence before the court.

Dan Terkildsen's partner in Lundgren's lawyers has therefore been fired, on suspicion that Lundgrens has accepted bribes.

The mere suspicion that Jyske Bank Group management, probably the top management, with CEO Anders Christian Dam in the lead who, through the use of a "return commission", has in fact bribed Lundgren's lawyers to not present the client's claims against Jyske Bank for a million frauds, is now presented to the court.

!

Philip Baruch's partner in Lund Elmer Sandager Attorneys is facing the court, sharp distance from the board of Jyske Bank, should have bribed Lundgren's lawyers.

When reading text messages are between Carsten and Emil, ask yourself?

Why does Emi Lundgrens not respond to the client, and directly against the order, again submits a petition outside the client.

It feels like Jyske Bank, the bank also works only according to Jyske Bank's own interests.

And then tell if Lundgrens has counteracted their clients' interests, and instead helped, Jyske Bank towards their own client.

Til dig som bruger danske banker eller danske advokater, som Lundgrens advokater.

Kunde i de danske banker, som Jyske Bank, du bør læse med her.

Advarsel mod de danske banker, som bruger bestikkelse.

Medelse til dig som har aktier i Jyske Bank, følg sagen. BS-402/2015-VIB

Vi har som du måske har læst, meddelt retten, at vi grundet mistanke om korruption, fyret det danske advokatpartnerselskab Lundgrens advokater, i sagen mod Jyske Bank for svig.

En enkelt og ligetil sag, men som desværre efter 44 måneder ikke er blevet fremlagt af advokat for domstolen.

Derfor fremlæger den Bedrageri udsatte kunde i den Danske Bank, JYSKE BANK, selv deres påstande mod denne danske krimielle bank.

Du kan hjælpe os, og fortælle om vi ikke klart og tydeligt, har fortalt Lundgrens advokater, at de skal fremlægge vores svig påstande til retten.

Læs breve og se mere på www.banknyt.dk

Bank nyt er en dagbog og handler om svindel i danske banker mod bankens kunder.

?

Vi forsøger her at vise, og dokumentere over for dig, at stole på De danske advokater Lundgrens, kan være forbundet med en unødvendig risiko, som du ikke bør udsætte dig selv for.

Så inden du vælger det store Danske advokatkontor Lundgrens advokater i Tuborg Havn

Så læs her hvordan Lundgrens arbejder, og modarbejder deres egen klient, for at hjælpe sagsøgte Jyske Bank med skuffe i retsforhold.

Link til sms’er til Lundgrens findes på www.banknyt.dk

!

Vi har tidligere brugt Dan Terkildsen Partner i Lundgrens, han ville tydeligt efterkomme Jyske Banks interesser, og har tilbageholdt klientens påstande og beviser overfor retten.

Dan Terkildsens partner i Lundgrens advokater, er derfor blevet fyret, grundet mistanke om, Lundgrens har taget imod bestikkelse.

Alene mistanke om at Koncernledelsen i Jyske Bank, sandsynligvis ved den øverste Ledelse, med CEO Anders Christian Dam i spidsen, som ved brug af “returkommission” reelt har bestukket Lundgrens advokater, til ikke at fremlægge klientens påstande mod Jyske Bank for million svig, er nu fremlagt domstolen.

!

Philip Baruch partner i Lund Elmer Sandager Advokater tager overfor retten, skarpt afstand til bestyrelsen i Jyske Bank, skulle have bestukket Lundgrens advokater.

Når du læser Sms’er er mellem Carsten og Emil, så spørg dig selv ?

Hvorfor svare Emi Lundgrensl ikke klienten, og direkte mod ordre, igen fremlægger et processkrift uden om klienten.

Det føles som i Jyske Bank, der arbejder banken også kun efter Jyske Banks egne interesser.

Og så fortæl om Lundgrens har modarbejdet deres klienters interesser, og i stedet for har hjulpet, Jyske Bank mod deres egen klient.

Для тех из вас, кто использует датские банки или датских адвокатов, таких как адвокаты Лундгрена.

Клиент в датских банках, как Jyske Bank, вы должны прочитать здесь.

Предупреждение против датских банков, которые используют взятки.

Обратите внимание, что у вас есть акции в Jyske Bank, следите за делом. BS-402/2015-VIB

-

Мы, как вы, возможно, читали, сообщили суду, что по подозрению в коррупции мы уволили адвокатов датского юриста Лундгрена по делу против Jyske Bank за мошенничество.

Простое и понятное дело, но, к сожалению, по истечении 44 месяцев адвокат не был представлен в суд.

Таким образом, мошеннический разоблаченный клиент Danske Bank, JYSKE BANK, даже подает свои обвинения против этого датского криминального банка.


Вы можете помочь нам и сообщить нам, если мы не ясно и недвусмысленно сказали адвокатам Лундгрена представить наши обвинения в мошенничестве в суде.

Читайте письма и смотрите больше на www.banknyt.dk

«Новости банка» - это дневник, посвященный мошенничеству в датских банках против клиентов банка.

?

Здесь мы пытаемся показать и документально подтвердить, что использование датских адвокатов Lundgrens может быть связано с ненужным риском, которому вы не должны подвергаться.

Поэтому прежде чем выбирать крупную датскую юридическую фирму адвокаты Лундгрена в порту Туборг

Так что читайте здесь, как работает Лундгренс, и противодействуйте их собственному клиенту, чтобы помочь подсудимому Jyske Bank с выдвижным ящиком в юридических вопросах.

Ссылку на текстовые сообщения для Лундгренса можно найти на сайте www.banknyt.dk.

!

Ранее мы использовали Дана Теркилдсена Партнера в Лундгренсе, он четко соблюдал интересы Jyske Bank и отказался от претензий и доказательств клиента в суде.

Партнер Дана Теркилдсена по адвокатам Лундгрена был уволен по подозрению в том, что Лундгренс брал взятки.

Простое подозрение, что руководство Jyske Bank Group, вероятно, высшее руководство, во главе с генеральным директором Андерсом Кристианом Дамом, который с помощью «комиссии по возврату» фактически подкупил адвокатов Лундгрена, чтобы не предъявить претензии клиента к Jyske Bank за миллион мошенничества, теперь представлен на суд.

!

Партнер Филиппа Баруха в Lund Elmer Sandager Attorneys предстал перед судом, на большом расстоянии от совета директоров Jyske Bank, должен был подкупить адвокатов Лундгрена.

Когда читаешь текстовые сообщения между Карстеном и Эмилем, спрашиваешь себя?

Почему Эми Лундгренс не отвечает клиенту и прямо против заказа снова подает петицию за пределами клиента.

Похоже, Jyske Bank, банк также работает только в соответствии с собственными интересами Jyske Bank.

А потом скажите, что Лундгренс противодействовал интересам своих клиентов и вместо этого помог Jyske Bank по отношению к своим собственным клиентам.
Dlya tekh iz vas, kto ispol'zuyet datskiye banki ili datskikh advokatov, takikh kak advokaty Lundgrena.

Kliyent v datskikh bankakh, kak Jyske Bank, vy dolzhny prochitat' zdes'.

Preduprezhdeniye protiv datskikh bankov, kotoryye ispol'zuyut vzyatki.

Obratite vnimaniye, chto u vas yest' aktsii v Jyske Bank, sledite za delom. BS-402/2015-VIB

-

My, kak vy, vozmozhno, chitali, soobshchili sudu, chto po podozreniyu v korruptsii my uvolili advokatov datskogo yurista Lundgrena po delu protiv Jyske Bank za moshennichestvo.

Prostoye i ponyatnoye delo, no, k sozhaleniyu, po istechenii 44 mesyatsev advokat ne byl predstavlen v sud.

Takim obrazom, moshennicheskiy razoblachennyy kliyent Danske Bank, JYSKE BANK, dazhe podayet svoi obvineniya protiv etogo datskogo kriminal'nogo banka.


Vy mozhete pomoch' nam i soobshchit' nam, yesli my ne yasno i nedvusmyslenno skazali advokatam Lundgrena predstavit' nashi obvineniya v moshennichestve v sude.

Chitayte pis'ma i smotrite bol'she na www.banknyt.dk

«Novosti banka» - eto dnevnik, posvyashchennyy moshennichestvu v datskikh bankakh protiv kliyentov banka.

?

Zdes' my pytayemsya pokazat' i dokumental'no podtverdit', chto ispol'zovaniye datskikh advokatov Lundgrens mozhet byt' svyazano s nenuzhnym riskom, kotoromu vy ne dolzhny podvergat'sya.

Poetomu prezhde chem vybirat' krupnuyu datskuyu yuridicheskuyu firmu advokaty Lundgrena v portu Tuborg

Tak chto chitayte zdes', kak rabotayet Lundgrens, i protivodeystvuyte ikh sobstvennomu kliyentu, chtoby pomoch' podsudimomu Jyske Bank s vydvizhnym yashchikom v yuridicheskikh voprosakh.

Ssylku na tekstovyye soobshcheniya dlya Lundgrensa mozhno nayti na sayte www.banknyt.dk.

!

Raneye my ispol'zovali Dana Terkildsena Partnera v Lundgrense, on chetko soblyudal interesy Jyske Bank i otkazalsya ot pretenziy i dokazatel'stv kliyenta v sude.

Partner Dana Terkildsena po advokatam Lundgrena byl uvolen po podozreniyu v tom, chto Lundgrens bral vzyatki.

Prostoye podozreniye, chto rukovodstvo Jyske Bank Group, veroyatno, vyssheye rukovodstvo, vo glave s general'nym direktorom Andersom Kristianom Damom, kotoryy s pomoshch'yu «komissii po vozvratu» fakticheski podkupil advokatov Lundgrena, chtoby ne pred"yavit' pretenzii kliyenta k Jyske Bank za million moshennichestva, teper' predstavlen na sud.

!

Partner Filippa Barukha v Lund Elmer Sandager Attorneys predstal pered sudom, na bol'shom rasstoyanii ot soveta direktorov Jyske Bank, dolzhen byl podkupit' advokatov Lundgrena.

Kogda chitayesh' tekstovyye soobshcheniya mezhdu Karstenom i Emilem, sprashivayesh' sebya?

Pochemu Emi Lundgrens ne otvechayet kliyentu i pryamo protiv zakaza snova podayet petitsiyu za predelami kliyenta.

Pokhozhe, Jyske Bank, bank takzhe rabotayet tol'ko v sootvetstvii s sobstvennymi interesami Jyske Bank.

A potom skazhite, chto Lundgrens protivodeystvoval interesam svoikh kliyentov i vmesto etogo pomog Jyske Bank po otnosheniyu k svoim sobstvennym kliyentam.

Why is the Danish state not intervening?

the Financial Supervisory Authority, the Ministry of Finance, the Ministry of Justice, the police, the Ministry of State, the Parliament.

Everyone knows very well that Jyske bank is doing Fraud here.

But ok if Denmark wants to allow Danish banks to make money laundering, fraud, and which now also seemed to be about bribery, to keep the case out of court.

We ask you what do you think this looks like?
Has Jyske bank bribed the client's lawyer Lundgrens, in this way to disappoint in legal matters?

The client does not give up, even after probably 2 corrupt law firms, Jyske bank's customer has changed lawyer at the beginning of November, for good time since 2015.

The second time must be the course of happiness, we hope that Jutland's bank will come to an understanding soon.

And say sorry, we have not shown that there were any small problems.Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk