Velkommen KOPI AF BREV TIL POLITIET med lidt billeder

Er du blevet bedraget & snydt af din skruppelløse bank rådgiver

TRYK Stoler du på jyske bank eller er du blevet klog af skade

Akut elektriker vagt udkald El vagten ses® 40 33 34 00 hjælp
Håndværkervagt 80 20 20 80 el vagt services elvagten.dk

Velkommen til landsdækkende el og vvs vagt, håndværker døgnvagten.

Skadeservice / Håndværker vagten services telefon 40 33 34 00

Også helt almindelig håndværks dag arbejder udføres. Ring trygt 80 20 20 80

 


Hov Hov mon ikke det er at gå over stregen det her,

Jyske Bank i Aalborg modtog fredag morgen en bombetrussel

 

AALBORG: Jyske Bank i Aalborg modtog fredag morgen en bombetrussel – de fire banker i Aalborg er nu evakueret, og politiet er massivt til stede.

Det oplyser vagtchef Per Vagn Nielsen, Nordjyllands Politi.

Det var Jyske Bank på Nytorv, der modtog bombetrussel i form af et brev fra en anonym afsender. I brevet var bombetruslen ikke rettet specifikt mod den ene afdeling, men mod Jyske Bank i Aalborg, og derfor har politiet valgt at evakuere og afspærre samtlige afdelinger, fortæller vagtchefen.

– Vi tager truslen meget alvorlig, og vi har sat ekstra patruljer ind, siger Per Vagn Nielsen.

Her må der være en person der er mere end blåt sur på jyske bank, her skal det anbefales at skrive og dele sine meninger, uanset hvad jyske bank har lavet.

politiet starter vel med at at undersøge de 8.500 kunder der mistede deres formue

Logo Jyske Bank

Bliv kunde i jyske bank


REKLAME INDSÆTTES GERNE.

8.500 kunder blev snydt i Jyske Bank de fik 0 kr. og en prøv igen

 


Hallo stop med at true med bomber og andet
Det er irriterende for alle kunder der gerne vil benytte banken

Skriv det er måden at få sin utilfredshed ud, og så stævn Jyske Bank.
stil spørgsmål:

Jyske-Bank-BOXEN-02_af-Tony-Broechner

Skriv åbent selv om Jyske bank er ligeglade med os der gider skrive

Nu gider vi heller ikke skriver og tager sagen gennem retten, ÅBENHED ÆRLIGHED SANDHED

Skriv hvad du mener og føler isatedet for at lave sådan noget dumt som en bombe trussel.
Vi har prøvet at råbe Jyske bank op i årvis men banken ønsker ikke dialog.


HAR LIVSFORSIKRING

Her er et eksempel.

Økonomisk Kriminalitet Politigården 1567 København V Journal nr. 0100-83966-00085-16

Brevet er neden under.
Findes der retfærdighed, det er bevist at på gernings tidspunktet fandtes intet lån.
Nykredit bekræfter 18/10 2016 udnyttelsen af falsk lån

Til Københavns Politi 16/10 2016

Økonomisk Kriminalitet
Politigården
1567 København V

Journal nr. 0100-83966-00085-16
Sags behandler 31165

Att Seniorananklager Boye Pedersen.
CC kopi Statsadvokaten I København

Kampmannsgade 1. 1604 København K

I forbindelse med den afleverede anmeldelse af Jyske Bank, for Bedrageri m.m.
har De vurderet at der ikke er grund til efterforskning.

Efterforskning af fidusbanken

 

Deres afgørelse er modtaget 20/9 2016 og truffet ud fra § 749. stk.1
(Politiet afviser en indgivet anmeldelse, hvis der ikke findes grundlag for at indlede efterforskning.)

Vi er ikke enige i deres grund til afvisning. Og indgiver hermed klage.

Vi har grund til at formode at sagen er stærk nok til at kunne give Jyske Bank mindst en Bøde.

Sagen er gennemgået af både Advokat Peter Sørensen og Carsten Storbjerg, der ikke er i tvivl om at straffeloven er blevet overtrådt, på flere punkter.

Vi skal derfor venligst indgive klage over deres afgørelse,
og anmode Politiet se vedlagte beviser igennem, samt afhører Carsten, og gennemgå bilag sagen i sagen.

Et møde hvor Peter Søren og Carsten kan gennemgå anklagen, kan give en bedre forståelse for sagens faktiske omstændigheder.

Sagen er yderst kompleks, og det har været nærmest umuligt at skaffe beviser til sagen, idet både Jyske Bank og Nykredit ikke har villet udlever bilag.

Bilag som kunne hjælpe med en opklaring, er blevet tilbageholdt.

Såfremt Politiet efter et møde, hvor vi sammen kan gennemgå bevis materialet, stadig er af den opfattelse, at Jyske Bank intet ulovligt har fortaget sig, og sagen ikke giver anledning til efterforskning.
Vil dette være et signal, til Jyske Bank, og alle andre om hvad der måtte være tilladt.

Altså er det tilladt, eller i hvert fald IKKE ULOVLIGT:
det handler om anmeldelsen.

Dialog mellem Jensen og Holm

Politiet vil ikke undersøge Jyske Bank, og godkender bedrageri, det må jyske bank godt

 

HOLM. Nu må De holde op og passe Deres arbejde. Hvis de absolut skal opklare forbrydelser, må det ske i Deres fritid.

Hvis de absolut skal opklare forbrydelser, må det ske i Deres fritid.

 

1.
at hæve fra en konto med betroet midler, for at betale egne provisioner m.m. uden aftale.

2.
at hæve Provision for et lån der ikke er hjemtaget. Bilag 113.

3.
at hæve Tinglysnings gebyr for et lån der ikke er hjemtaget. Bilag 113.

4.
at hæve Provision til garantier som ikke er stillet. Bilag 109.

5.
at bruge en fuldmagt, udover dens begrænsning. Bilag 149.102. eks. til tinglyse gæld som ikke findes.

6.
at en bank kan stille en garanti på et påforhåndslån, i Nykredit, og med provisionen på 3.5 % af garantien, når gælden er blevet nedbragt, med op mod 500.000 kr. nægter banken så at nedsætte garantien til den faktiske gæld. Nykredit har intet på at Jyske bank skulle have henvendt sig, og heller ikke noget på at der skulle gå 175 dage før Jyske Bank telefonist nægtede at nedsætte garantien til den faktiske gæld. Bilag 43. Bilag 71.

GULD TIL JYSKE BANK

7.
at ved penge udlån, kræve lånet nedbragt væsentligt, og derefter at fortsætte med at hæve renter af det fulde beløb, også det som lånet er krævet nedbragt med. Bilag 73.

8.
at en bank tvinger et en til at sælge en grund, og derefter nægter at modtage provenuet, nægter at oprette en deponerings konto. Bilag 73. Bilag 141.

9.
at tilbageholde oplysninger, og give kunde forkerte oplysninger om hvilket lån han har, Bilag 35. 36. på spørgsmålet i Bilag 149.117. giver direkte forkerte svar. Bilag 149.134.

10.
at give en kunde direkte forkerte oplysninger, for at lyve et lån som hjemtaget. Bilag 31. for at enten undlade at svare eller at bevise lånet over kunden.

11.
at dække over om et lån måtte være hjemtaget, ved bare at oplyse at man ikke kan se det, og så at nægte at bekræfte det. Bilag 31.A (NYT Bilag 31. med tekst 11/10 2016)

12.
at lade aftaler forsvinde, og blive helt væk Bilag 149.132. Bilag 59. og Bilag 60. er væk

13.
at lade en aftale som er lukket, erstatte med en ny aftale uden den er blevet godkendt, for så at sige bilaget bare er ombyttet, og derefter holde tæt med at en godkendt aftale er lukket og tilbage holde bilaget. Bilag 60. Bilag 59. Bilag 37. og Bilag 70. org. side 6 samt Bilag 149.128 Org. Side 11.

14.
at man godt kan bruge den samme byggekonto (byggekredit) i en bank, både samtids og overlappende, til flere forskellige virksomheder. Bilag 110. og Bilag 111.

15.
at en bank godt må godkende budgetter, en bank ved aldrig kan holde. Bilag 100 S.2 Bilag 11. Bilag 39. og Bilag 64.

16.
at det er lovligt efter at have skabt et afhængigheds forhold, at tage overpant, på 100 %

17.
at en bank på spørgsmålet om hvem der har indsat kr. 1.000.000 på sin konto, oplyser at det kan de ikke kan hjælpe med, det er bare ikke pænt specialet, når man får sporet beløbet til, at det er Jyske bank der har indsat beløbet. Bilag 138. Bilag 93. Bilag 94.

18.
at en bankansat fortæller fortrolige oplysninger om anden kunde, og derefter ignorer alle henvendelser.
Bilag 71. Bilag 83. Bilag 84. måske ikke ulovligt, men er vel næppe god skik, for en bank virksomhed.

 


Når kunde røver bank

Jyske bank betyder meget for Dansk økonomi, og derfor skal Banken ikke overholde loven.


Der er i anmeldelsen mange forhold, som gør sig gældende.

Vi har forsøgt at tale med Jyske Bank. og bede om akt indsigt,
således vi selv kunne efterforske, dette har både Nykredit og Jyske Bank modsat sig.

Nykredit har dog, oplyst at de gerne ville udlever de oplysninger det ud bedes,
problemet er bare at det er Jyske bank alene som har stået for alt, omkring lånetilbud,

således har Nykredit oplyst ikke at kende til meget at det som Jyske bank lavet.

Nykredit har Nægtet at underskrive Bilag 31.A

(medsendes Bilag 31 med tekst 11/10 2016)
under henvisning at Nykredit ikke vil lever skyts mod Jyske Bank,
dog oplyser Nykredit at de ikke kender til, hvis der skulle eksistere noget hjemtaget lån på 4.328.000 kr.

Nykredit kan ikke se der er hjemtaget noget lån på kr. 4.328.000 kr. og tidslinje og bilag gør det også umuligt.
Nykredit vil gerne sige at lånet Bilag 31. 100 % aldrig er udbetalt.

Alene derfor kan Bilag 35. og Bilag 36 være en tydelig angivelse at lånet ikke er hjemtaget,
samt at Jyske Bank ikke har talt sandt.

Jyske Bank har kun en gang, besvarede henvendelser om ønsket aktindsigt
som der er tilsendt banken siden 2013,

dette har banken første gang svarede på 17/11 2015 Bilag 89.
med ordene at det er Banken ikke forpligtet til.

Det vigtigt at vide, om de angivende forhold er tilladt og dermed lovlige,
således vi alle ved at loven er lige for alle, altså samme regler gælder for alle.

vi kan ikke forstå at Jyske Bank måske gerne må gøre, det som vi har anmeldt for,

såfremt, Politiet stadig holder på at retsplejelovens 749, stk 1,
finder anvendelse på samtlige forhold, kan det så ikke begrundes.

eller er det af nationale hensyn ikke rejses tiltale mod banken,
vi tænker at politiet har talt med Jyske Bank`s advokat,

og bestyrelses medlem Philip Baruch, lige før, at Politiet skriver til min advokat i sagen,
at de ikke mener Jyske Bank har lavet noget som kan fører til straf.

Det virker påfaldende, at Philip Baruch skriver samtid, at han tager anmeldelsen med sindsro i Bilag 149.134. 31/5 2016

Jyske Bank overholder alle lover og regler og laver jyske bank fejl så retter banken op.

 

At forstå således: sker der ikke sigtelse i de beviste forhold,
Vil det være en anerkendelse fra Politiet, at alle forhold jyske Bank er anmeldt for,
er fuldt lovlige,
og at andre gerne må gøre det samme.

om Politiet, så bare vælger at give Jyske Bank en bøde på 1,00 kr.
det vil vise at banken har gjort noget forkert.

Det som Jyske Bank, har lavet:
Fremlægger lidt klarhed neden under, med tidslinie på hvad der er sket.

Politiet anmodes venligst som et minimum, at lave en efterforskning,
der kan kaste lys over sagen, således den lille mands retsbevidsthed ikke krænkes,
kun fordi vi her har anmeldt Danmarks 3 største Bank.


Nykredit vil ikke underskrive på dette rette bilag 31, ville ikke lever skyts mod Jyske bank sage Mette Egholm Nielsen

Hvad er der sket:

Jyske Bank har løjet et lånetilbud Bilag 31. fra Nykredit som værende hjemtaget,
bilaget er vigtigt for Jyske Bank, at lade anmelder til at tro, skulle være hjemtaget,

ellers kan der ikke være tale om noget underlæggende lån til en Rentesikring Bilag 37.

Bilag 37. er en rente sikring på 4.328.000 kr.

En rentesikring på 4.328.000 kr. som Jyske Bank i svarskriftet. 10/2 2015 ved Bilag 70. (de rigtig side tal. 6.) selv oplyser,

at rente swappen er indgået 15/7 2008 og sendt 16/7 2008.

Samme Bilag 70. side 5. her gør Bankens Advokat, det tydeligt at (Rente sikringen) swappen, skal sikker det underlæggende realkreditlån, (det er bilag 31. som der menes)

Dette kan også dokumenteres ved flere bilag som Bilag 40. og Bilag 149.105. flere sider.
Jyske Bank har ikke selv udleveret noget om hvad swap er.

Men er flere steder omtalt fra Jyske banks advokater. som det underlæggende lån.

Der kan ikke være tvivl at Jyske Bank, vil have, at Carsten har hjemtaget låne tilbudet Bilag 31. selv om Jyske Bank lyver om dette, og har løget om det siden 2008 eller lige efter.

Det er derfor alt afgørende for Jyske Bank, at forvirrer Carsten, dels mens han er syg,
til at tro han har hjemtaget, lånetilbudet på de 4.328.000 kr. Bilag 31. fra 20/5 2008

Jyske Bank er så venlige at sende en oplysning, 19/2 2010 Bilag 35.
hvor Jyske Bank oplyser at Carsten har lånet,


Mr Bean

bemærk at Carsten er ret syg på dette tidspunkt, og det kan bekræftes af både Carsten Læge og Sygehus hvor Carsten blev hasteindlagt akut 2 gange.

Carsten er lidt mere rask i 2012, men kan ikke rigtigt få de forskellige tal, til at stemme, han har fået forkerte oplysninger.

Carsten rettet henvendelse til Jyske Bank, som er så venlige at oplyse, Bilag 36. 9/1 2012 at Carsten har lagt lånet Bilag 31. om, dette kræver dog stadig at det har været hjemtaget.

Carsten har forgæves forsøgt at få klarlagt om Jyske Bank har løget over for Carsten omkring at dette lån Bilag 31. skulle være blevet hjemtaget.

Carsten har ikke som politiet beføjelser til at kræve en kopi (bevis) at der er sket en hjemtagelsen af lånetilbudet Bilag 31. men har gjort hvad han kunne, for at få beviser at det påstået Nykredit lånetilbud Bilag 31. IKKE er hjemtaget som Jyske Bank påstår.

Carsten har prøvet på alle måder at undersøge, om han har haft dette lån Bilag 31. som Jyske Bank bruger, til at få en uberettet vinding, der giver Carsten et tab.


en underlig fisk

Ret vigtigt at huske:
sagen er så omfattende og uden at Carsten ikke sidder overfor en efterforsker og gennemgå det meget omfattende materiale, er det heller ikke sikkert at Politiet kan forstå de mange forhold.

det virkeligt svært at forstå, derfor står Carsten til rådighed.

Carsten har ikke så mange penge, som Jyske Bank har til store advokatvirksomheder, og har da også selv både fundet forhold, og opdaget være udsat for bedrageri.

At Carsten hverken kan skrive eller stave, bør ikke gøre at Politiet ikke vil tage anmeldelsen seriøs.

Det skal også sammenholdes med de fakta, at Jyske Bank tvang Bilag 73. Carsten til at nedbringe lånet Bilag 31. (som så faktisk er lånetilbudet Bilag 11.)

Tilbudet Bilag 31. som er oplyst 9/1 2012 af Jyske Bank, til at være omlagt Bilag 36.
og som skulle høre til den påstået swap Bilag 37.

På denne måde, har Jyske Bank sikrede sig en rente indtægt af op mod 2.000.000 kr. i 15 år. af alle de penge som Jyske Bank, selv har krævet nedbragt på et underlæggende lån til swappen. Uanset hvilket lån det måtte være:
Jyske Bank som nægter over en 3 års periode at modtaget Provenuet efter tvangssalget. Bilag 73.

Jyske Bank gør sig først skyldig i bedrageri, på det tidspunkt, hvor Jyske bank lader det såkaldte underlæggende lån Bilag 31. som skulle være omlagt til Bilag 11. nedbringe

Lånet skulle være til swappen Bilag 60. 15/7 2008
som Jyske Bank har lavet en ny swap til Bilag 37. 16/7 2008

på den måde at nedbringe, et lån der skulle høre til en swap. uden at lade swappen følge med ned.

Jyske Bank har nægtet at have noget med tvangs salget at gøre, Bilag 73.

Dette for at Jyske Bank kunne fortsætte med at hæve renter fra Carstens konto på det afdrag som Jyske Bank netop selv krævede nedbragt, ved at forlange grunden Bybjergvej 45 tvangssolgt.

Bilag 73. beviser klart at Jyske Bank har krævet grunden solgt, Bilag 108. viser at Jyske bank selv er anmelder og har lade Nykredit få en pant som 1 panthaver.

IMG_3530

At Jyske Bank som her. Bilag 83. 5/9 2013 benægter at have givet Nykredit Pant i ejendommen, forstår Carsten intet af.

Når man ser Bilag 108. må det være et klart bevis på, at det er Jyske Bank, der har givet Nykredit Oprykkende Pant for 4.328.000 kr. og dette lån Bilag 31. er jo ikke hjemtaget.

Nykredit oplyste klart 11/10 2016 at det alene var Jyske Bank som stod for alle dokumenter, omkring lånetilbud 1 og låne tilbud 2 tinglyser pant osv.

Carsten anmoder om gennemgå Bilagene 73. med politiet, således politiet kan forstå at det, alene er Jyske Bank der har tvunget salget, af Bybjergvej 45, og på den måde kræve lånet i Nykredit blev nedbragt.

Vi taler om lånetilbudet Bilag 11. fra 20/5 2009 som jeg hjemtager 6/7 2009
Jyske Bank lader som om at Lånetilbud Bilag 31. er blevet omlagt til Bilag 11. hvilket er tydeligt i Bilag 35. 36.

Nykredit har bekræftet 11/10 2016. at Nykredit ikke har krævet grunden Bybjergvej 45 tvangs solgt, hvilket der er indskrevet i referat fra samme dag,

dette referat kan sendes, Nykredit, har ikke selv sendt noget, man har også fået referatet.


Carsten opdager først i 2016 at der er noget der ikke stemmer,
dette er grundet at Jyske Bank i deres svarskrift 10/9 2015 har indsat en anden swap aftale Bilag 60, som er fra 15/7 2008 beløbet er det samme, men det har en andet nummer.

Carsten beder derfor hans advokat spørger, Jyske Bank ved Philip Baruch, hvad dette er for noget, hertil svare Jyske Bank 2/2 2016 Bilag 149.128 S.3 (Org. Side 11) at de bare har bare har ombyttet Bilag 60. med Bilag 37.

Jyske bank holder stadig tæt med Bilag 59.

vi henviser til Bilag 149.127. 9/6 2014 fra sagen i ankenævnet 328/2013
I øvrigt på side 6.

Her Skriver Morten Ulrik Gade, Jyske Bank helt tydeligt og klart bekræfter, hele 6 gange i sit skriv, at der kun er en swap.

Nu er det Pludselig 2 og den ene er blevet lukket, men fremgår ikke i årsopgørelsen. Bilag 149.132. fra 31/12 2008 at Swappen Bilag 60. er lukket 30/12 2008

Bilag 37 er lavet 16/7 2008 af Jyske Bank selv, Carsten har ikke godkendt en ny rente sikring / swap aftale.

Jyske bank påstår i Bilag 70. side 5. at det er den aftale, banken har indgået med Carsten 15/7 2008 til tilbudet Bilag 31. af 20/5 2008 (men som først er lavet 16/7 2008) sendt dagen efter.

Bilag 60. som nu er kommet frem, dette er den faktiske aftale, som Carsten har godkendt telefonisk 15/7 2008 dette er sket ved at Jyske Bank ringer Carsten op det er 15/7 2008, og ønsker at Carsten rente sikker tilbudet

Bilag 31. da renten som banken oplyser, kan stige, men siger også at de jo ikke ved det.

BILAG 60. er klart en aftale Carsten har godkendt, til Bilag 31.

sure kunder i jyske bank

Jyske Bank indrømmer først 2/2 2016, at have ombyttet aftalen som Carsten godkendte 15/7 2008 således at Bilag 60 nu er byttet om til Bilag 37.

Hvor meget Jyske Bank har udnyttet at Carsten har været syg kan der kun gisnes om.

Når man kikker på den års opgørelse Jyske Bank, har fremlagt, Bilag 149.132. er det tydeligt. at den faktiske godkendte rente sikring

Bilag 60. til tilbudet Bilag 31. er fjernet, en indgået aftale Bilag 60. er fjernet således den ikke kan opdages at være lukket Bilag 59.

Carsten får fremskaffet Bilag 59. hvilket bilag Jyske Bank ikke har ønsket at oplyse noget om, dette dokument beviser klart, at aftale Bilag 60. er lukket, 30/12 2008

Der findes ingen nye aftaler, Carsten har kun indgået en 1. aftale 15/7 2008 Bilag 60.

Carsten har flere gange anmodet Jyske Bank, om at bevis,
at han nu også har godkendt den aftale Bilag 37. som Jyske Bank påstår bare er ombyttet, fra Bilag 60.

men får ingen svar. på eks. Bilag 149.108. 27/4 2016

Finans tilsynet §

Den nye aftale lavet 16/7 2008 Bilag 37. og er til Bilag 31. tilbudet fra 20/5 2008

Denne swap Bilag 37. er på ingen måde godkendt, og tilbudet Bilag 31. til swappen af 16/7 2008

Tilbudet er ikke hjemtaget, selv om Jyske Bank har planlagt at lyve om det i de 20 år de har planlagt at fastholde Carsten til et falsk lån.

Begge disse Bilag 37. og Bilag 31. er centrale,

der findes ikke nogen aftaler på at Carsten har godkendt eller hjemtaget de lån / aftale.

Jyske Bank har på utallige henvendelser, ikke ville bekræfte eller bevise at Carsten har godkendt Bilag 37. eller Hjemtaget Bilag 31.

Er tilbudet ikke hjemtaget må der være tale om bedrageri eller andet.

Først i februar 2016 fornemmer, Carsten at Jyske Bank vist ikke har fortalt sandheden omkring bilag 31.

Falsk og forfalskning aftaleloven.

Carsten retter derfor henvendelse til Nykredit i brev 7/2 2016 Bilag 28. og spørger, om han har haft flere lån end det han har nu.

Carsten beder direkte Nykredit bekræfte om der har været flere lån, end det han har nu.

Nykredit besvarer ikke spørgsmålet, men skiver Bilag 29. 8/2 2016 i stedet.
Du har det ene lån du får en opgørelse på hvert år.

Carsten har rettet henvendelse til Jyske Bank, mange gange for at få dem, til at bevise at Carsten både har hjemtaget og fået udbetalt det låne tilbud, Bilag 31. som Jyske Bank febrilsk påstår,

der er flere breve end der er fremlagt som bilag i anmeldelsen.

Som i eks. Bilag 149.107. 21/4 2016 en af mange henvendelser til Jyske Bank, hvor Carsten en af mange gange, beder Jyske Bank bevise at Bilag 31. er hjemtaget.

Jyske Bank vil ikke besvare nogen breve, omkring at skulle bevise tilbudet Bilag 31. er hjemtaget.

Ej heller bevise at Carsten har indgået en ny aftale som Bilag 37. der hænger sammen med Bilag 31. det er nødvendige at have et underlæggende lån, for en swap aftale, ellers er man spekulant, hvilket jyske bank ikke har antydet,

jyske bank skriver selv i Bilag 134. side 1. fra 2010 at Carsten ønsker
FAST YDELSE OG HØJ SIKKERHED, er bilag 60 overhoved dette. ?

Fjern problemet, den går ikke

Når man er desperat, og ingen hjælp får, prøver man alt.

Derfor tilbyder Carsten sidste Bestyrelsen og Direktøren Anders Dam i Jyske Bank at ville betale, for at få Jyske Bank til at bevise at Lånetilbudet fra Nykredit Bilag 31. overhoved skulle være hjemtaget.

Jyske Bank bliver tilbudt at kunne få et gebyr på 250.000 kr. Bilag. 149.117 side 1
for at give Carsten bevis for at Banken ikke lyver, Bilag 31. som Hjemtaget,
samt at Bevise at Carsten har godkendt Bilag 37. som er en HELT ny aftale.

Dette bekræftes i Bilag 149.121. mail af 24/5 2016 med flere.
Her gøres det også klart at fuldmagten, er misbrugt. (Bilag 123. Er en rettet fundmagt)
Bilaget er =BILAG 149.102

Der gives 10/7 2008 fuldmagt til transport og håndpant i prioreteringsprovenu på 4.328.000 kr. denne er kun hvis tilbudet Bilag 31. ønskes og bliver hjemtaget.
dette bilag 149.102. er ikke nogle hjemtagelse anmodning.

Jyske Bank misbruger Fuldmagten Bilag 149.102.
den 16/4 2009 Bilag 113. ved at tinglyse pant til Nykredit på 4.328.000 kr.

Jyske Bank hæver nu uberettet på Carstens konto 66.400 kr. for tinglysning af Bilag 31.
Et lån der ikke findes.

18-10-2016 Skriver Nykredit og bekrafter første gang, der har ikke været noget lån på 4.328.000 kr.

Carsten er ikke engang i besiddelse af det tilbud han sener vælger, at hjemtage 6/7 2009
Jyske Bank misbruger igen Fuldmagten Bilag 149.102.

den 16/4 2009 Bilag 113. for at formidle Lånet i Nykredit Bilag 31. på de 4.328.000 kr.
Jyske Bank hæver uberettet på Carstens konto 23.517.36 kr. for lave låne formidling til Nykredit på de 4.328.000 kr.

DER ER IKKE NOGET LÅN. INTET AT FORMIDLE.

Jyske Bank misbruger også Fuldmagten Bilag 149.102.
den 16/4 2009 Bilag 109. for at lave en påforhåndslånsgaranti på 4.328.000 kr.
overfor Nykredit i forbindelse med det påstået hjemtaget Lån Bilag 31. (tilbudet)


Jyske bank Schweiz

VI ANMODER POLITIET AT UNDERSØGE
OM DER FINDES NOGET HJEMTAGET LÅN PÅ 4.328.000 KR.
FRA NYKREDIT IFØLGE TILBUDET BILAG 31.

VEL OG SAGT MED CARSTENS UNDERSKRIFT.

POLITIET ANMODES OM AT KONTAKTE JYSKE BANK, OG BEDE
BANKEN BEVISE AT CARSTEN. HAR HJEMTAGET TLBUDET BILAG 31.

SAMT BEVISE AT CARSTEN EFTERFØLGENDE HAR OMLAGT LÅNET
SOM JYSKE BANK PÅSTÅR I Bilag 35. og Bilag 36.

PÅ SAMME MÅDE BEDER VI POLITIET AFHØRER JYSKE BANK

Jyske Bank skaber 2000 selskaber for at undgå skat

FOR AT FÅ BEVIS at CARSTEN HAR GODKENDT BILAG 37.
ELLER BILAG 60. OG BILAG 59. ER BLEVET BORTSKAFFET.

PÅ SAMME MÅDE ANMODES POLITIET OM AT RETTE HENVENDELSE TIL NYKREDIT
OG FÅ UDLEVERET KOPI AF BILAG 31. OG HJEMTAGELSES ANMODNING MED CARSTENS UNDERSKRIFT.

SAMT BILAG FRA NYKREDIT AT LÅNET ER HJEMTAGET.

 

Jyske bank føj lukker i

ER LÅNET PÅ 4.328.000 KR. IKKE HJEMTAGET.
SÅ BEKRAFTE AT JYSKE BANKS PÅSTÅET HJEMTAGELSE
AF BILAG 31. IKKE STEMMER MED NYKREDITS OPLYSNINGER.
AT BILAG 31. ALDRIG ER HJEMTAGET

Nykredit har 11/10 2016 Nægtet at underskrive Bilag 31.A (nyt Bilag) at Låne tilbudet fra 20/5 2008 Bilag 31. ikke er blevet Hjemtaget.

Nykredit Vil 11/10 2016 dog gerne bekræfte.

At der ikke er udbetalt noget lån fra Nykredit til Carsten (selvfølge virksomheden)
før første gang 3/7 2009,

denne dato er hvor Nykredit overfører det hjemtagne lånetilbud fra Bilag 11. beløbet overføres til Jyske bank.

Jyske Bank indsætter 6/7 2009. låneprovenuet fra tilbudet Bilag 11. 4.270.525 kr.
Bilag 39. fra hjemtagelsen.

Som svar på Bilag 149.121. 24/5 2016, en af mange henvendelser, beder Carsten Jyske Bank om bevis på at Bilag 31. er hjemtaget, og så derefter være blevet omlagt. som Jyske Bank påstår Bilag 35. og Bilag 36.

Philip Baruch besvare denne henvendelse, 31/5 2016 Bilag 149.134.
og oplyser svaret, at lånet fra Bilag 31. som er hjemtaget og udbetalt.

Rødhætte-4


Han skriver
At Carsten har tilbudt diverse beløb for udlevering af materiale i sagen.

Det er rigtigt at Carsten har tilbudt beløb, med har skrevet at det er gebyr. Carsten sluttede med at tilbyde Bestyrelsen og Anders Dam at de kunne tage et gebyr på 250.000 kr. for at bevise lånet Bilag 31. som hjemtaget, og at bevise at Bilag 37. var godkendt.

Det står også tydeligt i Bilag 149.117. 25/5 2016

Philip Baruch skriver vider 31/5 2016 Bilag 149.134. som svar på Bilag 149.117.

Får kryptisk indsat et svar som ikke er svar på det spørgsmål der er fremsat, men opkræver da heller ikke 250.000 kr. i gebyr for et svar.

Besvarelsen er: At Ejerskifte lånet blev hjemtaget i 2009 og provenu 4.270.525 kr. blev indsat på konto 5050-1414093 6/7 2009, hvilket jo svare til tilbudet Bilag 11.

(man skal være vågen når man får forkerte svar på spørgsmål, der er for at forvirrer en.)
Der er således ikke hjemtaget noget lån på 4.328.000 kr.

Jyske Bank gør bare alt for at det ikke må opdages.

jyske bank 2

Bilag 38. som bekræfter at lånetilbudet Bilag 11. ønskes dette er 4.300.000 kr.
Hvilket er det lån som Philip Baruch skriver 31/5 2016, er hjemtaget 6/7 2009, selv om spørgsmålet var et andet, så svaret først blev misforstået.

Nykredit viser 11/10 2016 Carsten en garanti, hvor Jyske Bank overfor Nykredit 28/5 2009 har stillet garanti på 4.300.000 kr. som sikkerhed for et lån, dette lån har intet med tilbudet på de 4.328.000 kr. at gøre.

Afventer pt. en kopi af den sikkerhedsstillelse, som Jyske Bank har lavet 28/5 2009 på de. 4.300.000 kr. til

Nykredit, kan efter sendes, så snart den modtages.

Nykredit oplyser også 11/10 2016 at der ikke findes andre garantier over for Nykredit.

Nykredit kan i hvert fald ikke se den garanti, som Jyske bank har lavet 16/4 2009 på 4.328.000 kr. til Nykredit for det påstået lån. Bilag 109.

såfremt en mod konto ønskes til Bilag 109 kan dette eftersendes.

Nykredit har ligeledes bekræftet at det er Jyske Bank, som alene har godkendt Byggebudgettet Bilag 100 side 2.

Nykredit var ikke i besiddelse af kopi af budgettet som er grundlaget for tilbudet Bilag. 11.

Nykredit har efter 11/10 fået en kopi tilsendt af budgettet til det lånetilbud Bilag 11.
som er hjemtaget 6/7 2009.

 

Lånetilbudet Bilag 11. ønskes at blive hjemtaget Bilag 38. 19/5 2009 og bliver udbetalt Bilag 39. 6/7 2009. kun 2 dage efter 8/7 2009 Kontakter Jyske Bank Carsten Bilag 64. og oplyser at budgettet Bilag 100 side 2. desværre ikke indeholder de penge at Jyske bank skal have, hvorefter Carsten bliver tvunget til at låne mere.

Carsten er blevet låst til stører udgifter, og er blevet afhængig at nu skulle han låne mere, dette her er nok bare tabte forventninger, men det er bestemt dårlig rådgivning, at Jyske Bank undlader at oplyse at deres gebyrer ikke var medtaget i budgettet.

Det skal Nævnes at jyske Bank mange gange i Bilag 70. side 22 og 23. org. Nævner deres uskyld

På side 22 henviser Jyske Bank til aftale lovens § 36 og bedyre at deres handle måde,
ikke strider imod redelig handlemåde.

På side 23 henviser Jyske Bank til aftale lovens § 30

SVIG § 30 aftaleloven

Jyske Bank bestrider at have tilbageholdt oplysninger.

Jyske Bank bestrider at have fortiet oplysninger, med formål at tilskynde en rente swap.

På side 23 henviser Jyske Bank til aftale lovens § 31

Udnyttelse § 31 aftaleloven

Jyske Bank bestrider at have udnyttet Carstens manglende indsigt.

Lånet Bilag 31. som kun Jyske Bank påstår at være hjemtaget, men er UMULIGT.

Tidslinje vil vise at dette ikke er hjemtaget, og kan UMULIGT være hjemtaget 16/4 2009, tilbudet er Udløbet 20/11 2008 se side 3, på tilbud Bilag 31.

hvad Jyske Bank har tinglyst på tilbudet Bilag 31. fra 20/5 2008 er uden for aftale, hvorfor Jyske Bank har hævet af betroet midler.

Bemærk at Lånetilbudet Bilag 31. fra Nykredit fra 20/5 2008, skulle hjemtages senest 20/11 2008 Se side 3. herefter udløb tilbudet. (vi kalder det ej hjemtaget)Tidslinie.

Hr. Iversen som skal låne penge hos Phieselsknast

Bilag 117 10/4 2008 Jyske Bank tilbyder byggekredit. (anbefaler) et påforhåndslån,

Bilag 31 20/5 2008 Nykredit tilbyder lån på 4.328.000 kr. tilbudet udløber 20/11 2008

Bilag 110 9/6 2008 Jyske bank laver en bygge kredit, imod anbefaling i Bilag 117.

Bilag 111 Bemærk der findes allerede en anden kredit på samme konto, anden virk.

Bilag 60 15/7 2008 Jyske Bank laver en rente sikring til Bilag 31. godkendes af Carsten

Bilag 59 16/7 2008 Aftalen som blev indgåede 15/7 2008 annulleres pr 30/12 2008

Bilag 37 16/7 2008 Jyske Bank laver ALENE SELV en ny aftale til tilbud Bilag 31.

Bilag 31 20/11 2008 Nykredit tilbud 4.328.000 kr. udløber

Bilag 109 16/4 2009 Jyske bank laver en garanti på 4.328.000. til Nykredit

Bilag 113 16/4 2009 Jyske Bank hæver af betroede midler til at betale Jyske Bank
provision til låne formidling.

Bilag 113 16/4 2009 Jyske Bank hæver af betroede midler for at tinglyse en gæld der
ikke findes

Bilag 149.116. 6/5 2009
Nykredit aflyser den pant Jyske Bank har lavet som ej benyttet
4.328.000 kr.

Bilag 11 6/5 2009 Nykredit fremsender nyt tilbud på 4.300.000 kr.

Bilag 100. side 2 Jyske Bank får budget til godkendelse for tilbudet Bilag 11.

Bilag 39 6/7 2009 Jyske Bank udbetalte det hjemtaget lånetilbud bilag 11. fra 6/5 2009

Se den vedhæftede fil. Med hele den centrale bilags liste. opdateret 17/10 2016

Endelig fik jeg jer!!!Vi skal venligst Anmode Politiet igen, om at rette henvendelse til Jyske Bank samt Nykredit for at høre om der findes beviser, på at Carsten skulle have Hjemtaget til Bilag 31. og godkendt Bilag 37.

Findes det ikke bevis for at Bilag 31. er hjemtaget er der tale om et falsum, hvilket Jyske Bank bruger til at sikker banke en uberettet gevinst, og som giver Carsten et tab.

Derudover er der swappen som der hæves renter af næsten 2.000.000 kr. uden de skyldes

Vi bede om at bedrageri anmeldelsen tages seriøst.

I det tilfælde der ikke er lavet noget ulovligt,

og ingen af de øverste oplysninger punk 1.til 18 har vi misforstået straffeloven.
Men kan så ved deling oplyse andre hvad der er lovligt.

Carsten kan bidrage da han kender hele sagen, bedre en nogle anden,

Anmoder at få en samtale, og gennemgå beviser, sammen med, Peter Anmelder

Anders Dam kan ikke se at banken har lavet noget galt, en standard bemærkning

Jyske Bank har gjort hvad de kunne for at forvirrer Carsten der har været syg efter en hjerne blødning, siden november 2009 og blev først nogle lunde rask igen midt 2013.

Forvirringen kan fortsætter såfremt Jyske bank grundet at være Danmarks 3 største kan unddrage sig efterforskning.

Ved at Jyske Bank kan nægte og ikke vil bevise, at Jyske Bank ikke har løjet tilbudet Bilag 31. hjemtaget, kan bedraget fortsætte.

Carsten kan ikke påvise bevise hvad Jyske Bank nægter at udlever, men her sandsynliggøre, lånet ikke kan være hjemtaget.

Det skal bemærkes at Nykredit er trukket ud af anmeldelsen,
da Nykredit nu har indvilget at ville bidrage til opklaring.

Medsender

Vedhæfter rette tids ligne, er opdateret 16/10 2016 med centrale bilag
Bilag 31.A

(på bilaget står der bilag 31. men er påført tekst 11/10 2016 rettes til Bilag 31.A)

Mvh Carsten Storbjerg

Søvej 5. 3100 Hornbæk
Tlf. 22227713
Mail Carsten.storbjerg@gmail.com Afsender mail
15


Og tidslinie
Se bilagene her, blader, læs teksten øverst og se tidslinie og brev til politiet, det bør give et lille billed af sagen. 

POLITIET VIL IKKE afhøre vidne, forudrettet i bedragerisag,

SAGEN OM BEDRAGERI UDFØRT AF JYSKE BANK MØRKLÆGGESJuridisk rådgivning tilbydes af Cand.jur. Peter Sørensen aftale 22 22 77 13
Inkasso, arvesager, rådgivning

Firmaet og ide mageren bag det nye landsdækkende el og vvs vagten koncept,
startede oprindeligt med arbejdet i elvagten København.

Har stort kendskab til håndværker branchen, og med baggrund i denne erfaring,
starter vi dette nye Elvagten Danmark koncept op, vi kommer til at findes over hele landet.

Speciel el og vvs branchen, og alle håndværks grupper vil komme at findes på vore hjemme side.

Vi udvikler nu denne nye services, med akut døgnvagt håndværker koncept.
Speciale i hurtig udrykning. Kort ventetid på reparationer hele døgnet.

Vi laver altid de akutte opgaver først, således ventetid efter en akut opgave kan forekomme.
Vi arbejder målrettet med at denne ventetid bliver så kort som muligt.

Elvagten Danmark sætter stor pris på en god personlig kontakt til den enkelte kunde,
har du et specialet el eller vvs problem, så finder vi en løsning.

Du vil på vore hjemme side finde alt relevante oplysning som du ikke kan se her.
Vore akutte vvs vagt 22 22 77 13 / akut el vagt ring 40 33 34 00

Bemærk venligst vi i nu ikke kan hjælpe i alle landsdele,
vi vil løbende ansætte og sammenarbejde med nye partnere,
nye franchis medlemmer til vi dækker landet 100 %

Velkommen til VVS & EL Vagten SES ® nyadvokat.dk

Vi sammen arbejder med dygtige advokater og hjælper dig gerne med at finde den rigtige til dine straffe sager og inkasso sager, du kan også få rådgivning.
Rådgivning nu


Søger du hjælp til en ombygning eller har du bare brug for hurtig el hjælp,
og måske mangler nød-strøm ring, så er akut el vagten fremme inden for kort tid,
vi hjælper dig til rigtige energi løsninger, renover, udbygger eller ombygger din elinstallation.

Elvagten hjælper med alle el-tekniske løsninger, for erhverv, i offentlige bygninger, samt for alle private.

El-vagten sammenarbejder med både vvs og el installatører, og en stribe af stabile og dygtige håndværkere, står altid klar til at hjælpe dig, du finder vor vagt biler i dit område, vagten kommer de fleste steder og der altid en vagt vogn klar til at hjælpe dig.

Vores målsætning i el vagten er at udføre et håndværksmæssigt korrekt el arbejde, i takt med branchens høje krav til den teknologiske udvikling inden for el-installationer, ring på vor vagt telefon 40 33 34 00 hele døgnet.

Vore kunder skal føle at vores rådgivning, service og arbejde er professionelt og en naturlig del af et godt og konstruktivt samarbejde.

Vi hjælper også gerne ved el-planlægningen af nybyggeri eller større udskiftninger, vi rådgiver om valg af belysning.

Vi tilbyder Akut el-hjælp uden for normal arbejdstid til alle, alle ugens dage.
du er velkommen til at ringe hele døgnet, på vores vagt telefon.

Vi udfører alt el arbejde inden for normal arbejdstid, så har du brug for en elektriker ring trygt til el vagten, vor akutte services vagt kommer til dig når skaden sker,
Kontakt akut elvagt services her 40 33 34 00

Hjælp os til at blive bedre.
vi bruger ris og ros fra vores kunder til at udvikle og optimere virksomheden, således at vi er under konstant udvikling, og bedst muligt kan hjælpe netop dig.

Elvagten er der altid, akut dagvagt telefon 80 20 20 80 EL VAGTEN SES ®
se www.elvagten.dk hvis du vil vide mere. alt i el udføres.

 


 

Døgnvagt Elektriker akut el vagt udkald ring 40 33 34 00 el-firma
VVS vagten kommer snart med her se menu find vvs vagten
Din nye akutte vvs akut nød døgnvagt kommer at findes her 22 22 77 13

Har du brug for en elektriker nu. 24/7 kan du altid ringe til din lokale døgnvagt elektriker,
Akut el vagt ring 40 33 34 00 Vagten står derfor altid klar når det brænder på,
om er det udkald eller et almindeligt stykke el arbejde, rykker akut elvagten hurtig ud.

Tryk 80 20 20 80 så er du sikker på hurtig kontakt. sikker el services dag og aften.

Elvagten kommer til dig når din el forsyning ikke virker, det kunne være en god ide at få efterset din el installation, hvis lyset har blinket, det kan være en løs forbindelse, få besøg af vore elektrikere, alt el arbejde udføres.

Elektriker klar til udkald, dag eller aften, der er altid en el-montør klar til at hjælpe dig med det akutte el problem, din lokale akut el vagt, laver reparation på alle elektriske installationer for eksempelvis gulvvarme, edb, antenne, el-vagten monter gerne dit nye komfur, vaskemaskine eller tørrer tumbler samt laver strøm hvis det mangler. Opsætter ny måler installation,

Vi monter din nye el tavle og eller monter det nye Hpfi relæ, hvis dette stadig ikke er opsat.
Er dit forbrug ekstra stort, kan der være en strøm tyv, hvis det er en kortslutning, og sikringen er sprunget, måske fordi din inst. er af ældre dato, alle gammel el installation renoveres, ring trykt om det er forsikrings skade eller bare en mindre fejl, vi hjælper dig med rådgivning, el-tjek udføres

Akut håndværker Vagten
kan kontaktes på vor Callcenter. 80 20 20 80 og Vagt telefon 40 33 34 00
alt i håndværks service, eks. El og VVS vagt

Elvagten i København / Helsingør
Døgnvagt elektriker: 40 33 34 00

Velkommen til akut el vagten 40 33 34 00 alt el og lys laves, din akut elektriker kommer til dig.

Akut elvagt Elektriker Døgnvagt i København ring til vagten 80 20 20 80
Akut elvagt Elektriker Døgnvagt i Roskilde ring til vagten 80 20 20 80
Akut elvagt Elektriker Døgnvagt i Helsingør ring til vagten 80 20 20 80
Akut elvagt Elektriker Døgnvagt i Hillerød ring til vagten 80 20 20 80
Akut elvagt Elektriker Døgnvagt i Frederikssund ring til vagten 80 20 20 80
Akut elvagt Elektriker Døgnvagt i Frederiksværk ring til vagten 80 20 20 80
Akut elvagt Elektriker Døgnvagt i Store København ring til vagten 80 20 20 80
Akut elvagt Elektriker Døgnvagt på Amager ring til vagten 80 20 20 80
Akut elvagt Elektriker Døgnvagt i Køge ring til vagten 80 20 20 80

El services ring 80 20 20 80 en god start. akut el 40 33 34 00 håndværker vagten.
www.el-vagten.dk , www.elvagten.dk , www.elvagt.dk , www.el-vagt.dk , www.vagten.dk

Vvs services ring 80 20 20 80 en god start. akut vvs 22 22 77 13 håndværker vagten.
www.vvs-vagten.dk , www.vvsvagten.dk , www.vvsvagt.dk , www.vvs-vagt.dk , www.vagten.dk

VVS akut døgn vagt services ring 22 22 77 13
El-vagten er altid på vagt telefon 40 33 34 00 Døgnvagten, akut vagt.

Altid på vagt dag og aften, 24/7 365 sikker el service. akut døgn vagt elektriker.

Bemærk: Mangler der strøm i et helt område, eller det er gade belysning,
henviser vi dig til din lokale El-forsyning, se på din sidste el regning efter kontakt.

 
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk